Enostavno do sredstev Obzorja 2020

Verjetno ste že koga slišali reči: »Imamo ideje, smo inovativni, vrhunsko tehnološki, primerljivi z evropskim trgom, a smo premajhni, da bi pridobili nepovratna sredstva iz EU, in preveč je birokracije okoli tega.« Program Obzorje 2020 naj bi naredil konec tem izjavam. Evropska komisija namreč v nekaterih aktualnih razpisih čaka ravno takšne prijavitelje. Sledijo praktični nasveti, kako se prijaviti! 


Obzorje 2020 je najpomembnejši centraliziran okvirni program za dvig konkurenčnosti EU, vreden 80 milijard evrov. Namenjen je inštitutom, univerzam, malim in srednje velikim podjetjem ter start-upom. Iščejo inovacije, poudarki morajo biti na učinkih projekta. Oblikovanje konzorcijev ni nujno potrebno, a je dobrodošlo pri vrednotenju projekta.

Kako poteka prijava?

Prijavite se neposredno prek spletne strani, ki je posebna platforma, locirana v Bruslju. Komunikacija in prijava projekta potekata v angleščini, če imajo podjetja vprašanja, pa se lahko obrnejo na uradnike v matični državi, tudi v Sloveniji.

Obzorje 2020 je namenjeno inštitutom, univerzam, malim in srednje velikim podjetjem ter start-upom.

Katera področja so odprta?

Projektne ideje morajo ustrezati enemu od razpisanih področij. Okvirno so razdeljena v tri stebre:

  • Odlična znanost (Excellent Science) spodbuja razvoj raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki;
  • Vodilni položaj v industriji (Industrial Leadership) podpira evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja;
  • Družbeni izzivi (Societal Challenges) podpira inovativne projekte na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolja, gospodarne rabe virov in surovin, družbe, ki kritično razmišlja, ter varnosti. 

Kje lahko vidite odprte razpise Obzorja 2020?

Na portalu Evropske komisije za raziskave in inovacije spremljajte odprte razpise in tiste, ki bodo odprti v bližnji prihodnosti. Preberite priročnik o Obzorju 2020 (Horizon 2020), na kanalu Youtube je ogromno predstavitvenih filmov o programu. Kot registrirani uporabnik portala za raziskave in inovacije lahko oddate projektno prijavo, podpišete pogodbo in spremljate življenjski cikel projekta.

Kako sodelovati v programu Obzorje 2020?

1.Poiščite ustrezen razpis.

2.Poiščite projektne partnerje (ta korak ni potreben, če boste sami).

3.Registrirajte uporabniški račun na portalu za raziskave in inovacije.

4.Registrirajte svoje podjetje oziroma organizacijo.

5.Naredite osnutek projektne prijave.

6.Oddajte projektno prijavo.

Govorice o dolgem čakanju na financiranje so eden izmed razlogov, da se podjetja ne prijavljajo na evropske razpise. Pri Obzorju 2020 so zato poenostavili postopek. Podjetja lahko do projektnega denarja pridejo hitreje.​

Postopki so poenostavljeni, da bi podjetja lahko hitreje prišla do projektnega denarja.

Torej ne drži, da je na financiranje evropskega projekta treba dolgo čakati?

Ne. Ko je projekt odobren in podpišete pogodbo z Evropsko komisijo, se projektno delo začne in takoj sledi nakazilo v znesku tudi do 60 odstotkov celotne vrednosti financiranja. Tako upravičencem do sredstev ni treba začetka projekta v celoti financirati iz lastnih virov. Povprečni čas izplačil bo skrajšan za sto dni, izvedena bodo v šestih do osmih mesecih. 

Ko je projekt odobren in podpišete pogodbo z Evropsko komisijo, se projekt začne in takoj sledi nakazilo.

Na kaj je treba biti pozoren pri pisanju projektne prijave?

