Zavarovanje obrestnega tveganja

Izvedeni finančni instrumenti namenjeni zavarovanju pred obrestnim tveganjem.

Z uporabo obrestnih izvedenih finančnih instrumentov lahko podjetje upravlja in omeji obrestna tveganja in ostane bolj osredotočeno na svojo osnovno dejavnost.

Za zaščito pred morebitnimi višjimi obrestnimi merami je na voljo več instrumentov. Glede na vaše potrebe in pričakovanja, se odločite za instrument, ki je za vas najustreznejši.

Obrestna zamenjava (IRS)

Obrestna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in nasprotno stranko, v katerem ena pogodbena stranka zamenja eno vrsto plačila obresti za drugo, z drugo pogodbeno stranko, za določeno navidezno glavnico in za določeno obdobje.

Najpogosteje se uporablja, kadar je kredit vezan na variabilno obrestno mero in jo želi nasprotna stranka zamenjati za fiksno ali obratno.

Glavne značilnosti:

 • Osnova za sklenitev obrestne zamenjave je običajno kredit, ki ga ima stranka sklenjenega pri banki,
 • klasična zamenjava obrestnih mer omogoča zamenjavo variabilne obrestne mere za fiksno obrestno mero in obratno;
 • najpogosteje se variabilna obrestna mera, ki jo stranka plačuje za najet kredit, zamenja za fiksno obrestno mero;
 • stranka se zaščiti pred rastjo OM za celotno dobo odplačevanja kredita ali za določeno obdobje;
 • stranka lahko ščiti celotno glavnico ali samo del glavnice kredita;

Prednosti:

 • stranka se sama odloča za dobo ščitenja; ali se bo ščitila za celotno obdobje kredita ali krajše obdobje;
 • stranka se sama odloča za višino glavnice, ki jo želi ščititi: lahko ščiti celotno glavnico ali samo del glavnice kredita;
 • ščitenje se lahko prične takoj (T+2) ali na dogovorjen datum v prihodnosti.

Slabosti:

 • v primeru negativne variabilne obrestne mere, mora stranka plačevati tudi negativni del OM;
 • stranka plačuje dogovorjeno fiksno obrestno mero tudi v primeru ugodnejše tržne obrestne mere;
 • v primeru, ko želi stranka predčasno izstopiti iz instrumenta, ko je vrednost instrumenta negativna, mora stranka plačati izstopni znesek.

Primer uporabe:
Nominala: 10 mio EUR
Ročnost: 10 let
EURIBOR: 6-mesečni
Amortizacija: linearna
Obrestna zamenjava (fiksacija OM): 0,10 %

Podjetje še vedno »normalno« plačuje svoje obveznosti po kreditu (EURIBOR + kreditni pribitek). Po drugi strani od trenutka sklenjene obrestne zamenjave od banke »prejema EURIBOR« (ki ga teoretično »porabi za plačilo EURIBOR-ja po kreditu«) in plačuje banki dogovorjeno fiksno obrestno mero, tudi če se obrestne mere na trgu pozneje dvignejo (neto poravnava). To pomeni, da stranka iz seštevka obveznosti po kreditu in obrestni zamenjavi plačuje fiksno obrestno mero, dogovorjeno po obrestni zamenjavi, ter kreditni pribitek po kreditu. S tem si je nasprotna stranka »zaklenila« strošek financiranja. V primeru, ko je vrednost Euriborja negativna, kot je tudi trenutna situacija, podjetje (prejemnika variabilne obrestne mere) bremeni tudi negativna variabilna obrestna mera.

OPOZORILO!
Tovrstnih instrumentov ne ponujamo nasprotnim strankam, ki so po ZTFI-1 klasificirane kot neprofesionalne stranke.

Več

Obrestna kapica (IR cap)

Obrestna kapica je instrument, ki kupca ob plačilu premije zaščiti pred naraščanjem obrestnih mer nad izvršilno obrestno mero kapice.

Glavne značilnosti:

 • Obrestna kapica daje imetniku pravico, da pozove prodajalca opcije k izplačilu pozitivne razlike med tržno in pogodbeno obrestno mero;
 • stranka bo kupila obrestno kapico, kadar se želi dolgoročno zaščititi pred rastjo obrestnih mer in hkrati izkoristiti nizke ali negativne obrestne mere.
 • stranka bo opcijo izvršila le v primeru, kadar je tržna obrestna mera višja od dogovorjene;
 • stranka opcije ne bo izvršila, če bo tržna obrestna mera nižja od dogovorjene;
 • za nakup obrestne kapice stranka plača premijo. Višina premije je odvisna od višine glavnice, ročnosti, volatilnosti trga itd.

