Nove možnosti plemenitenja sredstev

V okviru Individualnega upravljanja premoženja lahko pri NLB Skladih od novembra 2016 izberete tudi delniški portfelj rudarjev plemenitih kovin in obvezniški portfelj dolarskih obveznic.


Delniški portfelj rudarjev plemenitih kovin

Portfelj je namenjen tistim, ki želijo znižati volatilnost svojih naložb, saj navadno cene plemenitih kovin (in seveda posledično podjetij, ki omenjene kovine pridobivajo) narastejo v časih povečane negotovosti oziroma kriz.

Naložbe v delnice rudarjev plemenitih kovin se zgodovinsko kažejo kot donosnejše od neposrednega nalaganja v plemenite kovine in tudi od neposrednega nalaganja v samo zlato. Finančna zgodovina 30 let namreč kaže, da so cene delnic omenjenih podjetij v povprečju letno porasle za cca. 14 % v primerjavi s ceno zlata, ki je v povprečju letno pridobila cca. 6 % ob le malo višjem standardnem odklonu, ki predstavlja mero tveganosti.

Naložbo ocenjujemo kot dobro priložnost za dodatno razpršitev vašega naložbenega portfelja, saj so rudarji v zadnjih letih precej zniževali stroške in odprodajali premoženje, kar pozitivno vpliva na njihov denarni tok, to pa se že kaže v višjih napovedih izplačanih dividend v prihodnjih letih.

Obvezniški portfelj dolarskih obveznic

Obrestne mere v evrskem območju so tako rekoč ničelne oz. v nekaterih primerih celo negativne. Po višje obresti je danes treba „čez lužo“. Apple, Disney, Intel (in druge) so družbe, ki predstavljajo stabilnost in tehnološko vodstvo, njihove obveznice pa prinašajo višjo donosnost od evropskih konkurentov. Pričakovana donosnost Portfelja dolarskih obveznic namreč znaša 1–3 % letno. Portfelj je zlasti namenjen vsem, ki že sedaj varčujejo v USD in želijo prejemati višje obresti pri nizko tveganem varčevanju. V portfelju bodo prevladovale naložbe v izdajatelje visokih bonitet (BBB in več).

Bonitetna sestava naložb Portfelja dolarskih obveznic

Verjamemo, da bosta omenjena portfelja uspešno nadgradila obstoječo ponudbo produktov v okviru NLB Skladov ter zadovoljila naložbene apetite še tako zahtevnih vlagateljev.

december, 2016

Obvestilo vlagateljem

To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana v zvezi s finančnimi instrumenti. V tem tržnem sporočilu uporabljeno poimenovanje Individualno upravljanje premoženja družba NLB Skladi uporablja za storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti, skladno z določili ZISDU-3. Družba NLB Skladi opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti le na pobudo stranke. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Dejanski ali simulirani pretekli donosi finančnih instrumentov in predvidevanja o pričakovani uspešnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Pri vseh navedbah, ki se opirajo na podatke, izražene v tuji valuti, se lahko dobički povečajo ali zmanjšajo zaradi valutnih nihanj. Storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Terjatve iz razmerij v zvezi s finančnimi instrumenti in opravljanjem investicijskih storitev neprofesionalnih strank zapadejo pod sistem jamstva za terjatve vlagateljev po določilih Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki je kot informacija dostopen v vseh poslovnih prostorih, kjer družba posluje s strankami, in na spletnem naslovu družbe www.nlbskladi.si. Naložbe v posamezne portfelje niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Davčna obravnava je odvisna od posameznih okoliščin vsake stranke in se lahko spreminja. Informacije o investicijskih storitvah NLB Skladi in o tveganjih so objavljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, dostopnih na spletni strani www.nlbskladi.si, na sedežu družbe in v Sektorju za privatno bančništvo NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev.

menu prosti cas

Privatno bančništvo

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba finančnih in s financami povezanih storitev, ki ustrezajo potrebam premožnih posameznikov in družin.

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!