NLB E-račun - Sistem za izmenjavo e-računov

Prek Sistema za izmenjavo e-računov teče elektronska izmenjava elektronskih računov, elektronskih prijav na prejem e-računov, e-povratnic z informacijo o statusu posredovane e-prijave in novih e-dokumentov (e-predračun, e-opomin, e-dobropis in e-bremepis, e-dobavnica in e-naročilnica) in vseh dostavnic (povratnih informacij o statusu dostave e-dokumenta končnemu prejemniku) med udeleženci sistema po veljavnem urniku. Podroben prikaz funkcionalnosti v NLB rešitvi Sistema e-račun. Preko sistema lahko prejemniki e-dokumentov morebitno e-zavrnitev pošljejo pošiljatelju in v komentar zapišejo tudi vzrok zavrnitve.

Medbančni sistem izmenjave deluje prek družbe Bankart, ki so ga banke potrdile v vlogi centralnega posrednika in upravljavca sistema. V sistemu so poleg NLB vključena večina bank v Sloveniji in Uprava za javna plačila.

 

Udeleženci sistema

Udeleženci sistema so poslovno povezani subjekti, ki sodelujejo pri izmenjavi e-računov in e-dokumentov:

  • poslovne banke in ostale udeleženke sistema, ki so svoje elektronske rešitve prilagodile za izmenjavo e-računov in e-dokumentov,
  • izdajatelji e-računov in e-dokumentov, ki so se prek svoje poslovne banke vključili v sistem,
  • prejemniki e-računov in e-dokumentov, ki so se prijavili na prejem računov v elektronski obliki.
  • e-arhivarji, pri katerih lahko udeleženci pravni subjekti elektronsko arhivirajo izdane in prejete e-račune, izmenjane prek sistema.

Vsem udeležencem sistem omogoča enostavno, hitro, učinkovito in okolju prijazno izmenjavo.

Sistem za izmenjavo elektronskih računov v NLB temelji na infrastrukturi elektronskega bančništva NLB Proklik in NLB Klik. Za izmenjavo e-računov in e-dokumentov med izdajatelji in prejemniki je kot enolična identifikacija podjetja ali fizične osebe potrebna IBAN številka računa.


Seznam izdajateljev v medbančnem Sistemu e-račun

Stroški do udeleženk Sistema e-račun

NLB ostalim udeleženkam sistema zaračunava izmenjane e-račune in ostale e-dokumente, ki jih posreduje do prejemnikov v NLB. Nadomestilo se enkrat mesečno zaračuna udeleženki pošiljateljic.

Vrsta nadomestila Višina nadomestila na dokument

e-račun, e-opomin, e-predračun s prilogami do 1 MB

0,099 EUR

e-račun, e-opomin, e-predračun s prilogami nad 1 MB do 2 MB 0,145 EUR
ostali e-dokumenti s prilogami do 1 MB 0,080 EUR
ostali e-dokumenti s prilogami nad 1 MB do 2 MB 0,110 EUR
 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!