Izvajanje plačil v času od 19. do 22. aprila 2019

V večini držav Evropske unije je petek, 19. april 2019, praznik in dela prost dan, ponedeljek, 22. april 2019, pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 19. aprila 2019 ne bodo delovali, zato bomo plačilne storitve izvajali na naslednji način:

Domača plačila

  • Plačila med računi v okviru NLB: plačila, prejeta pri bančnem okencu, prek elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, mobilnih bank Klikpro in Klikin ter telefonske banke NLB Teledom, bomo izvedli isti dan po urniku za izvajanje domačih plačil v evrih.
  • Plačila v evrih na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji: vsa plačila, ki ste jih uporabniki elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, mobilnih bank Klikpro in Klikin ter telefonske banke NLB Teledom že posredovali v izvedbo z valuto 19. april 2019, ter plačila, oddana pri bančnem okencu in prek tržnih poti 19. aprila 2019, bomo izvedli prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 23. aprila 2019. Plačila, ki jih boste uporabniki posredovali v izvedbo v četrtek, 18. aprila 2019, po mejnem času za oddajo plačil, bomo prevalutirali in posredovali v izvedbo v torek, 23. aprila 2019.

Množična plačila SEPA

V petek, 19. aprila 2019, bomo izvajali le obdelavo paketov množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo račun odprt v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah, z datumom valute 19. april 2019, bodo v celoti prevalutirani na naslednji delovni dan, tj. torek, 23. april 2019. Če želite izvedbo množičnih plačil SEPA na 19. april 2019 le za prejemnike v NLB, vas prosimo, da pripravite ločeno datoteko.

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA (SDD) z datumom valute 19. april 2019. Prvi naslednji možni datum valute za SDD je torek, 23. april 2019. Podatke za Osnovno shemo SDD (CORE) in Medpodjetniško shemo SDD (B2B) z datumom valute 23. april 2019 je treba posredovati najpozneje 17. aprila 2019 (velja za prve-FRST, enkratne-OOFF, ponavljajoče-RCUR in zadnje-FNAL transakcije). Zahtevke za preklice nalogov SDD z datumom valute 23. april 2019 je treba posredovati najpozneje do 18. aprila 2019 do 9. ure.

Druga plačila

Domača in čezmejna plačila v tuji valuti ter plačila v tretje države bomo izvajali po navedenem urniku:

Datum prejema/

obdelave

DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO

Čezmejna plačila v EUR, oddana na obrazcu UPN/SEPA*

Čezmejna plačila v EUR, oddana na obrazcu VP70

Ostala plačila v EUR (oddana na VP70) ter plačila v SEK, RON in USD

Plačila v ostalih valutah

17. 4. 2019

17. 4. 2019

18. 4. 2019

18. 4. 2019

23. 4. 2019

18. 4. 2019

18. 4. 2019

23. 4. 2019

23. 4. 2019

23. 4. 2019

  19. 4. 2019**

23. 4. 2019

24. 4. 2019

23. 4. 2019

24. 4. 2019

 * V skladu z Urnikom za izvajanje plačil se za plačila, oddana na obrazcu UPN/SEPA in izvršena na SEPA nedosegljive banke, določa enak datum poravnave, kot za čezmejna plačila, oddana na obrazcu VP70.

**Čezmejna plačila v EUR v dobro bank v območju EGP bodo obdelana prvi naslednji delovni dan, dne 23. aprila  2019.

Dodatne formacije so vam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah in na telefonski številki 01 477 20 00.