Prednosti:

 • Nasprotna stranka (podjetje) sama določi izvršilno obrestno mero
 • stranka sama določi znesek in dobo ščitenja;
 • stranki ni potrebno izvršiti opcije, če je zanjo tržna obrestna mera ugodnejša.

Slabosti:

 • Kupec opcije v naprej plača premijo, ne glede na to, ali bo opcijo izkoristil ali ne.
 • Premija je strošek zavarovanja in je kupec ne dobi povrnjene.
 • Kupec pri opciji pridobi, le če obrestne mere rastejo nad izvršilno obrestno mero kapice.

Primer uporabe:
Nominala: 10 mio EUR
Ročnost: 7 let
EURIBOR: 6-mesečni
Amortizacija: linearna
Izvršilna obrestna mera (fiksacija OM): 0,10 %

 

Ob koncu posameznega obračunskega obdobja se primerjata tržna in izvršilna obrestna mera in dokler je tržna obrestna mera pod izvršilno (0,10%), nasprotna stranka (podjetje) ne izkoristi opcije. V primeru, da variabilna obrestna mera poraste nad izvršilno obrestno mero 0,10%, pa bo podjetje izkoristilo opcijo in od banke prejelo razliko med 6M Euriborjem in izvršilno obrestno mero. Z nakupom obrestne kapice je podjetje tako zaklenilo obrestno mero na 0,10%. V zameno za to pravico podjetje ob sklenitvi posla plača premijo.

OPOZORILO!
Tovrstnih instrumentov ne ponujamo nasprotnim strankam, ki so po ZTFI-1 klasificirane kot neprofesionalne stranke.

Več

Sklenitev izvedenega finančnega instrumenta (IFI)

1

Vzpostavitev poslovnega odnosa

Izvedeni finančni instrumenti so primerni za:
-  profesionalne stranke (246. členu ZTFI-1),
-  primerne nasprotne stranke (276. člen ZTFI-1),
-  profesionalne
stranke, ki izpolnjujejo pogoje po
   247
. členu ZTFI-1.

A. Še nimate sklenjene pogodbe za poslovanje z IFI?

 • Kontaktirajte nas, da se dogovorimo za sestanek
 • Priprava dokumentacije za sklenitev pogodbe.
 • Pridobitev LEI kode.

B. Že imate sklenjeno pogodbo za poslovanje z IFI?

 • Pokličite nas za informativno ponudbo.

Naročite se na sestanek

2

Pridobitev informativne ponudbe

Informativno ponudbo pridobite po telefonu ali elektronski pošti.

Trgovanje s finančnimi instrumenti
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
E: sales@nlb.si

Kontaktni osebi:
Mateja Janežič: 01 476 9194
Marko Černigoj: 01 476 2668

3

Sklenitev in potrditev posla

 • Posel se potrdi po telefonu ali elektronski pošti.
 • Po sklenitvi posla vam banka pošlje potrdilo o sklenjenem poslu (»zaključnico«), ki ga morata podpisati obe pogodbeni stranki.
 • Stranka mora zagotoviti dodatno zavarovanje v času trajanja posla (če je to določeno skladno s pogodbo).
 • Na dan zapadlosti posla je treba zagotoviti kritje sredstev skladno s podatki iz potrdila o sklenjenem poslu.

Pogosta vprašanja

Za sklenitev posla je treba imeti sklenjeno pogodbo za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, pridobljeno LEI kodo, vplačano začetno kritje oziroma zavarovanje in opravljeno bonitetno preverbo.

Skladno z uredbo EMIR morajo vse nasprotne stranke pri poslovanju z IFI poročati sklenjene posle vnaprej določenim repozitorijem sklenjenih poslov. Za poročanje je treba pridobiti LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.

LEI koda se pridobi pri pooblaščenem registratorju. Za dodatne informacije se obrnite na sodelavce za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v banki.

Zavarovanje valutnega tveganja

Zavarovanje valutnega tveganja

Izvedeni finančni instrumenti, ki so namenjeni zaščiti pred spremembami valutnih razmerij.

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

Pošlji

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!