Zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice

V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav d.d., Ljubljana, NLB vsem uporabnikom NLB Poslovnih kartic Mastercard in BA Maestro omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja za primer izgube ali kraje kartice.

  

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja je škoda, ki jo imetnik poslovne kartice utrpi zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete kartice, ali druga škoda, ki nastane zavarovancu ob škodnem dogodku.

  

Obseg zavarovalnega kritja

 

Osnovno kritje za izdano eno kartico

 • Zloraba kartice: ob zlorabi kartice znaša zavarovalno kritje 1.000 EUR za posamezni škodni dogodek in sicer na letni ravni.
 • Protipravni odvzem gotovine: ob protipravnem odvzemu gotovine znaša zavarovalno kritje 300 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Izdaja nove kartice: ob naročilu nove kartice zaradi izgube ali kraje kartice znaša zavarovalno kritje višina stroškov po Tarifi banke po posamezni kartici.

Cena zavarovalne premije znaša 9,49 EUR in se plačuje letno, z direktno bremenitvijo iz poslovnega računa.

Osnovno kritje za izdanih 2 do 5 kartic

 • Zloraba kartice: ob zlorabi kartice znaša zavarovalno kritje 1.500 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 5.000 EUR na letni ravni.
 • Protipravni odvzem gotovine: ob protipravnem odvzemu gotovine znaša zavarovalno kritje 300 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Izdaja nove kartice: ob naročilu nove kartice zaradi izgube ali kraje kartice znaša zavarovalno kritje višina stroškov po Tarifi banke po posamezni kartici.

Cena zavarovalne premije znaša 27,99 EUR in se plačuje letno, z direktno bremenitvijo iz poslovnega računa.

Osnovno kritje za izdanih več kot 5 kartic

 • Zloraba kartice: ob zlorabi kartice znaša zavarovalno kritje 1.500 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 15.000 EUR na letni ravni.
 • Protipravni odvzem gotovine: ob protipravnem odvzemu gotovine znaša zavarovalno kritje 300 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Izdaja nove kartice: ob naročilu nove kartice zaradi izgube ali kraje kartice znaša zavarovalno kritje višina stroškov po Tarifi banke po posamezni kartici.

Cena zavarovalne premije znaša 74,99 EUR in se plačuje letno, z direktno bremenitvijo iz poslovnega računa.

Dodatno kritje (možno pri vseh treh opcijah)

 • Stroški zamenjave ključev: ob izgubi ali kraji ključev znaša zavarovalno kritje 300 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 600 EUR na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški nakupa torbice ali denarnice: ob izgubi ali kraji torbice ali denarnice znaša zavarovalno kritje 150 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški klicev iz ukradenega mobilnega telefona: ob izgubi ali kraji mobilnega telefona znaša zavarovalno kritje za klice 50 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Nakup mobilnega telefona: ob izgubi ali kraji mobilnega telefona znaša zavarovalno kritje za nakup novega telefona 150 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški zamenjave osebnih dokumentov: ob izgubi ali kraji osebnih dokumentov znaša zavarovalno kritje 100 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 200 EUR na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.

Doplačilo zavarovanja za dodatno kritje znaša 6,99 EUR letno za posamezno kartico.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje začne veljati ob 0.00 naslednjega dne, ko banka prejme izjavo o zavarovanju. Zavarovanje se sklene za obdobje enega leta. Zavarovanje se vsako leto samodejno podaljša za eno leto, razen ob odpovedi ali prenehanju zavarovanja.

Dolžnost zavarovanca ob zavarovalnem primeru

 • Imetnik je dolžan takoj po dogodku izgubo ali protipravni odvzem kartice prijaviti banki v času in na način, kot je to navedeno v bančnih pogojih poslovanja s kartico.
 • Ob protipravnem odvzemu kartice ali osebnih predmetov je zavarovanec dolžan to takoj prijaviti tudi policiji. Iz prijave mora biti razvidno, kateri osebni predmeti so bili imetniku odvzeti.
 • Ob protipravnem odvzemu mobilnega telefona mora zavarovanec to takoj prijaviti tudi mobilnemu operaterju, da ta onemogoči klice.
 • Zavarovanec prijavi zavarovalni primer banki pisno na obrazcu z navedbo škodnega dogodka.
 • Zavarovanec je dolžan prijaviti zavarovalni primer najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je banki prijavil izgubo ali protipravni odvzem kartice.

  

Splošni pogoji za zavarovanje zlorabe plačilnih kartic

Skupna določila splošnih pogojev

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!