Plačilna nedisciplina: Direktne obremenitve SEPA, na pomoč!

Kako lepo bi bilo poslovati, če bi vsi vedno plačevali v roku? Prav temu cilju sledi storitev direktne obremenitve SEPA. Gre za standardiziran plačilni instrument, ki omogoča enostavno poslovanje, prihranek časa in denarja ter boljše načrtovanje in zagotavljanje prilivov. Med drugimi jo učinkovito uporabljajo tudi v podjetjih Gospodar d.o.o. in Akrapovič d.d..


Direktna obremenitev SEPA (SDD, SEPA Direct Debit) je namenjena predvsem za poravnavo ponavljajočih se obveznosti, kot so naročnine, telekomunikacijske storitve, komunalne obveznosti in drugo, nekatera podjetja pa jih uporabljajo tudi tako, da kupcem zagotovijo obročno odplačevanje blaga in storitev. Na tak način lahko plačujejo tako potrošniki kot tudi podjetja.

Direktor podjetja Gospodar, Karlo Česen, je posebej za NLB povedal, da so se za direktne obremenitve SEPA odločili, »ker je tako blagajniško poslovanje bistveno lažje«.

V podjetju Akrapovič pa direktno obremenitev SEPA uporabljajo za prejemanje plačil v medpodjetniškem, to je B2B poslovanju. Iskali so namreč bančno rešitev, ki bi jim čim bolj prihranila čas in denar pri prejemanju plačil za izdelke iz prodajne mreže. 

Na tak način poslujejo že z več kot 240 prodajalci po Evropi. Podjetju Akrapovič to med drugim omogoča, da plačila prejmejo, knjižijo in preverijo v samo 20 minutah, medtem ko je postopek prej trajal kar nekaj dni.

Kot je povedal Matej Akrapovič, finančni direktor podjetja Akrapovič, zdaj veliko lažje načrtujejo finančne tokove.

Direktna obremenitev SEPA oz. SDD (SEPA Direct Debit) namreč omogoča »avtomatična plačila kupcev«. Plačniki oddajo soglasje za SDD. Prejemnik plačil pa na osnovi soglasja oblikuje plačilno transakcijo in jo posreduje banki v izvršitev. Tak način plačila velja do preklica soglasja. 

Kaj pomeni SEPA?

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area. Gre za enotno območje plačil v evrih, na katerem lahko uporabniki plačilnih storitev v bankah plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi znotraj posamezne države območja SEPA in med državami tega območja. 

Kaj potrebujete za uvedbo direktne obremenitve SEPA?

Za uvedbo SDD potrebujete samo odprt NLB Poslovni račun ter predhodno urejena pooblastila za poslovanje z e-banko NLB Proklik. Podatke je treba pošiljati prek NLB Proklika z uporabo standarda ISO 20022 XML SEPA.

S poslovnim skrbnikom pa podpišite le še Pogodbo o opravljanju plačilnih storitev direktne obremenitve SEPA.

Priporočamo, da predhodno testirate celoten proces za izvajanje SDD. Postopek lahko uredite s svojim poslovnim skrbnikom ali nam posredujete testne podatke na elektronski naslov: POMOC_Proklik@nlb.si.

Prednosti SDD prek NLB Proklika

Elektronska banka NLB Proklik vam omogoča:

 • enostaven in hiter vnos in pošiljanje datotek za SDD
 • spremljanje uspešno izvršenih SDD prek pregleda prometa ali izpiska na NLB Poslovnem računu,
 • spremljanje neuspešno izvršenih SDD v arhivu,
 • posredovanje preklicev in razveljavitev nalogov SDD.

V vlogi plačnika lahko prek NLB Proklika oddate tudi soglasje za SDD po B2B shemi.

