Obračun nadomestil

Skladno z določili Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki je v nacionalno zakonodajo implementiral Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnim računom (PAD), moramo vse banke in hranilnice svojim strankam zagotavljati Dokument z informacijami o nadomestilih za storitve, povezane s plačilnimi računi, skupaj s seznamom standardiziranih izrazov za te storitve ter vsaj enkrat letno pripraviti tudi obračun vseh zaračunanih nadomestil, povezanih s plačilnim računom.

Dokumenti z informacijami o nadomestilih, povezanih s plačilnimi računi, ter glosar (seznam standardiziranih izrazov, povezanih s plačilnimi storitvami, ki jih ponujamo v okviru svojega poslovanja), so vam od 1. 11. 2018 na voljo v vseh naših poslovalnicah, najdete pa jih tudi na naši spletni strani.

Obračun nadomestil za obračunsko obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, smo vam v NLB že pripravili in ga boste prejeli skupaj z izpiski osebnih računov v začetku marca 2023 na način, kot je dogovorjen za prejemanje/pošiljanje izpiskov:

 • po pošti, skupaj z mesečnim izpiskom,
 • ali v NLB Kliku (poglavju Arhiv - Arhiv obračunov),
 • ali na e-naslov.

Izjema velja za primere, ko je dogovorjeno, da imetnik računa dviguje/prejema izpiske v poslovalnici banke, saj vam bo v tem primeru Obračun nadomestil poslan po pošti na naslov.

Obračun nadomestil je pripravljen:

 • ločeno za vsak osebni račun ali bančni paket, ki ga ima imetnik odprtega pri banki;
 • ločeno na samostojnem dokumentu; vsebuje naslov »Obračun nadomestil«, ki je naveden na vrhu prve strani obračuna poleg enotnega simbola, s katerim se dokument razlikuje od drugih dokumentov;

Obračun nadomestil vsebuje informacije o:

 • skupnem znesku nadomestil, zaračunanih za vse storitve skupaj;
 • skupnem znesku plačanih in prejetih obresti;
 • nadomestilu na enoto, zaračunano za vsako storitev, in kolikokrat je bila storitev uporabljena,
 • nadomestilu za celotni paket za storitve, združene v paket, kolikokrat je bilo nadomestilo za paket zaračunano ter tudi dodatno nadomestilo, zaračunano za katerokoli storitev, ki presega količino, vključeno v nadomestilo za paket;
 • celotnem opisu paketa;
 • prikazu obresti, plačanih in prejetih, ki so vezane na plačilni račun: obresti za pozitivno stanje, obresti dovoljenega in nedovoljenega limita;
 • prikazu nadomestil, povezanih s plačilnimi/kreditnimi (posojilnimi) karticami, ter prikazu obresti, povezanih s kreditnimi (posojilnimi) karticami.
kontaktni center

Kontaktni center

Poleg pomoči s spletno, mobilno in telefonsko banko ter ostalih bančnih storitev, vam nudimo tudi video klic in klepet z našimi svetovalci. 24/7.

01 naslovka2560x1440

Video klic

Preprosto in udobno opravljanje bančnih storitev prek video klica, na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovalnicah.

Poslovalnice

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!