S sodobnimi plačilnimi storitvami do 20 % prihranka

S sodobnejšimi plačilnimi storitvami smo vsaj za 20 % optimizirali naše poslovanje z banko. Uporabljamo neposredne obremenitve SEPA, pologe gotovine na bančnem okencu NLB in seveda e-račun NLB," je povedala Ivanka Šömen, računovodkinja v podjetju Saubermacher - Komunala Murska Sobota, d. o. o. Dodaja, da dnevno uporabljajo elektronsko banko NLB Proklik za domača in čezmejna plačila.


30 % plačil je notranjih, zato je tudi strošek nižji

Za učinkovito izvajanje plačilnih transakcij v NLB vzdržujemo korespondenčne odnose z okoli 1800 bankami v kar 116 državah. Od 1. aprila 2014 omogočamo poravnavo plačil na isti delovni dan pri čezmejnih plačilih in plačilih s tretjimi državami.
Več kot 30 % plačil se izvede prek internih plačil, zato Šömenova pravi, da so stroški plačilnih storitev nižji, če ima tudi njihov dobavitelj, kateremu plačujejo, odprt transakcijski račun pri NLB. Ključna prednost NLB je torej v velikem številu odprtih poslovnih računov, kar podjetjem omogoča, da plačilne storitve izvajajo notranje - v okviru NLB, in na ta način dosegajo bistveno nižjo ceno kot velja za zunanja plačila.

Pomembna prednost celotne storitve SDD je večja zanesljivost posla

Storitev upravljanja soglasij za neposredne obremenitve SEPA vključuje sprejem soglasij za SDD od plačnikov, pripravo datoteke s podatki o soglasjih za SDD v elektronski obliki, posredovanje podatkov o soglasjih za SDD prejemniku plačil in hranjenje podatkov o soglasjih za SDD. Ko nam banka prek elektronske banke pošlje podatke o soglasjih za SDD, to vnesemo v program za obračun in potem stranka namesto UPN dobi le račun, na katerem je navedeno, da gre za poravnavo obveznosti s SDD.

Velika prednost je v tem, da stranke lahko oddajajo soglasja za SDD v banki, kar zanje pomeni prihranek pri času. Stranke se tudi lažje in hitreje odločijo za storitev SDD, saj lahko oddajo soglasje v banki.

Pomembna prednost celotne storitve SDD za obe strani je večja zanesljivost posla, saj je zagotovljeno, da ima stranka obveznosti poravnane v roku oziroma na dogovorjeni dan. Z vidika podjetja pa ta storitev zagotavlja večjo likvidnost plačil.

Poravnava računa z enim klikom

"Prednosti e-računa so predvsem v tem, da stranka prejme račun neposredno v elektronsko banko in ga enostavno poravna z enim klikom, zmanjšana je možnost napak ročnega vnosa, v spletni banki si lahko stranke vodijo pregleden arhiv prejetih in plačanih računov, e-računi so okolju prijazni in pripomorejo k ustvarjanju zdravega okolja," je Šömenova naštela dejstva, zakaj so se v podjetju odločili za izdajanje e-računov.
Podjetja z izdajo e-računa občutno znižajo stroške poslovanja, saj lahko uvedejo celovit e-proces in ukinejo papirno izdajo računov. Izmenjava e-računov prispeva k večji učinkovitosti podjetja in poleg znižanja poslovnih stroškov zniža tudi stroške poštnin, papirja in tiska, pa tudi časa. Tudi Šömenova pričakuje, da se bodo podjetju Saubermacher - Komunala Murska Sobota, d. o. o., ob večjem vključevanju uporabnikov v storitve e-račun tudi stroški zmanjšali. Pri izmenjavi e-računov ima podjetje podatke na enem mestu v svoji e-banki, za vsak poslani e-račun prejme povratno informacijo, kaj se je z e-računom na poti do prejemnika zgodilo. Na drugi strani pa v vlogi prejemnika e-računov prejete e-račune enostavno uvozi v svojo računovodsko aplikacijo in opravi enostavna knjiženja in z enostavnim klikom na plačaj brez prepisovanja podatkov opravi plačilo. "V našem podjetju izdajamo e-račune v večji meri fizičnim osebam in jih uvažamo v elektronsko banko NLB Proklik, fizične osebe plačujejo račune tudi prek neposrednih obremenitev, podjetja pa večinoma plačujejo prek UPN-obrazcev," je razložila Šömenova. Po izračunih družbe Billetin izdani računi na papirju podjetje stanejo 11,1 evra, e-proces pa le 4,7 evra. Podobno je pri prejetih računih: za celovit proces izdaje računa na papirju je treba odšteti 17,6 evra, v e-procesu samo 6,7 evra. NLB je vključena v medbančni Sistem e-račun, kjer je 18 slovenskih bank in Uprava za javna plačila. Izdajatelji e-računov lahko prek Sistema e-račun že danes izmenjujejo e-račune s podjetji v javnem sektorju, kar bo od 1. januarja 2015 naprej obvezno.

Konkurenčne prednosti NLB pri e-računu:

 • podjetja imajo celovito rešitev za izmenjavo e-računov na voljo v NLB Prokliku v vlogi izdajatelja in prejemnika,
 • izdajatelji e-računov lahko od bodočih prejemnikov prek Sistema e-račun sprejemajo e-prijave na prejem e-računa,
 • za vsak poslani e-dokument prejme pošiljatelj povratno informacijo, kar povečuje kakovost storitve in omogoča hitre odzive uporabnika, če je e-dokument zavrnjen,
 • podjetja se lahko prek NLB odločijo tudi za storitev vlaganja v e-arhiv; NLB v procesu izmenjave poskrbi za to, da se vsi prejeti in izdani e-računi podjetja samodejno odložijo tudi v e-arhiv.

Prednosti e-računa za pravno osebo:

 • enostavno, hitro, varno in pregledno,
 • okolju in uporabniku prijazno,
 • stroškovno in časovno učinkovito,
 • zmanjšano število napak pri plačilih računov,
 • brezplačen prejem.

SDD - medpodjetniška B2B

Shema je namenjena le plačnikom, pravnim osebam in zasebnikom. Ključni prednosti te sheme sta za prejemnika plačila:

 • plačnik ne more podati zahtevka za povračilo sredstev po že izvršeni SDD;
 • prejemnikom plačila omogoča lažje oblikovanje likvidnosti (načrtovanje prilivov na dan zapadlosti plačila).

maj, 2014

e racun za izdajatelje

E-račun za izdajatelje

Z izdajanjem e-računa znižate stroške poslovanja, saj poenostavite svoje procese, postopno ukinete papirno poslovanje in avtomatizirate procese knjiženja v računovodski aplikaciji.

E račun za prejemnike

E-račun za prejemnike

E-račun, ki ga prejmete v e-banko, lahko izvozite v računovodsko aplikacijo, avtomatsko knjižite in v e-banki pripravite plačilo brez prepisovanja v plačilni nalog.

NLB Proklik

NLB Proklik

Elektronska banka - odprta 24/7, v kateri lahko z računalnikom hitro, preprosto in varno izvajate različne bančne storitve.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se