Širitve poslovanja se lotite premišljeno

Ena presna tortica je bila dovolj, da sta Tina in Grega Teršek našla pot do skupnega posla, v katerem uživata. Nastala je Moja presna granola, izdelek, s katerim orjeta ledino, srečala pa sta se že z mnogimi izzivi, ki jih prinašata rast in širitev poslovanja. Ko se podjetniki podajate na poslovno pot, verjetno načrtujete marsikaj, na primer stroške in prilive, pozabljate pa na načrtovanje rasti podjetja. In prav to je tudi eden od bančno-finančnih izzivov, pri katerih smo s partnerji pomagali mladim inovativnim podjetnikom v 3. sezoni projekta Štartaj, Slovenija. Dejan Pristovnik, direktor NLB Podjetniška centra Severovzhod, je na Tininem in Gregovem primeru predstavil, na kaj je treba biti pozoren, ko se lotevate širitve poslovanja.


Najprej določite prioritete

Grega in Tina sta svojemu podjetju zelo predana in imata ogromno idej, kako bi še razširila in nadgradila svojo ponudbo in podjetje. Že ob samem začetku projekta Štartaj, Slovenija sta obiskala banko, kjer sta bančnemu svetovalcu predstavila svoje podjetje, nato pa so skupaj določili, katere so ključne prioritete, ki se jim je bilo treba posvetiti v tistem trenutku. Podjetje je imelo rok, do katerega je moralo dogovorjeno količino izdelka dostaviti končnemu kupcu, za kar je potrebovalo stroj za izdelavo Moje presne granole in surovine. Po pregledu vseh elementov tega poslovnega izziva je bila prva naloga za bančnega svetovalca in podjetnika, da sestavijo vzdržno finančno konstrukcijo, ki bo omogočila financiranje nabave stroja in zadostnih količin surovine. Pri tem so upoštevali tudi načrtovani denarni priliv od kupca, da so lahko predvideli tudi, kako bo potekalo odplačilo kredita, s katerim sta Tina in Grega financirala nabavo stroja.

Načrtovali so tudi, kakšne bodo nadaljnje potrebe po financiranju, če bo podjetje ohranilo takšen obseg naročil tudi v prihodnje, in se osredotočili predvsem na potrebe po financiranju obratnih sredstev, ker so bili investicijski stroški že poplačani s prvim naročilom. Tako so skupaj pripravili vzdržen načrt za obdobje 1 leta. Takrat naj bi podjetje za pokrivanje vseh kratkoročnih stroškov poslovanja (zaloge, plače itn.) že začelo zagotavljati lastna sredstva za financiranje, obenem pa bi tudi že ustvarjalo minimalne presežke iz poslovanja.

Grega in Tina Teršek, Moja presna granola

»Misliva, da je ta pot, na katero sva se podala, definitivno prava in tista, ki se bo odvila v želeno smer. Dolgo sva čakala na takšno priložnost. Pomembno je, da se ne ustrašiš poskusiti še enkrat, če ti nekaj spodleti. Z vsako izkušnjo se naučiš nečesa, kar lahko uporabiš tudi v naslednjem poskusu. Idej imava še veliko, a se v tem trenutku osredotočava na trenutna naročila, čeprav že pogledujeva tudi v prihodnost.«

Ali sploh potrebujete proizvodni obrat?

Osnovno pravilo za podjetnike je, da se vzpostavitve proizvodnega obrata lotevajte zelo premišljeno. Najprej si odgovorite na vprašanja, ali proizvodni obrat sploh potrebujete, ali ga načrtujete v zadostnem obsegu in kaj želite s tem doseči za podjetje – bodo učinki proizvodnega obrata zadostni, da bodo pokrili vložek oziroma omogočili ustvarjanje zadostnih prihodkov, iz katerih boste ustvarili sredstva za poplačilo vseh stroškov investicije? Bodo ta sredstva hkrati omogočala financiranje večjega obsega poslovanja in na koncu še ustvarjanje dobička? Prav slednje je končni cilj, zaradi katerega ste verjetno začeli razmišljati o investiciji v proizvodnjo. Stroški investicije v takšen obrat lahko običajno predstavljajo velik zalogaj, morda celo prevelik, zaradi česar je smiselno razmisliti tudi o možnosti, da bi, vsaj na začetku poslovanja, del proizvodnje opravil zunanji izvajalec (angl. outsourcing).

