Denarni tok odloča o usodi podjetja

Ne dobiček, denarni tok je ključnega pomena za vaše poslovanje. Še preden se začnejo resne težave, ga je treba načrtovati in nadzorovati. In se pri tem "igrati". Smešno? Sploh ne.Kliknite za ogled infografike
 
Namizna igra Cashflow 101, ki jo je razvil eden najpogumnejših in do običajnih pogledov na denar nespoštljivih ekonomistov na svetu Robert T. Kiyosaki, vas bo naučila, kako zaposliti denar. Ali povedano drugače: igra Cashflow vas bo spomnila, da morate vsak dan že ob jutranji kavi pregledati dinamiko denarnega toka svojega podjetja. Zakaj?

Ker denarni tok pove, koliko denarja ste prejeli v določenem času in koliko ste ga porabili pri poravnanju svojih obveznosti. Mitja Bertoncelj, strokovnjak v Sektorju za kreditne analize v NLB, je še natančnejši: "Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katere se sestavlja. Spada med izvedene računovodske izkaze in izkazuje denarni tok med dvema obdobnima bilancama stanja, ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju pri ustvarjanju proizvodov in storitev, naložbah oziroma nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe, ter financiranju ali pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju. Na podlagi denarnih tokov posameznih dejavnosti lahko sklepamo iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja."

Nekateri podjetniki se premalo zanimajo za svoje finance, opaža dekan Gea Collegea, dr. Jaka Vadnjal. S tem želi povedati, da je vloga finančnega direktorja pogosto zahtevnejša od vloge generalnega direktorja. Posledice, ki jih prinaša nezanimanje za denarni tok, so lahko resnejše, kot bi pričakovali na prvi pogled.

50-odstotno povečanje prodaje - sanje ali nočna mora vsakega podjetnika

Zelo nazoren je primer podjetnika z inovativnim produktom - posebnim kovinskim pritrdilom, ki ga je do zdaj prodajal predvsem ob pomoči velikega trgovca s tehničnim blagom. Po dveletnem uspešnem sodelovanju so ga povabili na sestanek in mu predstavili načrt: 50-odstotno povečanje prodaje, v zameno pa naj podjetnik ponudi dodaten 3-odstotni popust in podaljšanje plačilnega roka s 60 na 90 dni. Sanje ali težava?

Dr. Jaka Vadnjal iz Gea Collegea pravi, da je podjetnik seveda slišal predvsem 50-odstotno povečanje prodaje, medtem ko se mu je ponudba o 3-odstotnem popustu zdela zanemarljiva. O podaljšanju plačilnega roka s 60 na 90 dni, pa si je po tihem mislil, bomo že nekako. Načrti so se uresničili, proizvodnja je bila polno zasedena, vendar je že po nekaj mesecih ugotovil, da primanjkuje denarja za sprotna poplačila dolgov. Kako je to mogoče, saj mu računovodja zatrjuje, da ima podjetje dobiček? "Podjetnik ni razumel, da bo imel zaradi 50-odstotnega povečanja prodaje in 50-odstotnega podaljšanja plačilnega roka nenadoma več kot dvakrat več 'denarja zunaj'. Če k temu prištejemo še povečanje stalnih zalog repromateriala za sprotno proizvodnjo, je podjetje lahko že blizu bankrota, a še vedno dobičkonosno," razlaga Vadnjal. Ključno vprašanje je, kaj lahko podjetnik stori.

Kako skrb za denarni tok vpliva na odobravanje naložb

Do pravilnih odločitev podjetjem lahko pomagajo tudi banke. Te so lahko odličen poslovni partner podjetij. Zagotovijo namreč lahko ustrezne vire financiranja na podlagi kreditne analize komitenta, kar je po besedah Mitje Bertonclja, strokovnjaka iz Sektorja za kreditne analize, "sestavni del poslovnega procesa odobravanja naložb". Vključuje pa:

  • značilnosti komitenta, tj. ugled komitenta, oceno vodstva, lastniško strukturo, plačilni indeks;
  • pogoje poslovanja, tj. analizo panoge in položaj komitenta v panogi;
  • kapital, tj. vrednost neto premoženja (sredstva - obveznosti) kot delež lastnikov v financiranju;
  • sposobnost odplačevanja, tj. sposobnost izpolnjevanja obveznosti na podlagi pričakovanih denarnih tokov;
  • oblike zavarovanja, tj. sekundarni vir poplačila.

Ob tem se upoštevata še zdrava pamet in obvladovanje poslovnega razmerja.

Sposobnost odplačevanja - kratko- in dolgoročni krediti

Osnovni pregled finančnega stanja komitenta se začne pri izkazu poslovnega izida. "Banka presodi višino izida iz poslovanja, torej  od poslovnih  prihodkov odštejemo poslovne odhodke," pojasnjuje Bertoncelj. Banka  komitenta financira kratkoročno na podlagi zahtev iz poslovnega cikla (financiranje zalog, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev). Zaradi krajših odplačilnih rokov je lažje oceniti kreditno tveganje. To zahteva četrtletno, polletno in letno spremljanje sezonskih nihanj in dolžine poslovnega cikla. Dodatne informacije o pričakovanem denarnem toku ponudi tudi analiza strukture terjatev in obveznosti do dobaviteljev po posameznih likvidnostnih žepkih (nezapadlost, zapadlost do 30 dni, zapadlost do 90 dni, nad 90 dni).
Viri poplačila kratkoročnih  kreditov so večinoma prodaja izdelkov in storitev oziroma izterjava kratkoročnih terjatev do kupcev.

Dolgoročni krediti so na drugi strani namenjeni financiranju nakupa dolgoročnih sredstev, poplačilu kratkoročnih kreditov in financiranju dolgoročnega obratnega kapitala. Viri poplačila dolgoročnih kreditov so pričakovani denarni tok financiranega sredstva ali pričakovana donosnost poslovanja oziroma pričakovani denarni tok iz poslovanja.

Prihodnji obeti, pričakovanja, načrti komitenta

Glavni poudarki pri presoji denarnih tokov so pričakovani trendi in načrti komitenta, saj bo naložba izvedena v prihodnosti. "Jasna predstava o perspektivi komitenta oziroma možnosti ustvarjanja zadostnih denarnih tokov v prihodnosti je nadvse pomembna. Pri predvidevanju možnosti, da bo komitent vrnil obveznosti iz denarnega toka, banke uporabljajo analizo občutljivosti z normalnim, prilagojenim in najslabšim scenarijem. S tem se ugotovi predvsem, ali so projekcije in predpostavke vzdržne oziroma trajnostne, ponovljive, predvidljive oziroma napovedljive", še dodaja Bertoncelj.
Glede na navedeno predlagamo, da pred prihodom v banko že sami pregledate denarni tok podjetja, saj boste na podlagi tega lažje ocenili, koliko kredita in kdaj ga potrebujete, kdaj ga boste lahko vrnili in kako visoke obroke boste lahko vrnili v posameznem mesecu.

marec, 2014

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!