Kako se lahko izognete finančnim tveganjem?

Ko podjetniki začenjajo svojo poslovno pot, pogosto ne poznajo izzivov, ki jih čakajo, niti bančne ponudbe, ki jim lahko pri tem pomaga. Kaj vse je pomembno v odnosih med podjetjem in banko? Kako se s pomočjo banke izogniti začetnim tveganjem pri poslovanju? Dejan Pristovnik, direktor NLB Podjetniškega centra Severovzhod, je o tem spregovoril za projekt Štartaj Slovenija, ki ga podpira tudi NLB. Iskrenost v odnosu do banke

Za bančne svetovalce je izjemnega pomena, da podjetnik iskreno predstavi svoje podjetje in poslovanje ter priskrbi dovolj informacij. Le tako lahko pravilno svetujejo in sprejmejo odločitev, ki koristi vsem vpletenim. Bistveno je, da podjetja na banko gledajo kot na enakovrednega partnerja in jo pravočasno vključijo v poslovanje.


Rana ura, zlata ura

Pogosto se zgodi, da podjetja za financiranje zaprosijo šele tik pred zdajci in nato dobijo negativen odgovor banke. Da se temu izognejo, je zelo priporočljivo, da banko pri vseh večjih projektih vključijo že takoj na začetku. Na primer, če se podjetje pripravlja na večji nakup ali investicijo, ki bo imela dolgoročni vpliv na poslovanje podjetja. 
Kot vsak partner v poslu ima tudi banka svoja pričakovanja in okvirje, v katerih mora poslovati. Če podjetje teh okvirjev ne dosega, pa lahko skupaj z bančnim svetovalcem najde pot, kako jih doseči, zato da lahko v ključnem trenutku banka priskoči na pomoč in lažje sprejme hitro odločitev.


Banka kot vir informacij in izkušenj iz prakse

V banki je na voljo zelo veliko znanja, izkušenj iz prakse in informacij tako o poslovnih subjektih kot o makroekonomskem okolju. Na ta način lahko podjetnike, ki se tja obrnejo po nasvet, opozarja na pomembne stvari pri načrtovanju projektov, plačil, izdatkov. Na podlagi vseh teh informacij banka nudi ustrezno svetovanje in lahko pomaga podjetju, da čim bolj zmanjša tveganja za poslovanje. Ob odkritem posredovanju informacij lahko tako podjetnik kar najbolje izkoristi to dodano vrednost banke.


Ogled podjetja v živo

Bančni svetovalci podjetja obiskujejo tudi v živo, na njihovem naslovu. Tako namreč najbolje spoznajo okolje, v katerem podjetje deluje, prepoznajo poslovni model, si ogledajo načine poslovanja in razumejo, kaj se s podjetjem dogaja. To so bančni svetovalci storili tudi v primeru družine Fras, ki se ukvarja z nenavadnim poslom za slovensko okolje, vzrejo polžev in pripravo kreme iz polžje sline.

»Podpore NLB v okviru projekta Štartaj Slovenija smo zelo veseli, ker brez tega sploh ne bi mogli začeti. Ko so se na podlagi podatkov o našem podjetju prepričali, da nismo tvegan primer, so nam omogočili financiranje. Samo s svojimi sredstvi ne bi zmogli.«  Aljaž Fras, Noela


Ko podjetnik pride po kredit, potrebuje pa akreditiv

Zgodi se, da mlado podjetje dobi veliko naročilo, kot ga je družina Fras za svojo kremo Noela. Izpolniti ga mora v kratkem času, za kar hitro potrebuje material, ki ga naroča od neznanega dobavitelja. Z njim do sedaj še niso sodelovali, kar predstavlja tveganje.
Banka bi lahko v tem primeru zgolj odobrila financiranje in ukvarjanje s tveganjem prepustila podjetju. Toda če podjetje priskrbi prave informacije, lahko bančni svetovalec ustrezno pretehta vse elemente posla in oceni tveganja ter podjetju predlaga, kako se pred njimi zavarovati. Podjetju Noela smo svetovali plačilo z dokumentarnim akreditivom


Aljaž Fras, Noela
»Najprej so nam morali razložiti, kaj je akreditiv. Ko smo razumeli, za kaj gre, smo ugotovili, da je to res najboljše za nas in se nato odločili zanj. Predložiti smo morali določene podatke o podjetju, ampak glede na tveganje, ki bi mu bili sicer izpostavljeni, to res ni bilo težko.«


Kljub podobnemu imenu akreditiv ni kredit

Akreditiv je plačilni instrument, ki je v prvi vrsti namenjen zaščiti vseh vpletenih v poslu. S plačilnim jamstvom banke se v poslovnem odnosu med kupcem in prodajalcem zagotovi, da vsak dobi svoje; na primer kupec želeno kakovost in količino naročenih izdelkov, prodajalec pa pravočasno plačilo v dogovorjenem roku.

Osnova za plačilo po akreditivu so dokumenti, za katere se kupec in prodajalec predhodno dogovorita, da predstavljajo ustrezno dokazilo o izpolnitvi obveznosti prodajalca. Ko banka prejme ustrezne dokumente, izvrši plačilo ali izda plačilno jamstvo na določen rok.

Zaradi nepoznavanja tega plačilnega instrumenta se mnogo premalo podjetnikov odloča, da bi z njim zaščitili svoj posel. Še posebej to velja za majhna podjetja, ki šele začenjajo svojo poslovno pot. Tako se zgodi, da podjetje nekaj naroči, potem pa naročenega od svojega poslovnega partnerja ne prejme, ali pa dobavitelj od kupca ne prejme plačila. Zaradi takšnih primerov lahko pride do velikih izgub ali celo prenehanja poslovanja podjetja.


Pomen iskrenosti – v praksi

Podjetje se na banko obrne po kratkoročni kredit za financiranje tekočih poslov. Ker ima dobro bonitetno oceno in izkaže verodostojno potrebo po financiranju, banka podjetju odobri kredit za želeni namen. Težava lahko nastane, če podjetje celoten znesek nakaže dobavitelju kot avans za nakup stroja, ki ga potrebuje v svoji proizvodnji. Dobavitelj stroja nikoli ne dobavi in čez nekaj časa celo razglasi stečaj, podjetje pa ostane brez stroja. Ker celoten poslovni načrt za povečanje posla temelji na stroju, ki ga podjetje ni prejelo, ima nato težave tako pri rednem poslovanju kot tudi pri odplačevanju obveznosti do banke.


Obstajajo sicer pravne poti, s pomočjo katerih tovrstni primeri dobijo ustrezen epilog, vendar so ti postopki dolgotrajni, v vmesnem času pa je podjetje brez potrebnih sredstev. Akreditiv v takšnih primerih uspešno nadomešča avans, saj ima z njim dobavitelj jamstvo banke za plačilo, če bo naročeni stroj pravočasno dobavil. Če stroja ne dobavi, se kupec na drugi strani izogne tveganju finančnih izgub.

Tudi vi lahko poskrbite za kar najmanjša tveganja pri poslovanju podjetja tako da se pravočasno pozanimate o najprimernejši zaščiti vašega poslovanja. 

 Pred sklepanjem večjih poslov in sprejemanjem pomembnih odločitev se posvetujte s svojim poslovnim skrbnikom oziroma se naročite na sestanek.

Naročilo na sestanek


oktober, 2017

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!