Zavarovanje obrestnega tveganja

Izvedeni finančni instrumenti namenjeni zavarovanju pred obrestnim tveganjem.

Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja podjetij. Zaradi potrebe po dolgoročni politiki načrtovanja financiranja se številna podjetja odločajo za zavarovanje obrestne izpostavljenosti, saj se zavedajo hitrosti in moči spremembe trenda obrestnih mer.

Za zaščito pred morebitnimi višjimi obrestnimi merami je na voljo več instrumentov. Opisali smo najpogostejše, mogoče pa so tudi različne kombinacije osnovnih instrumentov in individualno prilagojene rešitve.

Obrestna zamenjava (IRS)

Kadar je kredit vezan na variabilno obrestno mero in jo želite zamenjati za fiksno ali obratno. To je najbolj enostaven in najpogosteje uporabljan instrument na trgu za zaščito pred obrestnim tveganjem.

Obrestna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in komitentom, v katerem ena pogodbena stranka zamenja eno vrsto plačila obresti za drugo z drugo pogodbeno stranko za določeno navidezno glavnico za določeno obdobje.

Značilnosti:

 • Individualno dogovorjeni znesek.
 • Po navadi je osnova za oblikovanje obrestne zaščite kredit stranke.
 • Ščiti se lahko celoten znesek kredita ali le delež oziroma obdobje kredita.
 • Zaščita lahko začne veljati takoj ali na dogovorjeni datum v prihodnosti.
 • Obdobje zaščite od 1 leta do 30 let.
 • Po navadi se sklepa v času pričakovanja rasti obrestnih mer.

Primer uporabe:
Nominala: 10 mio EUR
Ročnost: 5 let
EURIBOR: 6-mesečni (trenutno 0,444 %)
Amortizacija: ni
Obrestna zamenjava (fiksacija OM): 1,25 %

Podjetje še vedno »normalno« plačuje svoje obveznosti po kreditu (EURIBOR + kreditni pribitek). Po drugi strani od trenutka sklenjene obrestne zamenjave od banke »prejema EURIBOR« (ki ga teoretično »porabi za plačilo EURIBOR-ja po kreditu«) in plačuje banki dogovorjeno fiksno obrestno mero, tudi če se obrestne mere na trgu pozneje dvignejo (neto poravnava). To pomeni, da stranka iz seštevka obveznosti po kreditu in obrestni zamenjavi plačuje fiksno obrestno mero, dogovorjeno po obrestni zamenjavi, ter kreditni pribitek po kreditu. S tem si je stranka »zaklenila« strošek financiranja.

OPOZORILO!
Instrument ni namenjen neprofesionalnim strankam.

Več

Obrestna kapica (IR cap)

Kadar je kredit vezan na variabilno obrestno mero in bi se želeli zavarovati pred rastjo obrestnih mer v prihodnosti ter ste pripravljeni plačati premijo.

Obrestna kapica je instrument, ki kupca ob plačilu premije zaščiti pred naraščanjem obrestnih mer nad izvršilno ceno kapice.

Značilnosti:

 • Obrestna kapica daje kupcu pravico, da pozove prodajalca opcije k izplačilu pozitivne razlike med tržno in pogodbeno obrestno mero.
 • Podjetje bo kupilo obrestno kapico, če bo pričakovalo naraščanje obrestnih mer.
 • Denarni znesek, ki ga v takem primeru prejme kupec kapice, je enak zmnožku razlike obrestnih mer, glavnice in števila dni v obrestnem obdobju.
 • Kupec kapice ne bo izvršil, če bo razlika med tržno in pogodbeno obrestno mero negativna, saj je tržna obrestna mera nižja od pogodbene, kar je zanj ugodneje.
 • Za nakup obrestne kapice se plača premija. Višina premije je odvisna od višine glavnice, ročnosti, volatilnosti trga itd.
 • Obrestna kapica je bolj idealen način zavarovanja pred obrestnim tveganjem kot obrestna zamenjava. Ker pa je povezana s plačilom precej visokih premij, se le malo korporativnih strank odloča za sklenitve tovrstnih poslov.

