NLB Poslovni račun za sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov

 

Lastnosti

 • Namenjen upravnikom za zbiranje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb.
 • Račun se vodi ločeno od transakcijskega računa, ki ga ima upravnik odprtega za svoje poslovanje.

 • Priporočamo, da se za vsako večstanovanjsko zgradbo odpre ločen račun.

 • Večvalutni transakcijski račun.

 • Elektronsko poslovanje prek NLB Proklika in mobilne banke Klikpro.

 • Možnost vezave sredstev na računu.

Dodatne informacije

 • Imetnik računa je upravnik, ki na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih z etažnimi lastniki prevzame dejavnost upravljanja nepremičnine.

 • Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, predvidenih v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter tudi za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del, za odplačevanje v te namene najetih posojil in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad (SZ-1A, Ur. l. RS št. 57/2008).

Odprite račun

Odpiranje novega računa

Izpolnitev vloge

Izpolnite vlogo za odprtje in vodenje poslovnega računa.

Vloga za odprtje in vodenje NLB Poslovnega računa

Potrebni dokumenti

Dokumenti upravnika:

 • Redni izpis iz Sodnega/Poslovnega registra, ki ga za vas izpišemo iz ePRS (spletnega portala AJPES).
 • Pogodba o medsebojnih razmerjih.

Podatki oziroma dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o zakonitem zastopniku in pooblaščenih osebah:

 • osebni dokumenti – samo na vpogled;
 • davčne številke – samo na vpogled.
Več

Obiščite poslovalnico ali podjetniški oziroma poslovni center

Z vlogo in vso zahtevano dokumentacijo se oglasite pri svojem poslovnem skrbniku. Če z nami še ne poslujete, se obrnite na najbližjo poslovalnico.

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

 • Nominalna letna obrestna mera: 0,0001%.

Splošni pogoji in urnik

Pogosta vprašanja

Dokumenti za zasebnika:

 • potrdilo o vpisu v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco

Podatki oziroma dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o zakonitem zastopniku in pooblaščenih osebah:

 • osebni dokumenti – samo na vpogled;
 • davčne številke – samo na vpogled.

 

 • Za začetek poslovanja z banko se lahko dogovorite v kateri koli NLB Poslovalnici, kjer se oglasite z izpolnjeno vlogo za odprtje in vodenje NLB Poslovnega računa in vso zahtevano dokumentacijo.
 • Omejitve ni, pri naši banki imate lahko odprtih tudi več računov.
poslovni racun 01

Poslovni račun

Za pregledno in varno gotovinsko ter negotovinsko poslovanje.

NLB Proklik

NLB Proklik

Hitra in pregledna ureditev vaših poslovnih financ.

Za hiter in sproten pregled nad poslovanjem na računu.

SMS-sporočila za podjetja

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!