Pomoč podjetjem zaradi posledic širjenja koronavirusa

Podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so se zaradi negativnih posledic epidemije novega koronavirusa znašli v težavnem položaju, je država priskočila na pomoč. Ukrepi, združeni v t.i. prvem protikoronskem zakonu za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, so namenjeni ohranitvi podjetij in delovnih mest. Ukrepi so različni in poleg odloga plačila obveznosti kreditov pri bankah vključujejo tudi druge vrste pomoči. Nov, drugi protikorona paket prinaša popravke in dopolnitve prvega protikriznega paketa in likvidnostno pomoč podjetjem s poroštvom države in ni zadnji, saj je že napovedan tretji paket ukrepov v maju. Poleg tega so nekatere institucije objavile različne razpise za podjetja, ponekod sodeluje tudi naša banka.

Preverite, kateri aktualni ukrepi so v gospodarstvu na voljo, na katere razpise se lahko prijavite in kako vam kot banka lahko pomagamo.


NOVO! Sprejete spremembe prvega protikoronskega zakona in nov likvidnostni zakon

Državni zbor je že sprejel popravke prvega protikoronskega zakona in nov zakon, s katerim bo država jamčila za del likvidnostnih kreditov za podjetja in podjetnike. Namen novega ukrepa je zagotoviti potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu za omilitev posledic COVID-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo, in sicer z bančnimi krediti, zavarovanimi s poroštvom Republike Slovenije, ki z namenom varovanja finančne stabilnosti zagotovi ustrezno pokritje kreditnega tveganja bank. 

 • Več o spremembah prvega protikoronskega zakona najdete na:

spremembe zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A);

 • Več o novem likvidnostnem zakonu oz. Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) najdete na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8197


Finančni produkti Slovenskega podjetniškega sklada (SPS)

V sodelovanju s SPS se oblikujejo ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) v skupni okvirni višini 115 mio EUR.

Namen:

 • za hitre likvidnostne kredite SPS, namenjene odpravi likvidnostnih krčev zaradi koronavirusa,
 • obstoječe garancije za zavarovanje bančnih kreditov, prednostno namenjenih za nove investicije,
 • za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa.

Kdaj so sredstva na voljo:

Od marca 2020.

Ukrepi

Novi likvidnostni krediti za mikro, MSP in zadruge
 • Obrestna mera: 1,75 % letno
 • Datum objave: 27.3.2020
 • Sektorji: hotelirstvo, turizem, dobavne verige za avtomobilsko industrijo, storitve transporta, ostala predelovalna dejavnost

Višina kredita

Namen

Upravičenci

od 40.000 EUR do 125.000 EUR

Kredit se zdaj lahko v celoti porabi tudi za refinanciranje (moratorij ali daljše ročnosti)

MSP (tudi samostojni podjetniki in zadruge) z  najmanj 2 in največ 50 zaposlenimi

Že obstoječe garancije za MSP za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero s področja investicij

 • Datum objave: 20.3.2020

Višina kredita

Namen

Upravičenci

do 1 mio EUR

Obvladovanje posledic koronavirusa

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe

Že obstoječe garancije za MSP za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero s področja investicij ali s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev

 • Datum objave: 20.3.2020

Višina kredita

Namen

Upravičenci

do 100.000 EUR

Obvladovanje posledic koronavirusa

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe

Že obstoječi mikrokrediti na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za mikro, mala in srednja podjetja

 • Obrestna mera: 1,1 %
 • Datum objave: objavljen od 27.12.2019, naslednje odpiranje vlog: 10.4.2020

Višina

Namen

Upravičenci

od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Različni nameni za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva

Mikro, mala in srednja podjetja

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero (P1 plus 2020)

 • Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + od 0,50% do 1%

 • Prilagoditev: prilagodijo se merila za ocenjevanje vlog, kadar podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

 • Datum objave: 20.3.2020

Višina

Namen

Upravičenci

do 1,25 mio EUR

Financiranje investicijskih projektov

MSP z do 250 zaposlenimi, panoge v skladu s pravili de minimis

>do 100.000 EUR za MSP  

>do 200.000 EUR za srednje velika podjetja

Financiranje obratnih sredstev

MSP z do 250 zaposlenimi, panoge v skladu s pravili de minimis

Dodatni ukrepi SPS

 • odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem SPS za 3 do 6 mesecev,
 • odobritev dodatnega moratorija do 12 mesecev obstoječim prejemnikom garancij za bančne kredite SPS s subvencijo obrestne mere (P1 plus) izkoristite to ugodnost, če imate kredit pri NLB,
 • začasno zaprtje nekaterih vavčerjev in spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov,
 • ukinitev bližnjih rokov (1. 4. in 1. 6. 2020) za oddajo vloge v sklopu razpisa spodbud za digitalno transformacijo. Rok za oddaje vloge za 2020 je 1. 9. 2020.

