Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Osebno poslovni računi

Za samostojne podjetnike in zasebnike z manjšim obsegom poslovanja.

Komu je namenjen?

  • Samostojnim podjetnikom in zasebnikom z manjšim obsegom poslovanja.
  • Za poslovanje vam zadostuje uporaba osebnega računa in spletne banke NLB Klik ali mobilne banke Klikin.
  • Za svoje poslovanje ne potrebujte funkcionalnosti NLB Proklika.
  • Za poslovni namen ne potrebujete kreditno-garancijskih poslov.

Odprite osebno poslovni račun

Kaj potrebujete:

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
  • izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga za vas izpišemo iz ePRS (spletnega portala AJPES);
  • potrdilo o davčni številki.


Kje lahko odprete račun:

Naročite račun

Če želite v našo banko prenesti poslovanje iz druge banke, lahko vse potrebno uredite pri nas.

Pravila in postopki za zamenjavo banke

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Pogosta vprašanja

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju.
Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah.
Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.

NLB predplacniska

Predplačniška Mastercard

Kartica, s katero lahko varno plačujete po vsem svetu ter porabite le toliko, kolikor nanjo naložite.

klikin hk final naslovka

Mobilna banka Klikin

Z njo ste 24/7 na tekočem s prometom na osebnem računu, lahko plačujete ali denar nakažete s funkcijo "in-plačilo".

Skrita vsebina

Naročite račun

Odprite NLB Osebni račun in začnite pot bančnega poslovanja.

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
Poslovalnica : *
Podatek je obvezen.
E-naslov: *
Podatek je obvezen.
Email *
Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Komentar : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.