Poleg tega posvetite posebno pozornost tudi vsem dodatnim stroškom, ki se pojavijo med investicijo in po njej. Če obratni kapital obvladujete pred investicijo, to še ne pomeni, da ga boste enako preprosto lahko obvladovali tudi med in takoj po investiciji. Vzemimo si za primer investicijo v nove stroje. Tukaj lahko velik del dodatnih stroškov pomenijo tudi namestitev teh strojev, prilagajanje novih strojev obstoječi proizvodnji in dodatno usposabljanje nove delovne sile, ki bo te stroje uporabljala. Novi stroji bodo dejanske koristi prinašali šele čez nekaj mesecev, delavce pa je treba plačati takoj. Nekaj časa vzame tudi izdelava vašega izdelka, ki ga je nato treba tudi prodati, denar pa v podjetje priteče šele po preteku plačilnega roka, na primer 60 dneh. Novo pridobitev je treba torej financirati najmanj dva meseca.

Takšnim situacijam se lahko izognete s skrbnim načrtovanjem. V finančni konstrukciji za investicijo predvidite vsaj 10 do 20 % dodatnih denarnih sredstev, s katerimi boste obratna sredstva financirali prvo leto po zaključeni investiciji.

Zavarujte tveganja

Eno od velikih tveganj, kadar imate opravka z velikim naročilom, je tudi skrb za zanesljive dobavitelje in dogovor o stalni dobavi. Banka vam ne more povedati, ali so posamezni udeleženci v poslu zanesljivi ali ne. Ima pa na voljo orodja, s katerimi lahko oba udeleženca v poslu – kupca in dobavitelja – zaveže k izpolnitvi dogovorjenih obveznostih v dogovorjenih rokih in po dogovorjenih pogojih. To so različni finančni instrumenti, med njimi dokumentarni akreditiv in garancija, ki se vedno pogosteje uporabljata v mednarodnem poslovanju in plačilih.

Dokumentarni akreditiv je instrument, pri katerem v nepreklicno plačilno obvezo namesto vašega kupca stopi kupčeva banka. Za plačilo je treba predložiti dokumente, ki so skladni z akreditivnimi pogoji. Plačilna sposobnost kupca za vas s tem ni več pomembna, lažje pa boste tudi načrtovali svoj denarni tok, pri čemer si lahko pomagate z NLB-jevim kalkulatorjem za izračun denarnega toka.

Bančna garancija pa je instrument zavarovanja pred različnimi tveganji udeležencev v poslu, na primer v primeru neplačila ali neizpolnjevanju drugih pogodbenih obvez v dogovorjenih rokih, in predstavlja denarno zavezo banke garanta do upravičenca, če je kršena osnovna pogodbena obveznost.

Dejan Pristovnik, direktor NLB Podjetniškega centra Severovzhod

»Denarni tok je smiselno načrtovati za celotno obdobje trajanja finančne zadolžitve za določeno investicijo, ki bo krepila denarni tok oziroma ga pomagala ustvarjati. Podjetnikom bi svetoval, da si za magično mejo kreditne sposobnosti postavijo obdobje sedmih let. To pomeni, da so kreditno sposobni za investicijo, ki so jo zmožni odplačati v sedmih letih. Smiselno pa je narediti tudi stresni test, ko na primer predpostavijo, da jim bodo v nekem trenutku zaradi novih igralcev na trgu prihodki začasno upadli za 20 odstotkov, in tudi to upoštevajo pri izračunih. Partnerska vloga NLB v tem projektu prvotno ni ponujanje financiranja, ampak želimo predvsem ponuditi širino znanja in storitev oziroma kombinacijo obojega, hkrati pa bi radi kot banka pokazati tudi, da nas zanimajo novi trendi in da želimo s trga prevzemati informacije o tem, saj s tem tudi sami rastemo in lahko tako mladim podjetnikom še lažje pomagamo.«

Posvetujte se

Širitve poslovanja se lotevajte pripravljeni in z dobrim vpogledom v vse deležnike, ki bodo sodelovali pri širitvi, ter v vsa povezana tveganja. Dober načrt je ključnega pomena in v njem upoštevajte tudi vse elemente rasti. Izkoristite možnost brezplačnega posvetovanja v NLB Centru inovativnega podjetništva in poslovnih enotah po vsej Sloveniji in bančnega svetovalca obiščite že pred samimi pripravami na širitev, lahko pa tudi že, ko se pojavi sama ideja.

V praksi se pogosto zgodi, da banka financiranja ne more podpreti s klasičnimi krediti, lahko pa se v določenih primerih z alternativnimi finančnimi produkti sestavi model financiranja, ki vam bo po eni strani omogočal sklepanje novih poslov, obenem pa bo nudil oblike zavarovanja za vas, vaše kupce ali dobavitelje.

Vrata v CIP-u so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


april, 2020

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 10 nlb poslovni paketi landing page 2560x1600

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!