Primer uporabe:
Nominala: 10 mio EUR
Ročnost: 5 let
EURIBOR: 6-mesečni (trenutno 0,444 %)
Amortizacija: ni
Izvršilna obrestna mera (fiksacija OM): 1,25 %
Premija: 2,2 % nominale (220.000 EUR)

Ko bo EURIBOR pod 0,95 % (npr. 0,75 %), podjetje plačuje tržno OM. V navedenem primeru torej 0,75 %. Ko bo EURIBOR narasel nad 0,95 % (npr. 1,10 %), pa stranka plačuje izvršilno OM 0,95 %. V zameno za to pravico stranka ob sklenitvi posla plača premijo v višini 220.000 EUR.

OPOZORILO!
Instrument ni namenjen neprofesionalnim strankam.

Več

Sklenitev izvedenega finančnega instrumenta (IFI)

1

Vzpostavitev poslovnega odnosa

A. Še nimate sklenjene pogodbe za poslovanje z IFI?

 • Kontaktirajte nas, da se dogovorimo za sestanek
 • Priprava dokumentacije za sklenitev pogodbe.
 • Pridobitev LEI kode.

B. Že imate sklenjeno pogodbo za poslovanje z IFI?

 • Pokličite nas za informativno ponudbo.

Naročite se na sestanek

2

Pridobitev informativne ponudbe

Informativno ponudbo pridobite po telefonu ali elektronski pošti.

Poslovalnica za borzno posredovanje in trgovanje s strankami
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Telefon: 01 476 91 99
Faks: 01 476 50 10
e-naslov: sales@nlb.si

Kontaktne osebe:
Mateja Janežič: 01 476 9194
Marko Černigoj: 01 476 2668

3

Sklenitev in potrditev posla

 • Posel se potrdi po telefonu ali elektronski pošti.
 • Pred sklenitvijo posla je treba vplačati začetno zavarovalno kritje (če je to določeno skladno s pogodbo).
 • Po sklenitvi posla vam banka pošlje potrdilo o sklenjenem poslu (»zaključnico«), ki ga morata podpisati obe pogodbeni stranki.
 • Stranka mora zagotoviti dodatno zavarovanje v času trajanja posla (če je to določeno skladno s pogodbo).
 • Na dan zapadlosti posla je treba zagotoviti kritje sredstev skladno s podatki iz potrdila o sklenjenem poslu.

Stroški

Strošek sklenitve obrestne zamenjave

Za podjetje ni dodatnih stroškov, ki bi bremenili denarni tok podjetja, saj se provizija ali premije ne zaračunavajo.

Strošek sklenitve obrestne kapice

Sklenitelj plača premijo, katere višina je odvisna od ročnosti posla, od razlike med tržno in želeno obrestno mero ter glavnico.

Strošek sklenitve obrestne ovratnice

Sklenitelj plača premijo ali pa se instrument oblikuje tako, da premije ni treba plačati. Višina morebitne premije je odvisna od ročnosti posla, od želenega koridorja ščitenja obrestne mere in višine glavnice.

Dobro poznavanje instrumentov je pogoj za sklenitev posla.

Pred začetkom poslovanja se je treba seznaniti s splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti.

Naročite se na brezplačne jutranje novice in spremljajte dogajanje na finančnih trgih.

Naročite se na jutranje novice

Pogosta vprašanja

Za sklenitev posla je treba imeti sklenjeno pogodbo za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, pridobljeno LEI kodo, vplačano začetno kritje oziroma zavarovanje in opravljeno bonitetno preverbo.

Skladno z uredbo EMIR morajo vse nasprotne stranke pri poslovanju z IFI poročati sklenjene posle vnaprej določenim repozitorijem sklenjenih poslov. Za poročanje je treba pridobiti LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.

LEI koda se pridobi pri pooblaščenem registratorju. Za dodatne informacije se obrnite na sodelavce za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v banki.

Zavarovanje valutnega tveganja

Zavarovanje valutnega tveganja

Izvedeni finančni instrumenti, ki so namenjeni zaščiti pred spremembami valutnih razmerij.

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

Pošlji

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.