Plačujte množično – en paket za več prejemnikov

Plačila SEPA, ki omogočajo poenoten sistem plačevanja v Evropski uniji in enostavnejše izvajanje transakcij v evrih, prinašajo veliko prednosti in tudi prihranke za podjetja.

Množično plačilo SEPA prinaša podjetjem predvsem večjo preglednost odlivov več prejemnikom hkrati in nižje stroške obdelave v primerjavi s posameznimi nakazili. Ker so plačilni nalogi združeni v eno plačilo, je zmanjšano tudi tveganje, da bi nepooblaščene osebe lahko imele vpogled, denimo, v posamezne zneske izplačila osebnih dohodkov


Kakšne so ključne prednosti množičnega plačila SEPA?

  • enkratno nakazilo z računa podjetja
  • večja preglednost denarnega toka
  • nižji stroški v primerjavi s posameznimi nakazili plač, regresov, pokojnin in drugih množičnih izplačil

Storitev nadomešča ukinjene direktne odobritve nacionalne sheme. Uporabite jo lahko za izplačilo plač, regresa, pokojnin in drugih socialnih transferjev, dividend, avtorskih pogodb, kreditnih anuitet zaposlenih in drugih plačil, kjer je plačnik vaše podjetje, prejemnikov plačil pa je več. Pri tem ste omejeni le na znesek posameznega nakazila v paketu do 50.000 evrov.

Storitev množična plačila SEPA se izvaja po Pravilih delovanja sheme SEPA za kreditna plačila v evrih med udeleženci, ki imajo račune odprte pri bankah v območju SEPA in so pristopile k shemi za kreditna plačila SEPA, to so banke, ki so članice Združenja bank Slovenije - GIZ, med njimi je tudi NLB.

Kakšne so koristi?

Podjetja se na tak način izognejo posameznim nakazilom, zato imajo tudi boljši pregled nad skupnim izplačilom na bančnem računu, saj je ta obremenjen v enkratnem skupnem znesku plačil. Še vedno pa lahko sami v svojih evidencah pregledujete posamezne zneske.

Pri takšnem nakazilu je vseeno, ali so prejemniki v Sloveniji ali drugih državah, pomembno je le, da so njihovi računi odprti pri bankah, ki so članice območja SEPA.

Kaj morate pripraviti vi?

Množično plačilo SEPA pripravite tako, da v svoji zaledni poslovni aplikaciji oziroma računovodskem programu pripravite plačilne naloge in jih združite v množični plačilni paket SEPA. Pri tem je smiselno slediti navodilom za uporabo NLB Proklika ali navodilom dobavitelja vašega računovodskega programa.

Paket SEPA nato uvozite v NLB Proklik v kanalu Plačila v domovini - podobno, kot uvažate plačilne naloge - in ga tako posredujete v izvršitev banki. Pri tem vam je na voljo odprt ali zaprt paket množičnih plačil SEPA. Odprt paket omogoča tudi pregled posameznih nalogov v paketu, zaprt paket pa to onemogoča. Nastavite si lahko tudi privzeto vrednost tipa paketa množičnih plačil SEPA.

Kaj bo naredila banka?

Ko vaša banka prejme paket množičnih plačil SEPA, bo za vse naloge, ki so vsebovani v paketu, vaš račun obremenila le enkrat, za skupni znesek množičnih plačil SEPA v paketu in nadomestilo. Banka paket množičnih plačil SEPA zavrne, če na računu ni dovolj sredstev - v tem primeru je zavrnjen celoten paket.

Banka omogoča prevzem množičnega plačila z datumom valute do 180 dni vnaprej in najpozneje na dan valute do 15.30. Prav tako je dobro vedeti, da lahko hkrati v paketu združite domača in čezmejna plačila SEPA za isti datum valute. Banka vas bo o napaki v paketu množičnih plačil SEPA obvestila takoj ob prejemu, tudi če bo datum valute nastavljen v prihodnosti. Tako boste imeli možnost popraviti podatke, še preden pride do izvedbe plačila.

Kaj potrebujete?

Za uporabo množičnih plačil SEPA z banko sklenete posebno pogodbo, potrebujete tudi pooblastilo za uporabo izbranega poslovnega računa, pri tem ne sme manjkati nobena od sledečih funkcionalnosti: priprava paketov, podpisovanje, pošiljanje podatkov in pregledovanje. 

Kaj potrebujete za množična plačila SEPA?

  • odprt NLB Poslovni račun
  • NLB Proklik različice vsaj 17.0.1.00 ali novejši
  • ustrezna pooblastila za uporabo NLB Proklika (pooblastila za pripravo paketov, podpisovanje, pošiljanje podatkov in pregledovanje)
  • z NLB sklenjeno Pogodbo o izvajanju množičnih plačil SEPA in podpisano Izjavo - množična plačila SEPA, ki je sestavni del te pogodbe
  • uporabljati morate standard SEPA pri pošiljanju podatkov o kreditnih plačilih SEPA (ISO SEPA XML)
  • navesti morate vse potrebne podatke o prejemniku plačil: med drugim tudi račun prejemnika v strukturi IBAN, kodo namena plačila ter navedbo banke prejemnika s kodo BIC/SWIFT za prejemnike pri tujih bankah
Priročnik za množična plačila SEPA najdete na spletnem naslovu http://www.nlb.si/proklik-prirocnik-sepa-mp, uspešnost konverzije pa lahko preizkusite z Demo verzijo, ki je dostopna na http://www.nlb.si/proklik#tab-prikaz-uporabe

september, 2014

poslovni racun 01

Poslovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno vsakodnevno bančno finančno poslovanje v domači in tuji valuti.

NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!