Upravljanje soglasij SDD

V NLB lahko v imenu vašega podjetja pridobivamo in upravljamo soglasja za SDD fizičnih oseb – potrošnikov (ne glede na to, v kateri banki imajo odprt račun) in pravnih oseb (ki imajo račun odprt v NLB) za plačevanje mesečnih in enkratnih obveznosti do podjetja. Vašemu podjetju posredujemo podatke o soglasjih in te podatke tudi hranimo.

Pogodbo za upravljanje soglasij SDD lahko podpiše tudi podjetje, ki izvaja SDD prek druge banke – v tem primeru se prejemnik plačil in NLB dogovorita o načinu izmenjave datotek prek NLB Izmenjave datotek.

Koristi za podjetja in plačnike pri izvajanju plačil s SDD

Koristi za podjetja (prejemnike plačil) prek SDD:

 • Stabilnejši denarni tok.
 • Boljše načrtovanje prilivov.
 • Storitev se izvaja vsak bančni delovni dan, ki je hkrati delovni dan plačilnega sistema.
 • Prihranek časaMožnost preverjanja, ali račun plačnika omogoča izvajanje SDD (če podjetje vodi lastno evidenco soglasij).
 • Možnost, da soglasja za SDD upravlja banka – tako ima podjetje manj skrbi. Plačniki imajo lahko račun odprt pri katerikoli banki. Izjema so pravne osebe z računom pri drugi banki.

Koristi za plačnike prek SDD:

 • Prihranek časa pri plačevanju obveznosti.
 • Nižja cena in stroški obdelave.
 • Preprečevanje zamud plačil.
 • Omogoča izvajanje domačih in čezmejnih plačil v evrih po enakih pravilih.
 • Višina zneska ni omejena.
 • Avtomatsko poravnavanje obveznosti.
 • Možnost prejema SMS – opomnik pred izvršitvijo SDD.
 • Možnost ugovora pred izvršitvijo.
 • Možnost zahtevka za povračilo sredstev po izvršeni SDD (pod določenimi pogoji).
 • Možnost oddaje soglasja SDD po shemi B2B.
 • Možnost omejitve poslovanja SDD na plačnikovem računu (višina zneska, časovna omejitev, omejitev za prejemnika plačila) in popolna prepoved izvajanja.
 • Ureditev soglasja je enostavna in hitra. Soglasje lahko oddajo na različne načine: v vseh NLB Poslovalnicah (fizične osebe ne glede na to kje imajo odprt osebni račun) in podjetja, ki imajo odprt račun v NLB), v telefonski banki NLB Teledom (za potrošnike in podjetnike), v spletni banki NLB Klik in v e-banki NLB Proklik za soglasja po shemi B2B. (Oddaja soglasja plačnika na tak način velja le za tiste prejemnike plačil, ki so z NLB sklenili pogodbo za storitev Upravljanje s soglasji SDD.

S sodobnimi elektronskimi potmi si lahko zagotovite boljši nadzor in lažje predvidevate, kakšen bo vaš denarni tok. Poslovanje vašega podjetja je namreč odvisno od plačilnih transakcij. Če se te odvijajo pravočasno in hitro, poslujete optimalno. Namesto da bi se ukvarjali z likvidnostjo, lahko čas in energijo preusmerite v učinkovito rast. 

Seznanite se še z drugimi sodobnimi plačilnimi storitvami, s katerimi lahko stabilizirate pritok denarnih sredstev v vaše podjetje in tudi prihranite. Prenesite si belo knjigo 7 praktičnih nasvetov za uporabo plačilnih storitev. 

avgust, 2015

Direktne obremenitve SEPA za prejemnike plačil

Direktne obremenitve SEPA (SDD) za prejemnike plačil

Izvajanje domačih in čezmejnih plačil v evrih v več kot 30 državah v evroobmočju SEPA po enakih pravilih in standardih.

Direktne obremenitve SEPA (SDD) za plačnike

Direktne obremenitve SEPA (SDD) za plačnike

Skrbi, da boste zamudili datum plačila obveznosti, so odveč, če se odločite za direktne obremenitve SEPA.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se