Nacionalni svet za plačila

NLB je članica Nacionalnega sveta za plačila (NSP), ki združuje različne deležnike trga plačil v Sloveniji: ponudnike in uporabnike plačilnih storitev, upravljavce plačilnih infrastruktur ter organe javnih oblasti. NSP deluje kot edina posvetovalna platforma v Sloveniji, ki deležnikom trga plačil omogoča dialog in razreševanje skupnih izzivov na področju plačevanja.

Člani NSP izkazujemo legitimen interes na področjih dela NSP in s svojim članstvom prispevamo k uravnoteženi zastopanosti ponudbe in povpraševanja na trgu plačil v NSP ter s tem k razvoju in uveljavitvi učinkovitih načinov plačevanja. Cilji NSP so:

  • podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj povezanega, varnega, zaupanja vrednega in učinkovitega trga plačil v Sloveniji,

  • zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v mednarodnem okolju.

S svojimi aktivnostmi se NSP posveča identifikaciji pričakovanj uporabnikov plačilnih storitev in problematiki neenotnih uporabniških izkušenj, ki (lahko) preprečujejo uveljavitev učinkovitih načinov plačevanja. V tem kontekstu in z namenom ohranjanja zaupanja deležnikov v delovanje trga plačil se je NSP zavezal tudi k spodbujanju razvoja v smeri zagotavljanja pozitivne uporabniške izkušnje. Ker tehnološki razvoj in digitalizacija plačevanja lahko tudi otežita proces plačevanja za določen ranljiv segment uporabnikov (npr. upokojence, slepe in slabovidne itd.), je NSP kot eno izmed prednostnih področij svojega delovanja določil zagotavljanje dostopnosti do plačilnih storitev.

Kot uporabniki naših plačilnih storitev  se vsakodnevno srečujete z izzivi na področju plačevanja, ki niso omejeni le na samo delovanje banke, temveč zahtevajo usklajevanje med različnimi deležniki trga plačil. NLB lahko vaše interese aktivno zastopa v NSP, zato vas vabimo k sodelovanju in podaji pobud za obravnavo na NSP.

Pobude in morebitna vprašanja lahko naslovite na:

Več informacij o NSP najdete na spletnih straneh Banke Slovenije.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!