"Želimo ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo lizinga"

Nova članica NLB Skupine družba NLB Lease&Go dopolnjuje dobro razvito ponudbo lizinga v Sloveniji in na trg prinaša novo energijo, je prepričan glavni direktor družbe Andrej Pucer, s katerim smo se pogovarjali o ponudbi lizinga v Sloveniji, prvih izkušnjah na trgu, ki ga je lani zaznamovala epidemija covida-19, in o pričakovanjih v prihodnosti.


NLB Lease&go je poleg srbske Komercialne banke najmlajša članica NLB Skupine. Jo lahko na kratko predstavite?

NLB Lease&Go je res novo podjetje, ustanovljeno maja 2020, vendar pa je lizing v NLB Skupini prisoten že dolgo. Do leta 2017, ko smo zaradi zahtev evropskega regulatorja zaradi bančne dokapitalizacije morali prekiniti poslovanje, smo delovali kot NLB Leasing. Ravno lani je ta dejavnost v NLB Skupini praznovala 30 let. Jedro naše ekipe izhaja iz NLB Leasinga, lani pa smo jo še dopolnili s strokovnjaki na področju lizinga in strokovnjaki z drugih komplementarnih področij. Trenutno ekipa šteje prek 40 strokovnjakov.

Kakšna je vloga NLB Lease&Go v NLB Skupini?

Normalno je, da je lizing v portfelju storitev bančno-finančnih skupin, kot je NLB Skupina. Tako da je bila naravna pot, da NLB Skupina lizing ponovno implementira in zaokroži bančno-finančno ponudbo. Naša vloga je, da razvijamo in distribuiramo ponudbo lizinga, najprej v Sloveniji, v skladu z usmeritvami skupine pa bomo iskali priložnosti povsod tam, kjer je NLB Skupina prisotna in je potencial dovolj velik za vstop na trg. V Sloveniji je lizing zelo razvit, ima dolgo zgodovino in ga podjetja dobro poznajo. V nekaterih drugih državah NLB Skupine pa trg lizinga še ni tako razvit, penetracije so nižje in je zato več priložnosti. Naša naloga bo, da podpiramo produkte, procese in sisteme na trgih, kjer bo lizing uveden.

Kako se storitve lizinga dopolnjujejo z bančnimi storitvami? Kakšen je lizing v primerjavi s kreditom?

Za podjetja sta ključni hitra odzivnost in prilagodljivost financiranja po konkurenčnih cenah. To je naše glavno vodilo pri oblikovanju ponudbe. Ko podjetje za svojo dejavnost potrebuje neke predmete, npr. osebno vozilo, tovornjak, opremo, mi prilagodimo ponudbo financiranja. Lizing je komplementaren bančnim storitvam in ga bančne skupine priporočajo predvsem zato, ker omogoča fleksibilnejše financiranje. Mi smo lahko npr. bolj prilagodljivi glede tega, kolikšna je lastna udeležba. To izvira iz tega, da je lizinška družba lastnik predmeta.

Katere vse storitve pa ponujate?

V naši dejavnosti je glavna ločnica lizing premičnin in nepremičnin, je pa lizing nepremičnin v Sloveniji zelo majhen, dosega komaj nekaj odstotkov lizinga. Naša glavna dejavnost je lizing premičnin, kamor spadajo osebna in tovorna vozila, avtobusi, kmetijska in gradbena mehanizacija, plovila in proizvodna oprema. Naše storitve so namenjene vsem pravnim in fizičnim osebam ne glede na to, ali so stranke NLB ali ne.

Kakšne so vaše izkušnje po prvem letu poslovanja?

NLB Lease&Go je bila ustanovljena maja lani, junija smo začeli poslovati s pravnimi osebami, julija še s fizičnimi osebami. Po avgustu, ki za lizing še ni pravi mesec, smo septembra dobro zagnali poslovanje in v jesenskih mesecih, do novembra, ko se je povpraševanje zaradi delnega zaprtja gospodarstva umirilo, smo bili uspešni. Glede na to, da smo polno poslovali le štiri mesece, sem z rezultati zadovoljen. Prepričani smo, da smo dopolnili ponudbo lizinga in prinesli neko svežo energijo na trg lizinga v Sloveniji. Stranke nas že dobro poznajo kot NLB Leasing. Vedo, kdo smo in kaj smo v preteklosti ponujali. Vedno smo bili med strankami prepoznani po kakovostnih storitvah in dobri uporabniški izkušnji.

Za katere storitve je največ zanimanja med podjetji?

V Sloveniji je najbolj razširjen finančni lizing in znotraj tega lizing osebnih in tovornih vozil. Razširjen je tudi lizing na področju gradbene in kmetijske mehanizacije, manj pa je lizinga proizvodne opreme. Tu je gotovo še velik potencial glede na to, koliko je investicij v Sloveniji.

Druga vrsta lizinga je operativni lizing. Kakšna pa je razlika med finančnim in operativnim lizingom?

