Obračun nadomestil

Skladno z določili Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki je v nacionalno zakonodajo implementiral Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnim računom (PAD), moramo vse banke in hranilnice svojim strankam zagotavljati Dokument z informacijami o nadomestilih za storitve, povezane s plačilnimi računi, skupaj s seznamom standardiziranih izrazov za te storitve ter vsaj enkrat letno pripraviti tudi obračun vseh zaračunanih nadomestil, povezanih s plačilnim računom.

Dokumenti z informacijami o nadomestilih, povezanih s plačilnimi računi, ter glosar (seznam standardiziranih izrazov, povezanih s plačilnimi storitvami, ki jih ponujamo v okviru svojega poslovanja), so vam od 1. 11. 2018 na voljo v vseh naših poslovalnicah, najdete pa jih tudi na naši spletni strani.

Obračun vseh zaračunanih nadomestil, povezanih z vašimi plačilnimi računi pri NLB, pa vam bomo brezplačno zagotavljali enkrat letno. Zakonski okvirni rok za prvo pošiljanje obračuna za leto 2018 je 31. oktober 2019.

Obračun nadomestil za prvo zakonsko določeno obračunsko obdobje, ki zajema obdobje od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018, smo vam v NLB že pripravili in ga boste prejeli v oktobru 2019 na način, kot je dogovorjen za prejemanje/pošiljanje izpiskov:

 • po pošti, skupaj z mesečnim izpiskom,
 • ali v NLB Kliku,
 • ali na e-naslov.

Izjema velja za primere, ko je dogovorjeno, da imetnik računa dviguje/prejema izpiske v poslovalnici banke, saj vam bo v tem primeru Obračun nadomestil poslan po pošti na naslov.

Obračun nadomestil je pripravljen:

 • ločeno za vsak osebni račun ali bančni paket, ki ga ima imetnik odprtega pri banki;
 • ločeno na samostojnem dokumentu; vsebuje naslov »Obračun nadomestil«, ki je naveden na vrhu prve strani obračuna poleg enotnega simbola, s katerim se dokument razlikuje od drugih dokumentov;

Obračun nadomestil vsebuje informacije o:

 • skupnem znesku nadomestil, zaračunanih za vse storitve skupaj;
 • skupnem znesku plačanih in prejetih obresti;
 • nadomestilu na enoto, zaračunano za vsako storitev, in kolikokrat je bila storitev uporabljena,
 • nadomestilu za celotni paket za storitve, združene v paket, kolikokrat je bilo nadomestilo za paket zaračunano ter tudi dodatno nadomestilo, zaračunano za katerokoli storitev, ki presega količino, vključeno v nadomestilo za paket;
 • celotnem opisu paketa;
 • prikazu obresti, plačanih in prejetih, ki so vezane na plačilni račun: obresti za pozitivno stanje, obresti dovoljenega in nedovoljenega limita;
 • prikazu nadomestil, povezanih s plačilnimi/kreditnimi (posojilnimi) karticami, ter prikazu obresti, povezanih s kreditnimi (posojilnimi) karticami.

Naslednji letni Obračun nadomestil za obračunsko obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vam bomo posredovali v začetku leta 2020 (predvidoma v februarju). V prihodnje jih boste torej vedno prejemali enkrat letno, v začetku leta.

NLB Kontaktni center

Kontaktni center

Banka vedno pri roki, kontakni center vam je na voljo 24/7/365 - (01) 477 20 00, info@nlb.si

01 naslovka2560x1440

Video klic

Preprosto in udobno opravljanje bančnih storitev prek video klica, na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovalnicah.

Poslovalnice