Bančna garancija - varovalka pri težavah v poslu

Nekoč je v poslu veljalo, da je beseda ali stisk roke zagotovilo, da bo vsaka stranka v dogovoru svoje delo opravila tako, kot je treba. A ti časi so že davno minili. Danes je smiselno, da se ob sklenitvi katerekoli pogodbe zavarujete. Bančna garancija je finančni instrument, ki vam lahko pride prav v marsikateri situaciji.

Obstaja več vrst garancij, glede na poslovno situacijo, v kateri se pojavlja tveganje neizpolnitve dogovora. Na primer za plačilo najemnine, korektno izvedbo storitev ali vračilo avansa. V nadaljevanju povzemamo nekaj situacij, v katerih vam bo garancija koristila. Ne pozabite – kakršnokoli prejeto garancijo vam lahko v banki tudi pregledamo in poskrbimo, da bo v ključnem trenutku vse teklo brez težav, zato se še pred sprejemom garancije posvetujte s svetovalcem v banki.


Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pride v poštev, kadar:

 • se s poslovnim partnerjem dogovarjate za izvedbo del/dobavo blaga,
 • boste za izvedbo posla sklenili pogodbo,
 • vas skrbi, da ne bo vse izvedeno v dogovorjenem roku in z uporabo ustreznih materialov,
 • vas skrbi, da dobava ne bo izvršena.

Ob pripravi pogodbe z izvajalcem oziroma dobaviteljem lahko od njega zahtevate bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ta je običajno izdana v višini 10 % vrednosti pogodbenih del, takšno zahtevo pa je smiselno opredeliti kar v pogodbi.

V primeru bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vse rizike v zvezi z izvedbo (roki, materiali, upoštevanje projektne dokumentacije, načrtov …) krije garancija, ki jo lahko v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih zavez, brez kakršnega koli dodatnega dokazovanja in prilaganja dokazov o kršitvah unovčite oz. od banke zahtevate plačilo po garanciji. Po drugi strani pa vam bančna garancija tudi izkazuje izvajalčevo resnost in finančno stabilnost.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku pride v poštev, kadar:

 • vas skrbi, da bodo po opravljeni primopredaji na izvedenih delih/dobavljenem blagu nastale napake,
 • vas skrbi, da izvajalec/dobavitelj ne bo želel odpraviti napake v garancijskem roku, ki je določen v vaši pogodbi.

Od izvajalca oziroma dobavitelja lahko zahtevate garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki vam kot naročniku oziroma kupcu zagotavlja odškodnino v primerih, ko reklamirate napake na izvedenih delih oziroma dobavljenem blagu in pozovete izvajalca oziroma dobavitelja, naj napake odpravi, on pa tega ne stori. Brez posebnega dodatnega dokazovanja lahko od banke garanta zahtevate plačilo po bančni garanciji, pridobljena sredstva pa vam služijo za odpravo ugotovljene napake. Tudi v primeru, da izvajalec/dobavitelj ne posluje več, je garancija v polni veljavi do roka veljavnosti, ki je naveden v tekstu garancije. Priporočljiva višina garancije je od 5 do 10 % končne vrednosti izvedenih del/dobavljenega blaga.

Garancija za vračilo avansa

Garancija za vračilo avansa je prava izbira, kadar:

 • kupujete blago ali naročate izvedbo investicij,
 • dobavitelj oziroma izvajalec od vas zahteva vnaprejšnje plačilo celotnega ali delnega pogodbenega zneska,
 • želite zavarovati plačilo avansa za primer, če dobavitelj oziroma izvajalec delno ali v celoti ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

Garant se z izdajo garancije za vračilo avansa zaveže, da bo v primeru, če dobavitelj/izvajalec delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti, znesek avansa vrnil kupcu/naročniku investicij. Običajno se garancije izdajajo do višine 30 % pogodbene vrednosti, odvisno od pogodbenih zahtev, in veljajo do dobave blaga/zaključka del na investiciji.

