Finančna pismenost – znanje za življenje

V življenju se na vsakem koraku srečujemo z odločitvami, ki imajo finančne posledice. Ne le, ko se odločamo o tem, kam vložiti svoje prihranke, ali o kreditu, na naše finance vplivajo odločitve o vsakodnevnih in prihodnjih nakupih, o izbiri šole, službe ali bivališča. Da lahko sprejemamo boljše odločitve, ki zadevajo upravljanje lastnega denarja, je potrebno razumevanje osnovnih finančnih konceptov. Je v Sloveniji med posamezniki dovolj teh znanj?


Finančna pismenost je ena najpomembnejših veščin za uspešno življenje in prihodnost vsakega posameznika. Je temelj za to, da znamo »brati« svoje finančno stanje ter da lahko »preberemo« finančne storitve, ki nam bodo glede na ugotovljene zmožnosti in potrebe omogočile čim boljše uresničevanje ciljev, sedanjih in prihodnjih. To je še zlasti pomembno v času, ko so nam vse dostopnejši kompleksni finančni produkti, odgovornost za pokojnino pa vse bolj prehaja v roke posameznikov.

Finančno pismenih manj kot polovica Slovencev

S finančno pismenostjo v Sloveniji ne moremo biti zadovoljni. V najobsežnejši globalni raziskavi o finančni pismenosti, ki so jo v Standard & Poor izvedli leta 2014 v 140 državah sveta, so ugotovili, da je finančno pismenih manj kot polovica (44 odstotkov) odraslih Slovencev. Za primerjavo, na Danskem, v Nemčiji, Nizozemski in Švedski, kjer je finančna pismenost v EU najvišja, je finančno pismenih vsaj 65 odstotkov odraslih.

Tudi po izkušnjah finančnih svetovalcev v NLB, ki so v vsakodnevnem v stiku s strankami, finančna pismenost Slovencev ni najboljša. »Izkazalo se je, da stranke, ki niso nekako poklicno povezane s financami, nimajo dovolj znanja o pravilnem ravnanju z denarjem oz. nimajo dovolj znanja za samostojne odločitve o naložbah in zadolževanju,« ugotavlja Jure Gabršek, finančni svetovalec v NLB.

Najslabše je znanje o upravljanju osebnih financ

Po Juretovih izkušnjah Slovenci dokaj dobro poznamo klasična varčevanja (depozite in vloge na vpogled), vendar ne vsi enako. Starejša generacija ta znanja še ima in se tudi odloča zanje, znanje mladih o varčevanju in pomenu varčevanja za blaginjo posameznika pa je slabše.

Področje, na katerem je največ pomanjkljivosti, in tu tudi finančni svetovalci najtežje pomagajo, je urejenost osebnih financ. »Slovenci nimamo izdelane finančne slike zase in za svojo družino, nimamo organiziranih lastnih financ ter ne znamo načrtovati dolgoročne finančne vzdržnosti,« ugotavlja Jure Gabršek in dodaja, da je največja težava v tem, da nismo oziroma ne vzgajamo otrok o pomenu finančne pismenosti. Po njegovem mnenju bi bilo to potrebno že od vstopa v šolo.

Neznanje vodi v višje stroške

Pomanjkljivo znanje sicer lahko delno zapolnijo finančni svetovalci, vendar bi vsaj osnovna znanja moral imeti vsak posameznik. Jure Gabršek poudarja, da so taka znanja pomembna za razumevanje finančnih storitev, pojmov in tveganj ter za to, da ljudje lažje sprejemajo odločitve o izboljšanju svoje blaginje.

Nezadostno finančno znanje je povezano tudi z višjimi stroški, ki jih posamezniki plačujejo za finančne produkte, saj jih ob sklepanju nezadostno upoštevajo. Tako je ugotovila Annamaria Lusardi z washingtonske univerze The George Washington University School of Business, ki je objavila več raziskovalnih člankov o finančni pismenosti in njenem vplivu na blaginjo posameznikov in družbe ter je ena od avtoric globalne raziskave S&P. Ugotovila je, da posamezniki, ki ne razumejo osnovnih finančnih konceptov, plačujejo več za provizije, obremenjujejo jih višje obrestne mere za kredite in končajo bolj zadolženi. Zapletejo se v spiralo dolgov, ko si vse več sposojajo, privarčujejo pa vse manj.

