Podjetniki, ste pred širitvijo v nove poslovne prostore preverili dokumentacijo?

Ko podjetje načrtuje nakup ali najem novih poslovnih prostorov, je poleg lokacije in cene zelo pomembna tudi urejena dokumentacija in predvidena namembnost prostorov. Ob svetovanju in pomoči banke sta to ugotovila tudi lastnika podjetja s prvo slovensko surovo hrano za pse Good4Dogs, ki sodelujeta v projektu Štartaj Slovenija, in se tako izognila neželenim zapletom. O nakupu poslovnih prostorov in financiranju z bančnim kreditom smo se pogovarjali z Darkom Juričem, svetovalcem področja v NLB poslovnem sektorju za mala podjetja. 


Pred nakupom poslovnega prostora – na banko

Podjetnik običajno pride na banko s konkretnim ciljem, na primer po posojilo za nakup ali najem novega poslovnega prostora. Ob tem običajno razmišlja le o ceni prostora, znesku kredita, ki ga želi, in približnem mesečnem obroku. 

Banka pa v primeru poslovnih prostorov ne poudarja le obrestnih mer, zneska in ročnosti kredita, ampak zelo temeljito preveri, ali je vsa dokumentacija v povezavi z nepremičnino ustrezno urejena, da bo lahko podjetje na novi lokaciji sploh poslovalo. Pravni strokovnjaki tako pregledajo gradbena in uporabna dovoljenja, zemljiškoknjižni izpisek, načrtovano dejavnost na lokaciji itn.

Podjetnik bi to sicer lahko preveril sam, ampak ker ima v svojem podjetniškem vsakdanu številne druge obveznosti, lahko zgolj poskrbi, da namesto njega dokumentacijo preveri nekdo, ki ima s tem izkušnje – banka. Če podjetnik banke ne vključi pravočasno, ker na primer že sam prej deloma financira nepremičnino, lahko do preverbe pride prepozno in podjetnik ne more več odstopiti od neustreznega nakupa ali najema.

Bistvene značilnosti, ki jih je treba upoštevati pri iskanju novih poslovnih prostorov, so običajno lokacija, urejena lastniška razmerja pri nepremičnini, namembnost, ustrezna za podjetnikovo dejavnost in primerna cena. Pred nakupom ali najemom pa je smiselno preveriti tudi praktične vidike, kot je zadostno število parkirnih mest ali urejene sanitarije. Posel lahko trpi tudi zaradi takšnih na prvi pogled manj pomembnih dejavnikov, zato na banki med svetovanjem pomislimo tudi na nanje.

Branko Merhar, Good4Dogs
»Svetovanje je ključno, ker več glav več ve. Kar zadeva potrebno dokumentacijo za posamezno vrsto poslov, ima banka veliko izkušenj, pravne svetovalce, zato lahko podjetnika opozori na podrobnosti, ki so pomembne pri uresničevanju in izpeljavi posla.«

Pot do kredita vodi čez denarni tok in zavarovanje

Na banki vedno najprej prisluhnemo podjetnikovim željam in opisu poslovnega modela, šele nato se podrobneje lotimo financ. Če je podjetje že nekaj časa na trgu, za odobritev financiranja s kreditom ne sme izkazovati izgub in negativnega kapitala. Poleg tega se banka osredotoči na poslovni model, ki bo v prihodnje zagotavljal denarni tok. 

Denarni tok namreč pove, koliko denarja ima podjetje trenutno in v bodoče na razpolago za svoje osnovno poslovanje. Če želi podjetnik financiranje z bančnim kreditom, je treba narediti projekcije in to upoštevati v denarnem toku, da bo lahko podjetnik vračal glavnico in obresti kredita, obenem pa mu bo nekaj ostalo kot zaslužek ali za investicije. 

Druga ključna točka je zavarovanje, ki je drugotni vir poplačila kredita. Če banka financira poslovni prostor, se kredit praviloma zavaruje s prav tem poslovnim prostorom pod hipoteko. Poleg tega se je treba zavedati, da se vedno zahteva tudi lastna udeležba podjetja. Če je nepremičnina na primer vredna 100 enot, banka nikoli ne odobri kredita za polnih 100 enot, temveč mora določen del prispevati podjetje samo. 

Zanesljivi partnerji so zlata vredni

Če ima podjetje med svojimi kupci resnega partnerja, ki zagotavlja redna naročila in s tem denarni tok, bo lahko banka lažje in hitreje odobrila financiranje s kreditom. Resni partnerji podjetnika so vsi tisti, ki so v svojem poslovanju stabilni in lahko zagotavljajo stabilnost pri plačevanju podjetju, pri čemer ne gre nujno samo za velika podjetja na trgu.

Največja težava mladih podjetij je ravno v tem, da na začetku praviloma še nimajo resnih partnerjev, hkrati pa sta obseg posla in denarni tok zelo majhna, zato bančno financiranje ni primerna oblika financiranja. To pride na vrsto po letu ali dveh, ko se poslovanje stabilizira, ko podjetje pridobi resne partnerje, zaradi katerih nato banka tudi lažje presodi zanesljivost podjetnikovega poslovnega modela.

Kako pomembna je za banko zaščitena blagovna znamka?

Zaščitena blagovna znamka lahko za banko pomeni dodano vrednost, ker potrjuje, da je podjetnik resen in odgovoren, hkrati pa nakazuje, da se podjetje verjetno namerava širiti tudi na tuje trge. Vsekakor pa zaščitena blagovna znamka ni nujen pogoj za zagotovitev bančnega financiranja.

Na banki namreč presojamo celovit poslovni model, katerega bistveni del je edinstvena ponudbena vrednost podjetja in v njenem okviru blagovna znamka. Poslovni model podjetja Good4Dogs je za banko prepričljiv, ker stranke običajno ne opravijo zgolj enkratnega nakupa. Potem ko svojemu psu prvič ponudijo bolj zdravo obliko prehrane, je zelo verjetno, da bodo to storile znova in znova ter ostale zveste blagovni znamki. Takšni stalni kupci so zelo pomembni za podjetnika in banko, saj je zato denarni tok predvidljiv in banka podjetje enostavneje financira. 

Branko Merhar, Good4Dogs
»Biti del projekta Štartaj Slovenija pomeni prednost pri pogovorih z banko za pridobivanje sredstev, ker je celoten poslovni krog bistveno bolj varen, predvidljiv in lažje obvladljiv. Ker imamo resnega partnerja, Spar, ima banka lažje delo, tako da lahko potem tudi zelo hitro pride do uresničitve posla. Zdi se mi ključno, da vsi deležniki v projektu sodelujejo in podjetnika podprejo pri njegovih potrebah.«

 

Vrata so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


oktober, 2017

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 10 nlb poslovni paketi landing page 2560x1600

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!