Projektna prijava mora biti napisana jasno in kakovostno. Poudariti je treba, da bo inovacija zaživela na trgu, projekt pa se mora skladati z vizijo vašega podjetja. Pred tem se je dobro pozanimati, kaj prinaša dodatne točke pri ocenjevalcih. Preverite, ali sodi vaš projekt med prioritetne teme programa. Dodatne točke prinaša tudi konzorcij, ki mora delovati skladno, zato je zelo dobro, če ga ne sestavljate zadnji trenutek. Dobro premislite, kdo bi bil ustrezen projektni partner. Najbolje, da so projektni partnerji izbrani vnaprej in projektni predlog že spisan. Več informacij o instrumentih za mala in srednja podjetja (MSP) lahko dobite na EEN Slovenija.

Program Obzorje 2020

Višina sofinanciranja: od 70 do 100 odstotkov projekta.

Vrednost  projekta: odvisna od posameznih razpisov (od 3 do 7 milijonov evrov).

Trajanje projekta: od 24 do 48 mesecev.

Roki za oddajo predlogov: odvisni od posameznega programa. Prijava lahko poteka v več stopnjah.

Upravičenci: podjetja, javne in zasebne raziskovalno-razvojne inštitucije, druge organizacije.

ODPRTI RAZPIS: Instrumenti za mala in srednja podjetja (MSP)

Gre za najpomembnejši razpis v okviru Obzorja 2020 za financiranje inovativnih malih in srednjih podjetij, posamezno ali v skupinah. Razpis Instrument MSP (SME Instrument) je stalno odprt, v letu 2015 pa je na voljo še en rok za oddajo. Organizacije lahko svojo prijavo za fazo 1 ali 2 pošljejo kadarkoli. Vsaka vloga se pošlje v ocenjevanje takoj po predložitvi.

Komu je namenjen?

Razpis je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem.

Kakšen je namen razpisa?

Namen razpisa je podpreti inovativne mednarodne projekte in pri tem podjetjem pomagati zapolniti finančno vrzel med fazo razvoja in fazo komercializacije inovativnega izdelka.

Kolikšen je celoten proračun posameznega projekta?

Od enega do treh milijonov evrov.

Kakšen delež projekta je lahko financiran?

Sedemdeset odstotkov, izjemoma tudi sto.

Kakšne so posebnosti razpisa?

Posamezno podjetje se lahko prijavi za poljubno fazo, faze lahko tudi preskakuje.

Kako poteka prijava prve faze projekta?

Od podjetij pričakujejo predstavitev projekta na desetih straneh. Če se bo Komisiji ideja zdela inovativna in bo izražala velik potencial za rast, bo podjetje pozvala k izvedbi študije izvedljivosti, za kar lahko dobite do 50.000 evrov sredstev.

Največji delež financiranja: 70 odstotkov oziroma največ 50.000 evrov.

Najdaljše trajanje faze: 6 mesecev.

Zaželen rezultat projekta: poslovni načrt.

Rok za oddajo prve faze projekta je 25. november 2015.

Kako poteka prijava druge faze projekta?

V tej fazi so za financiranje upravičene naslednje aktivnosti: testiranje, izdelava prototipa ali pilota, izdelava končnega produkta in tržne analize ter preostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija postane končni izdelek, primeren za prodajo.

Največji delež financiranja: 70 odstotkov oziroma od 1 do 3 milijone evrov.

Najdaljše trajanje faze: od 12 do 24 mesecev.

Zaželen rezultat: razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.

Rok za oddajo druge faze projekta je 16. december 2015.

Kako poteka prijava tretje faze projekta?

Zadnja faza zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trgu. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni. Podporo podjetjem ponujajo v obliki lažjega dostopa do javnega in zasebnega tveganega kapitala. V sklopu programa za MSP pa strokovnjaki zagotavljajo tudi mentorstvo in coaching ter povezovanje na nacionalni in globalni ravni.

Povezava do posameznih razpisnih področij: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area

Za vas smo naredili seznam ustanov, kjer lahko  pridobite več informacij o pridobivanju nepovratnih sredstev.

Več o programu Obzorje 2020: http://www.nlb.si/kako-do-denarja-iz-programa-obzorje-2020

Več informacij o instrumentih MSP: EEN Slovenija.

oktober, 2015

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!