Lusardijeva problem vidi tudi v tem, da si ljudje pripisujemo več znanja, kot ga dejansko imamo. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi raziskava Mojih financ. Taki posamezniki so idealna tarča zlorab in so bolj dojemljivi za ponudbo produktov, ki niso vedno primerni zanje. Misel, da bomo obogateli, hitro naredi iz nas strokovnjake in preglasi glas razuma. To se je pokazalo že večkrat v zgodovini, ko so se Slovenci opekli v denarnih piramidah, pa tudi ob evforijah na popolnoma zakonitih finančnih trgih. Številni so nepripravljeni vstopali na trg plemenitih kovin, na valutne trge (forex), kupovali kriptovalute, čeprav niso poznali zakonitosti teh trgov, in marsikdo je končal z izgubo.

Silva in Jani Volgemut: »Otroci v šoli ne dobijo finančnih znanj, pa bi jih morali«

»Finančna pismenost je zelo pomembna veščina za življenje vsakega posameznika. Otroci teh znanj v šoli ne dobijo, pa bi jih morali. Včasih pri odraslih opažava, da ne znajo dobro presoditi o tako pogostih in pomembnih finančnih odločitvah, kot je izbira in sklenitev kredita. Ne znajo dobro oceniti pogojev in primerjati ponudb, prebrati pogodb, ne vedo, koliko jih bo kredit obremenil, njih in družino.

Midva sta znanja finančne pismenosti na otroke prenašala v okviru družine, saj gre vendar za pomembna življenjska znanja. Pogovarjali smo se tudi o poslovanju podjetja, pri družinskih podjetjih se taki pogovori odvijajo tudi doma, in otroka sta sodelovala v teh pogovorih, ves čas sta bila tudi vpletena v podjetje. Iz tega sta gotovo pridobila dragocena znanja, tudi ta, ki so hčeri pomagala k zmagi na tekmovanju Mladi in denar.«

Silva in Jani Volgemut sta lastnika in direktorja podjetij Pikapoka in Apollo ter starša prvakinje v finančni pismenosti Mladi in denar 2018 (v kategoriji gimnazij), Vite Volgemut.

      

Ravno skupine s slabšim finančnim znanjem najbolj prizadenejo tudi finančne krize. V zadnji finančni krizi so bili tako najbolj oškodovani predvsem posamezniki v ZDA, ki so se neustrezno in preveč zadolževali za nakup nepremičnin v času, ko so njihove cene rastle.

Po drugi strani so potencialne prednosti finančne pismenosti neprecenljive. Lusardijeva je ugotovila, da posamezniki z dobrim finančnih znanjem sprejemajo boljše odločitve pri varčevanju za upokojitev. Finančno usposobljeni vlagatelji tudi bolj verjetno ustrezno razpršijo tveganja in jih zato krize manj prizadenejo. Zato finančna pismenost ni pomembna le za blaginjo posameznikov, ampak celotne družbe.

Po finančno znanje v banko?

Kljub temu v šolah ni posebnega programa o finančni pismenosti. Kje torej lahko dobimo tovrstna znanja? Veliko lahko naredimo starši z vzgojo znotraj družine, je pa to pogojeno z znanjem in finančnimi navadami staršev. Otroci lahko od staršev prevzamejo nezdrave finančne navade in se ne naučijo pravilno upravljati denarja.

Zaradi pomena finančne pismenosti in zavedanja o problemih zaradi nezadostnega znanja se tudi v Sloveniji vzpostavlja vse več projektov finančnega opismenjevanja. Projekt Mladi in denar, ki ga podpira tudi NLB, skuša tako prek krožkov v osnovnih in srednjih šolah izboljšati finančno pismenost mladih.

Projekti finančnega opismenjevanja otrok in odraslih potekajo tudi v interesnih združenjih, kot je Združenje bank Slovenije, ki je s partnerskimi organizacijami pripravilo več koristnih informacij, ki so brezplačno na voljo javnosti.

Morda še največ za boljšo finančno pismenost lahko naredijo finančni ponudniki sami, banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje. Tisti, ki razumejo svoje stranke in imajo znanje, ki so ga pripravljeni deliti z njimi. Tisti, ki razumejo, da so dolgoročno zadovoljne le stranke, ki znajo sprejemati suverene finančne odločitve, ki vodijo do osebnih uspehov in se ne pustijo zavesti (visokim) obljubam dvomljivih ponudb.

Kaj bi moral o financah vedeti vsak posameznik?

Kako upravljati osebne in družinske finance.

Vsak posameznik bi moral znati oceniti svoje finančno stanje in zmožnosti ter izdelati finančni načrt za izpolnitev posameznih kratko- ali dolgoročnih ciljev. Za oceno finančnega stanja bi moral znati izdelati osebni ali družinski mesečni proračun in pregled premoženja.


Poznati osnove finančne matematike.

Vedeti bi moral, kako se računajo obresti (navadno obrestovanje in obrestno obrestni račun), kako preračunati vse provizije, nadomestila, stroške, da lahko oceni, koliko ga bo nekaj stalo v celoti, zakaj in kako se izračuna neto sedanja vrednost denarja (ker 10 evrov danes nima enake realne vrednosti kot pred 10 leti ali čez 10 let).


