Avtomatiziran prevzem tečajnic

Vsem prejemnikom tečajnih list prek portala omogočamo prikaz tečajnic v XML in txt. obliki. Tečajnice si lahko avtomatsko prenesete tudi v svoj sistem. Format  zapisa je<http://www.nlb.si?a=tecajnica&type=T&format=F&date=D> (T= individuals ali companies, F=xml ali txt, D=datum v obliki YYYYMMDD). Če boste do tečajnic dostopali brez navedbe datuma, se vam v tem primeru prikaže najnovejša, trenutno veljavna tečajnica.

Primer tečajnice  
Primer dostopa do tečajnice v xml obliki