Več informacij:


Finančni produkti Razvojnega centra Novo mesto (RCNM)

V sodelovanju s RCNM se oblikujejo ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru Garancijske sheme za Dolenjsko.

Namen:

 • za hitre likvidnostne kredite, namenjene odpravi likvidnostnih krčev zaradi koronavirusa,
 • obstoječe garancije za zavarovanje bančnih kreditov, prednostno namenjenih za nove investicije,
 • za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa.

Kdaj so sredstva na voljo: od marca 2020

Obrestna mera:  6 mesečni EURIBOR + 1,50 % letno, spremenljiva

Datum objave: 20.3.2020

Delovanje:  statistična regija JV Slovenija, ki poleg Dolenjske in Bele krajine zajema tudi Kočevsko-ribniško območje.

Višina kredita

Namen

Upravičenci

5.000 - 120.000 EUR

Od 1 do 3 let za nova delovna mesta, obratna sredstva in predfinanciranje projektov oziroma

od 1 do 7 let za investicije

Upravičenci do GSD so mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki, ki so registrirani po ZGD, fizične osebe z registrirano dejavnostjo na kmetiji, zadruge, zasebni zavodi, društva in socialna podjetja.

Več informacij: https://www.rc-nm.si/


Novi likvidnostni krediti nekaterih Območnih obrtnih zbornic (OOZ)

Obrestna mera:  od 0,00 do 1,85 % letno / A in B bonitetni razred

Datum objave: 20.3.2020

Upravičenci: člani Območno obrtno podjetniških zbornic Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič in Škofja Loka

Višina kredita

Namen

Upravičenci

10.000 – 20.000 EUR (odvisno od OOZ)

Kredit se zdaj lahko v celoti porabi tudi za financiranje gibljivih sredstev. Ročnost kreditov 12 mesecev

Člani Območno obrtno podjetniških zbornic Ljubljana Šiška, Škofja Loka, Ljubljana Vič (možnost odloga plačila 2 meseca)

Več informacij: 

https://www.ooz-ljsiska.si/,

 https://ooz-ljvic.si/

http://www.ooz-ljbezigrad.si/.Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb

Pozdravljamo ukrepe vlade za pomoč slovenskemu gospodarstvu. Če ste se zaradi posledic epidemije COVID-19 znašli v finančnih težavah, lahko na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) zaprosite za odlog plačila kredita (tj. moratorij) do 12 mesecev.

 • Zakonska podlaga za odlog plačila

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 28. 3. 2020Vsem, ki so se soočili z oteženim poslovanjem zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in ustrezajo pogojem omogoča, da se lahko z bankami dogovorijo za odlog kreditnih obveznosti do 12 mesecev. Oddana vloga se bo po zakonu lahko nanašala samo na obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije, tj. od 12. 3. 2020.

 • Rok za oddajo vloge

Skrajni rok za oddajo je 6 mesecev po datumu preklica epidemije. Svetujemo pa, da vlogo oddate na banko takoj, ko zaznate, da se je vaš finančni položaj poslabšal in bo prišlo do težav z odplačevanjem kreditnih obveznosti.

Ker našim strankam stojimo ob strani, jim pomagamo in jih podpiramo tudi v teh najbolj zahtevnih časih, smo se odločili, da jim stroška odobritve odloga plačila obveznosti ne bomo zaračunavali. 


Glede na tekoče dogajanje bodo predividoma sprejeti še dodatni ukrepi za pomoč gospodarstvu, ukrepi pa se sprejemajo tudi na ravni EU.

V negotovih razmerah je upravljanje denarnega toka ključnega pomena

V negotovih razmerah v gospodarstvu, v katerih smo se znašli, je ključnega pomena, da podjetja že sama pri sebi maksimalno poskrbite za izboljšanje likvidnosti in obratni kapital. 

V pomoč vam je spletno orodje za izračun denarnega toka. 

Kalkukator denarnega toka

*Članek je objavljen 23. marca 2020, posodobljen 8. aprila 2020 ter 5. maja 2020, in ga bomo sproti posodabljali v skladu s sprejetimi ukrepi. 

maj, 2020

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev. Po novem tudi prek spletne aplikacije.

NLB Klasični limit na poslovnem računu

Klasični limit na poslovnem računu

Za zagotavljanje tekočega poslovanja in likvidnosti.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!