Poznati finančne produkte.

Danes obstaja veliko finančnih produktov, ki omogočajo uresničitev različnih ciljev. Medtem ko dobro poznamo klasične bančne depozite, se nam precej bolj zatika v poznavanju drugih finančnih produktov, npr. osebnih zavarovanj. Poznate razliko med rizičnim in naložbenim življenjskim zavarovanjem? Veste, kaj je krovni vzajemni sklad? Le če veste, kateri finančni produkti obstajajo, boste pomislili nanje, ko boste načrtovali uresničevanje svojih ciljev in prave produkte uporabili za pravi namen.


Znati prebrati vse pogoje finančnih produktov in pogodbe.

Finančni produkti so kompleksni, presoditi je treba vrsto dejavnikov. Pri sklepanju kredita ni pomembna le obrestna mera, poznati je treba tudi druge stroške in pogoje, da lahko ocenite, ali je ta kredit najprimernejši za vašo konkretno situacijo in uresničitev cilja. Morda je na prvi pogled res videti najprimernejši, v pogodbi pa se lahko skriva kaka določba, ki je ne bi smeli spregledati. Enako velja za vse finančne produkte.


Oceniti realne donose.

Pri oceni prihodnjih donosov se ljudje hitro pustimo zavesti previsokim pričakovanjem. Zato morate znati preceniti, kaj je realno dosegljivo in kaj ne, ter izbirati le tiste naložbe, ki jih poznate. Take, za katere znate oceniti, na čem temelji donos. Če ne poznate podjetniških bilanc in značilnosti panoge, v kateri posluje, ter zakonitosti borze, morda delnica tega podjetja ni prava naložba za vas. Eno temeljnih finančnih pravil je tudi, da ne postavljate ocen iz preteklih donosov. Če se je vrednost delnice v preteklem mesecu povišala za 5 odstotkov, to ne pomeni, da se bo tudi v naslednjem.


Poznati tveganja in kako jih obvladovati.

Finance so neločljivo povezane s prihodnostjo, prihodnost pa pomeni tveganja. Denimo tveganja, da se pričakovani donos ne bo uresničil, tveganja, da izgubimo službo ali nas delovno onesposobi nezgoda. Pri vsakem načrtovanju se morate teh tveganj zavedati in poznati načine, kako jih obvladovati. Nekateri finančni produkti kot zavarovanja so v osnovi namenjeni prav zavarovanju pred tveganji, drugi so povezani z večjimi ali manjšimi tveganji. Vloge v bankah do 100.000 evrov so zajamčene in nosijo ničelna tveganja, po drugi strani naložbe v delnice veljajo za tvegane. Zavedajte se tudi, da sta donos in tveganje v obratnem sorazmerju – višji se praviloma dosegajo ob višjih tveganjih.


Kje dobiti finančna znanja?

1. Veliko finančnega znanja lahko dobite od zaupanja vrednih finančnih ponudnikov. V NLB v okviru prizadevanj za boljšo finančno pismenost Slovencev delimo znanje v nasvetih na portalu Osebno, reviji Osebno, e-novičniku in na družbenih omrežjih. Veliko znanja lahko dobite tudi od finančnih svetovalcev. Bodite radovedni in jim postavljajte vprašanja.

2. Koristne informativne in izobraževalne vsebine pripravljajo tudi interesna združenja s ciljem izboljšati finančno pismenost posameznikov. Priporočamo:

3. Spremljajte zaupanja vredne medije, za katere veste, da jih pripravljajo uredništva s finančnim znanjem. V Sloveniji je za osebne finance specializirana revija Moje finance.

4. Posameznikom, ki želite svoje premoženje plemenititi z naložbami, privatni bančniki v NLB najbolj priporočajo knjigo Benjamina Grahama Modri vlagatelj, knjige Warrena Buffeta in druge. Poudarjajo tudi redno spremljanje različnih revij in časopisov s področja financ, obisk strokovnih srečanj, pogovore s finančnimi strokovnjaki, saj se tako sčasoma naučite izluščiti prave in pomembne informacije od »smeti« in zavajanj.

   

Nadgradite svoje finančno znanje

Verjamemo, da je dobra finančna pismenost posameznikov temelj za uspeh v življenju, zato redno pripravljamo uporabne nasvete, s katerimi želimo deliti znanje o osebnih financah in ki vam bodo v pomoč pri pomembnih življenjskih odločitvah. Naročite se na naše nasvete in tekoče jih boste prejemali v e-poštni nabiralnik.

Želim prejemati nasvete 

september, 2018

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!