Z Global Payment Innovation mednarodna plačila še hitrejša,  informacije o statusu plačila pa vedno na voljo

V prvem kvartalu letošnjega leta smo kot prva banka v Sloveniji pristopili k novi SWIFT storitvi Global Payment Innovation (GPI). S tem smo se pridružili več kot 4.000 poslovnim bankam v svetu, ki to storitev že uporabljajo. Prednosti te storitve omogočamo tako fizičnim kot tudi pravnim strankam NLB.

Informacije o statusu plačila

Storitev GPI omogoča sledljivost mednarodnih plačil. Vedno so na voljo informacije o statusu plačila, kot so:
- kje se trenutno plačilo nahaja,
- datum in ura plačila odobritve računa prejemnika,
- znesek odobritve prejemnikovega računa,
- stroški morebitnih posredniških bank.

Hitrost izvršitve plačila

Banke, vključene v GPI so zavezane k čimprejšnji izvršitvi plačila. Po zadnjih podatkih s strani SWIFT je 50% GPI plačil odobreno na računu prejemnika v manj kot 30 minutah, kar omogoča hitro razpolaganje s sredstvi in zaključek posameznega posla.

Transparentnost

Za vsako poslano plačilo so razvidni stroški morebitnih posredniških bank in čas obdelave plačila pri posamezni banki.

Nespremenjen prenos podatka o namenu plačila od banke plačnika do banke prejemnika.

Možnost takojšnjega preklica ali zaustavitve plačila

Če plačilo še ni bilo izvršeno pri banki prejemnika, se plačilo lahko še prekliče.

V prihodnosti boste lahko naše stranke do informacij o sledljivosti mednarodnih plačil dostopale tudi prek digitalnih kanalov, kot sta na primer spletna in mobilna banka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!