Zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice

V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav d.d., Ljubljana, NLB vsem uporabnikom NLB Poslovnih kartic Mastercard omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja za primer izgube ali kraje kartice.

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja je škoda, ki jo imetnik poslovne kartice utrpi zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete kartice, ali druga škoda, ki nastane zavarovancu ob škodnem dogodku.

Značilnosti zavarovanja

  • Zavarovanje krije morebitne nastale škode že 24 ur pred prijavo kraje ali izgube kartice ter še nadaljnjih 24 ur po prijavi. To daje stranki 48-urno zaščito pred finančno škodo.
  • Zavarovanje krije škode iz naslova zlorab do višine odobrenega limita mesečne porabe po kartici, pri čemer pa je maksimalni znesek zavarovalnega kritja 6.259,39 EUR.
  • Zavarovane so vse izdane poslovne kartice Mastercard, s katerimi podjetje posluje.
  • Zavarovalno jamstvo traja eno leto. Veljati prične ob polnoči naslednjega dne, ko stranka izpolni izjavo o zavarovanju.
  • Če se stranka odloči za zavarovanje ob vlogi za izdajo kartice, zavarovalno jamstvo prične veljati s prvim dnem veljavnosti izdane kartice.
  • Če imetnik kartice vsaj mesec dni pred potekom veljavnosti pisno ne prekliče nadaljevanja zavarovanja, se zavarovanje po poteku enega leta avtomatično podaljša.
  • Zlorabe pri plačevanju s kartico na daljavo - prek interneta, telefonske ali kataloške prodaje - niso vključene v zavarovanje.
  • Zavarovanje je možno uveljavljati, če imetnik s kartico posluje skladno z določili Pogodbe o uporabi poslovne kartice Mastercard in Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno kartico Mastercard.

Cena zavarovanja

Višina zavarovalne premije je skladna z vsakokrat veljavno Tarifo NLB in je odvisna od višine odobrenega limita v Pogodbi o uporabi poslovne kartice Mastercard (to je limita na kartičnem računu).

Nadomestilo za zavarovanje se obračuna ob prvem naslednjem prejemu izpiska (zbirnika porabe), zaračunava pa se enkrat letno.

Postopek sklenitve zavarovanja

Vsi uporabniki poslovnih kartic Mastercard lahko sklenejo omenjeno zavarovanje pri svojem poslovnem skrbniku, kjer so na voljo tudi Splošni pogoji poslovanja.

Izpolnjen obrazec z izjavo uporabnika o sklenitvi zavarovanja podpišejo pooblaščene osebe podjetja in poslovni skrbnik podjetja.

Dolžnost imetnika kartice ob izgubi ali kraji kartice

Krajo ali izgubo kartice je potrebno takoj prijaviti na telefonsko številko +386 1 47 72 000 ali v najbližji poslovalnici oziroma katerikoli banki, označeni z nalepko Mastercard. Prijavo naredite tudi na najbližji policijski postaji, ki vam mora izdati potrdilo o prijavi.