Kako varčevati v obdobju nizkih obrestnih mer

Nizke vrednosti EURIBOR-ja in posledično poceni denar sta spodbudila zadolžitve in oživitev gospodarstva. Za nekoga, ki ima še neodplačan kredit ali ga želi najeti, je to dobra novica. Nizke obrestne mere namreč pomenijo nižje mesečne obveznosti. V kakšnem položaju pa so varčevalci? Zaradi nizkih obrestnih mer, ki nižajo donose na depozite, so varčevalci prisiljeni iskati alternativne naložbene produkte.


Če želimo del svojih sredstev oplemenititi, jih je pametno razpršiti oz. naložiti v različne naložbene produkte. A preden se odločimo za ta korak, si poglejmo, kaj so glavni finančni cilji našega varčevanja in kaj za nas to pomeni.

Najprej moramo ločiti med varčevanjem za varnost in naložbami. Da smo finančno varni, potrebujemo varnostno rezervo in pokojninsko rezervo. Prva mora biti likvidna, zato sta njena donosnost in tveganje nizka, pri drugi, ki je bolj dolgoročna, pa si, če nismo že preblizu upokojitve, lahko privoščimo višje tveganje.

»Najbolj pogosto varčujemo za pokojnino ali nakup nepremičnine. To so t. i. dolgoročni investicijski cilji, zato lahko varčevalec prevzame višja tveganja. Daljša je doba varčevanja, višje tveganje si lahko privoščimo,« pojasni Matej Vitežnik, privatni bančnik v NLB.

Kot finančno odgovorni posamezniki skrbimo, da se premoženje v času ohranja oz. povečuje, zato modro plemenitimo tisti del sredstev, ki ni namenjen uporabi (kot sta to stanovanje ali hiša, v kateri živimo). Z naložbo torej označujemo uporabo denarja s ciljem povečanja premoženja.

Kako se odločiti za najbolj ustrezno obliko varčevanja?

Vsaka naložba je zgodba zase in pri odločanju nam bo v veliko pomoč, če pred izbiro naložbe spoznamo njene tri osnovne značilnosti – likvidnost, donosnost in tveganje.

Pravilno se odloči tisti posameznik, ki pri naložbi prihrankov tvega ravno toliko, kot si lahko privošči.

Visoko varne naložbe (gotovina, stanje na računu, depoziti) so visoko likvidne, z nizkim donosom in nizkim tveganjem. Obvezniške naložbe so srednje likvidne, s srednjim donosom in srednje tvegane, medtem ko imajo delniške naložbe visok donos in likvidnost in hkrati visoko tveganje.

Koliko naložbenega tveganja si lahko privoščite?

Vsak posameznik seveda išče idealno naložbo, naložbo, ki bo hkrati visoko likvidna, malo tvegana in z visokimi pričakovanimi donosi. Žal taka naložba ne obstaja, nam pa pravilna kombinacija različnih naložb omogoča, da to ravnotežje vseeno dosežemo. Denar je pametno razpršiti.

Držimo se načela, da bolj je naš finančni cilj oddaljen, več naložbenega tveganja si lahko privoščimo.

Eden ključnih pogojev za uspešna vlaganja in doseganje ravnotežja je razumevanje naložbenega tveganja. To je tveganje, da bo vlagatelj med varčevanjem ustvaril drugačno donosnost naložbe od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna. Nagnjenost k tveganju ocenimo z vprašalnikom, ki je dobra podlaga za izbor ustreznih bančno-finančnih produktov glede na vaše potrebe.

Kaj je vaš cilj?

Varčevanje v obdobju nizkih obrestnih mer je odvisno od cilja, za katerega varčujemo. Poglejmo nekaj primerov.

Varčevanje za vsak žep

Maja zaključuje študij  in odločila se je, da bo do konca študija, tj. v roku enega leta, privarčevala za nakup rabljenega avtomobila. Ker ima malo časa, se odloča med najmanj tveganimi oblikami varčevanja. Kasneje, ko bo imela redne prihodke in nekaj denarja že privarčevanega, pa ga namerava oplemenititi z občasnimi pologi.

Finančne naložbe za dolgoročne cilje

Peter je zaposlen v telekomunikacijskem podjetju. Svoje prihranke bi rad izkoristil za nakup stanovanja, a ker jih nima dovolj in se boji prevelikega zadolževanja, se je odločil, da bo nakup stanovanja preložil za nekaj let. Dotlej bo svoj denar plemenitil z razpršitvijo v različne naložbe.

Varnostna rezerva pride še kako prav

Sonja in Miha sta sodelavca v podjetju, ki je začelo zamujati z izplačili plač. Miha, ki ni naklonjen varčevanju, že občuti manjšo finančno stisko. Sonja je previdnejša in je za vsak primer že privarčevala tri mesečne plače. Nujne izdatke tako poravna iz varnostne rezerve, ki jo ima na varčevalnem računu. Miha se je ob tej izkušnji zavedel, da je modro imeti finančno varnostno rezervo, saj se nikoli več ne bi rad znašel v podobnem položaju.

»Kljub trenutno nizkim obrestnim meram je smiselno, da ima vlagatelj nekaj sredstev naloženih na banki. Ta sredstva morajo biti likvidna,« svetuje Matej Vitežnik. »Del sredstev pa je treba usmeriti v bolj tvegane naložbe, sploh pri dolgoročnih naložbenih ciljih. Kot najboljša možnost so v tem primeru na voljo vzajemni skladi, ki so zelo raznoliki, zato se za vsakega vlagatelja najde ustrezna izbira,« zaključi odgovor na naše naslovno vprašanje.

Maja se je zaradi svoje želje, da bi avto kupila v roku enega leta, odločila za manj tvegan način varčevanja. Peter se je odločil za nekoliko večje tveganje in posledično višje donose. Sonja in Miha pa imata svojo varnostno rezervo na visoko likvidnem varčevalnem računu.

Še posebej usposobljeni za naložbeno svetovanje so finančni svetovalci v Osebnem bančništvu, ki za svoje stranke pripravijo naložbeno strategijo.

Informacije na tej spletni strani predstavljajo tržno sporočilo.

april, 2016

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

Varčevanje je pogosto prvi korak k uresničitvi osebnih ciljev in želja. Morda pa si želite le ustvariti finančno rezervo za vsak primer?

Varčevanja in depoziti

vita kalkulator

Naredite izračun vaše pokojnine! 

Pri varčevanju velja preprosto pravilo: pričeti je potrebno danes.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!