Finančni lizing bi lahko ponazorili s tem, da si podjetje sposodi denar za nakup predmeta, ki po odplačanem lizingu postane njegova last. Pri operativnem lizingu pa predmet najame. Če na primer podjetje oceni, da bo v naslednjih treh letih potrebovalo vozilo, ga lahko od lizinške družbe najame in ga po treh letih vrne. Razliko bi lahko ponazorili tudi tako, da je finančni lizing »kupovanje denarja« za nakup predmeta, ki ga na koncu želiš imeti v svoji lasti, operativni lizing pa je kupovanje uporabe predmeta.

Pri tem je pomembno omeniti še nekaj. Raven storitev, ki jih omogoča ponudnik lizinga, je različna. Lahko na primer najamete samo vozilo ali pa vozilo z vsemi storitvami, to je z letnimi in zimskimi pnevmatikami, z vinjeto, zavarovanjem, z vsem vzdrževanjem. Vi kot lizingojemalec tako dobite celovito storitev, sami morate poskrbeti le za gorivo in vozilo voziti.

Kje pa vidite vaše prednosti v primerjavi s konkurenco?


Andrej Pucer, direktor NLB Lease&Go

"Naša prednost je predvsem v prilagodljivosti in odzivnosti. Nimamo nekega vnaprej definiranega standardnega produkta, ki ga ponudimo stranki v smislu »vzemi ali pusti«. Mi stranki prisluhnemo in ji glede na to, kaj potrebuje, znamo prilagoditi ponudbo. Vedno iščemo rešitve za stranko, za njene dejanske potrebe. Naša prednost je tudi v dodatnih storitvah, ki sem jih omenil. Pri finančnem lizingu lahko ponudimo tudi zavarovanje teh predmetov, za kar se stranke najpogosteje odločajo, ali na primer vzdrževanje vozil, če stranka tako želi."

Kje pa so vaše storitve na voljo?

Trenutno imamo najširšo geografsko pokritost. Naša ponudba je dostopna v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Kopru in Kranju. Tam so naši strokovnjaki, ki ponujajo storitev lizinga, postopoma pa bomo ponudbo širili tudi na NLB Poslovalnice.

Omenili ste, da je epidemija covida-19 pospešila strukturne spremembe lizinških dejavnosti. Je še kako vplivala na trg lizinga?

Vedeti je treba, da je lizing najbolj prisoten v avtomobilski industriji, saj je približno 70 odstotkov lizinga financiranje osebnih vozil. V času epidemije covida-19 je prodaja osebnih vozil dejansko zastala, in to se je seveda poznalo na povpraševanju po lizingu. Je pa to kratkoročen vpliv. Lizing sledi rasti BDP, kot se je že pokazalo v preteklosti, in pričakujem, da se bo trg pobral. V avtomobilski industriji bo prihajalo tudi do strukturnih sprememb. Opazen je trend manj vozil in bolj ekoloških, zdaj so to predvsem električna vozila. V Sloveniji so deleži sicer še majhni, rasti so pa visoke.

Na drugi strani se epidemija covid pozna tudi v načinu poslovanja. Uporaba digitalnih storitev se je v tem času močno povečala. Tudi mi trenutno veliko delamo na digitalni uporabniški izkušnji.

Kakšni so trendi razvoja lizinga v Sloveniji v primerjavi s tujino?

Slovenija ima razmeroma veliko penetracijo finančnega lizinga, predvsem na segmentih osebnih in tovornih vozil, na področju financiranja opreme je precej manjša. Segment operativnega lizinga pa je v Sloveniji, če ga primerjamo z zahodnimi državami, kjer je ta vrsta lizinga bistveno bolj zaživela, še relativno malo razvit. Bo pa tudi v Sloveniji prišlo do strukturnih sprememb. To se že dogaja, podjetja se odločajo za najeme vozil, povpraševanje je vsak dan večje. Tu je gotovo priložnost za našo dejavnost, da se lizing spremeni v smeri nudenja celovite storitve, predvsem na področju mobilnosti.

Kaj pa pričakujete od prihodnosti, kakšni so vaši načrti?

Strankam želimo omogočiti najboljšo uporabniško izkušnjo na področju lizinga premičnin in mobilnosti. To znamo, to delamo že vrsto let in to delamo s srcem. To je naš osnovni cilj. Geografsko, kot sem omenil, bomo iskali poslovne priložnosti na drugih trgih, na katerih je prisotna NLB Skupina. Na te trge bomo gotovo vstopali in s tem strankam, ki poslujejo širše v državah JV Evrope in jim je to območje ena regija, omogočili storitve lizinga na enak način kot druge bančno-finančne storitve NLB Skupine.

Dobra lizing rešitev se vedno začne z nasvetom

Lizing prilagodimo vašim željam, potrebam in finančnim zmožnostim. Zato je dobro, da se oglasite pri nas že takrat, ko šele razmišljate o investiciji.

Več o NLB Lease&Go

feburar, 2021

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Ne spreglejte posebne ponudbe za kmetovalce, prilagojeno tudi njihovi letini in letnim časom. Naši specializirani strokovnjaki jim lahko svetujejo pri pridobivanju financiranja za modernizacijo kmetije in nudijo podporo pri številnih finančnih izzivih kmetovanja. Verjamemo, da se dobra finančna rešitev vedno začne z nasvetom.

NLB Agro - za lažje kmetovanje

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!