V primeru investicijskih del se lahko znesek avansa po garanciji zmanjšuje sorazmerno glede na izvršen posel (z vsakokratno obračunanim zneskom avansa npr. po posamezni fakturi oz. skladno s predloženim dokumentom po dogovoru med partnerjema) – ta možnost mora biti predvidena v tekstu garancije.

Zahteva za plačilo po garanciji se lahko predloži od dneva nakazila avansa na dobaviteljev račun, odprt pri garantu, pod pogojem, da se nakazilo sklicuje na garancijo.

Garancija za plačilo najemnine

Garancija za plačilo najemnine pride v poštev, kadar:

 • imate v lasti nepremičnino, ki jo oddajate v najem,
 • imate z najemojemalcem sklenjeno najemno pogodbo,
 • se želite zavarovati, da boste prejeli plačilo najemnin in ostalih obratovalnih stroškov po najemni pogodbi.

V tem primeru predlagamo, da od najemojemalca zahtevate garancijo za plačilo najemnine, s katero vam banka izdajateljica ob predložitvi vaše pisne zahteve za plačilo jamči plačilo do višine zneska garancije. Višina zneska garancije za plačilo najemnine je običajno opredeljena v najemni pogodbi. Večinoma je določena v višini vsote treh mesečnih najemnin in obratovalnih stroškov.

Carinska in trošarinska garancija

Bančna garancija za zavarovanje plačila trošarinskih obveznosti je namenjena:

 • lastnikom, proizvajalcem ali najemnikom, ki so zavezani za plačilo davka iz naslova trošarin (npr. proizvodnja, trgovina, skladiščenje izdelkov, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino …), energentov, tobaka …), skladno z davčno zakonodajo, in sicer podjetnikom ali podjetjem, ki so:

      - oproščeni uporabniki trošarinskih izdelkov
      - pooblaščeni prejemniki trošarinskih izdelkov
      - imetniki trošarinskih skladišč
      - pooblaščeni uvozniki trošarinskih izdelkov
      - imetniki dovoljenja za davka prosto prodajalno
      - dobavitelji zemeljskega plina ali električne energije

Bančna garancija za zavarovanje plačila carinskega dolga je namenjena:

 • uvoznikom in izvoznikom blaga iz/v tretje države v/iz EU, zavezanim k plačilu carinskega dolga.

Prejete (loro) garancije

Ko se s partnerjem dogovarjate, da bo svoje obveznosti do vas zavaroval z bančno garancijo, imate morda številna vprašanja. Na primer:

 • Ali posedujem verodostojen dokument?
 • Ali je vsebina garancije ustrezna?
 • Kako unovčim garancijo?
 • Ali bom dobil plačilo?

Če od partnerja kot zavarovanje njegovih obveznosti prejmete bančno garancijo, svetujemo, da nam jo pošljete v pregled. Za vas bomo preverili verodostojnost garancije in podpisnike, pregledali vsebino garancije ter vas opozorili na neustrezna določila v garanciji. Če pride do unovčenja, pa vam bomo pomagali pri postopku unovčenja, pripravi zahteve za plačilo in pregledu zahtevanih dokumentov.

Vabimo vas, da se posvetujete z našimi strokovnjaki. Pišete jim lahko na info.garancije@nlb.si.  Če z nami še ne poslujete ali svetovalca za podjetja, lahko pokličete tudi naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

marec, 2018, posodobljeno april 2024

Razumemo jezik izvozno-uvoznega zavarovanja in financiranja ter vas podpremo pri izzivih mednarodnega poslovanja.

Mednarodno poslovanje

Izdaja bančne garancije

Izdaja bančne garancije

Instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, povezanimi z vašimi podjetniškimi dejavnostmi.

Prodajni dokumentarni akreditiv

Prodajni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim se izognete tveganju neplačila s strani kupca in lahko financirate svoj posel.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!