Vloge vlagateljev pri N Banki in NLB bodo po pripojitvi združene v skupno vlogo

S pripojitvijo N Banke k NLB d.d., bodo vse vloge posameznega vlagatelja, ki jih ima ta pri N Banki d.d. in NLB d.d., združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja zajamčene vloge skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge. Zgornja meja zaščite vseh vlog posameznega vlagatelja pri N Banki in NLB d.d. bo po pripojitvi 100.000 EUR na vlagatelja, kar je skladno s Sistemom za jamstvo vlog in z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.

Vlagatelj, katerega skupna vloga zaradi združitve preseže znesek kritja zajamčene vloge (100.000 EUR) lahko, ne glede na pogodbena določila in brez dodatnih stroškov, zahteva od banke izplačilo upravičene vloge, vključno z vsemi obrestmi in drugimi koristmi do dneva izplačila vloge. Vlagatelj, čigar skupna vloga po združitvi bank presega znesek kritja zajamčene vloge, lahko to zahtevo za izplačilo uveljavlja v treh mesecih po prejemu obvestila banke. Šteje se, da je vlagatelj obvestilo prejel peti dan po dnevu odpreme, ki je naveden na obvestilu.

Ljubljana, 12. 6. 2023

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!