Izdajanje vrednostnih papirjev

Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev (VP).

Opis storitve

Dolžniško financiranje z izdajo obveznic je primerna alternativna oblika financiranja za velika in srednja podjetja ter finančne institucije, ki potrebujejo vire v večjem znesku, z daljšo ročnostjo ter s kasnejšim plačilom obveznosti.

Organiziramo in izvedemo vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izdajo vrednostnih papirjev in zagotovitev sredstev izdajatelju:

  • oblikovanje strukture oziroma določitev pogojev in vsebine vrednostnih papirjev, ki bi bili najbolj ustrezni z vidika potreb izdajatelja ter zahtev trga oziroma potencialnih vlagateljev,
  • pravno-formalna in administrativna dela (priprava sklepa o izdaji vrednostnih papirjev, priprava prospekta in pridobitev odločbe ATVP o potrditvi prospekta, obveščanje javnosti, priprava potrebne dokumentacije),
  • prvo prodajo vrednostnih papirjev (vključno z organizacijo in nadzorom vpisov in vplačil) brez obveznosti odkupa ali z obveznostjo odkupa vrednostnih papirjev (t.i. underwriting, s katerim NLB izdajatelju jamči, da bo pridobil potrebna sredstva s prodajo vrednostnih papirjev in sama prevzame tveganje za neprodane vrednostne papirje),
  • izdajo vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki pri KDD,
  • uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Reference

Izdaje vrednostnih papirjev v teku

Trenutno ni izdaj v teku.

Izvedene izdaje vrednostnih papirjev

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev ter uvrstitve na borzo v letu 2022:

Naročnik Storitev
NLB d.d. Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 10 3/4 11/28/32,  nominalna vrednost izdaje 225 mio EUR,  brez ročnosti z nakupno opcijo, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d. Podrejena AT 1 obveznica NLB28,  nominalna vrednost izdaje 82 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d. Obveznica NOVALJ6 07/19/25,  nominalna vrednost izdaje 300 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Equinox d.d. Uvrstitev na borzo, oznaka EQNX.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2021:

Naročnik Storitev
Valiant d.o.o. Obveznice VA02, nominalna vrednost izdaje 0,5 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja.
Valiant d.o.o. Obveznice VA01, nominalna vrednost povečanja izdaje 0,8 mio EUR, ročnost 3,5 leta, prva prodaja.
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Povečanje obveznic SIJ6 in SIJ7, nominalna vrednost povečanja izdaj 8 mio EUR in 5 mio EUR, ročnost 3 leta in 2 leti.
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Komercialni zapisi SIK08,  nominalna vrednost izdaje 30 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2020:

Naročnik Storitev
Valiant d.o.o. Obveznice VA01, nominalna vrednost izdaje 1 mio EUR, ročnost 3,5 leta, prva prodaja.
Union Hotels Collection d.d. / EQUINOX d.d. Obveznice GHU1, nominalna vrednost izdaje 5 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d. Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 3.4 02/05/30,  nominalna vrednost izdaje 120 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Komercialni zapisi SIK07,  nominalna vrednost izdaje 26,7 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Obveznice SIJ7, nominalna vrednost izdaje 26,1 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja in uvrstitev na borzo.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2019:

Naročnik Storitev
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Komercialni zapisi SIK06,  nominalna vrednost izdaje 28,1 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d. Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 3.65 11/19/29,  nominalna vrednost izdaje 120 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Adventura holding d.o.o. Obveznice ADV01, nominalna vrednost izdaje 10 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Obveznica SEDABI, nominalna vrednost izdaje 200 mio EUR, ročnost 7 let, prva prodaja.
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Obveznice SIJ6, nominalna vrednost izdaje 40 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d. Podrejena Tier 2 obveznica NLB27,  nominalna vrednost izdaje 45 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2018:

Naročnik Storitev
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Komercialni zapisi SIK05,  nominalna vrednost izdaje 30 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
GEN-I, d.o.o. Obveznice GE02, nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 45 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Titus d.o.o. Dekani Obveznice LAD1, nominalna vrednost izdaje 12 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2017:

Naročnik Storitev
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Komercialni zapisi SIK04,  nominalna vrednost izdaje 27,3 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Gorenje, d.d. Obveznice GV02, nominalna vrednost izdaje 19,5 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
GEN-I SONCE d.o.o. Obveznice GES1, nominalna vrednost izdaje 14 mio EUR, ročnost 7 let, prva prodaja.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2016:

Naročnik Storitev
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Komercialni zapisi SIK03,  nominalna vrednost izdaje 30 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
GEN-I, d.o.o. Obveznice GE01, nominalna vrednost izdaje 13 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja.
Mercator, d.d. Komercialni zapisi MEL10,  nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Telekom Slovenije, d.d. Obveznice TLS1, nominalna vrednost izdaje 100 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Gorenje, d.d. Komercialni zapisi GRV04,  nominalna vrednost izdaje 28,9 mio EUR, ročnost 11 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2015:

Naročnik Storitev
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Komercialni zapisi SIK02,  nominalna vrednost izdaje 17,7 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Obveznice SIJ3, nominalna vrednost izdaje 51 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
SDH - Slovenski državni holding, d.d. Obveznice SOS3, nominalna vrednost izdaje 100 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Mercator, d.d. Komercialni zapisi MEL08, nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d.

Komercialni zapisi SIK01, nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 274 dni, prva prodaja in uvrstitev na borzo.

Republika Slovenija Zakladne menice (NLB je pooblaščeni primarni vpisnik).

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2014:

Naročnik Storitev
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. Obveznice SIJ2, nominalna vrednost izdaje 43 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo.
Gorenje, d.d. Obveznice GV01, nominalna vrednost izdaje 73 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo.
Petrol, d.d. Ljubljana Komercialni zapisi PEK05, nominalna vrednost izdaje 50 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
Telekom Slovenije, d.d. Komercialni zapisi TSK01, nominalna vrednost izdaje 50 mio EUR, ročnost 270 dni, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
GEN-I, d.o.o. Komercialni zapisi GEN02, nominalna vrednost izdaje 35 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo.
Commerzbank (NLB d.d.) Obveznice NOVALJ 2 7/8 07/03/17, nominalna vrednost izdaje 300 mio EUR, ročnost 3 leta, ki jo je za NLB d.d. izdala Commerzbank, podjetniške finance NLB pa so bile prodajni agent za Slovenijo.
Republika Slovenija Zakladne menice (NLB je pooblaščeni primarni vpisnik).

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2013:

Naročnik Storitev
Petrol d.d., Ljubljana Komercialni zapisi PEK04, nominalna vrednost izdaje 56 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
Petrol d.d., Ljubljana Komercialni zapisi PEK03, nominalna vrednost izdaje 60 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
GEN-I, d.o.o. Komercialni zapisi GEN01, znesek 30 mio EUR, ročnost 360 dni, prodaja in uvrstitev na borzo.
Intereuropa d.d. Delnice IEKG, svetovanje pri uvrstitvi novih delnic na borzo.
NLB d.d. Delnice NLB, emisijska vrednost 1,9 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2012:

Naročnik Storitev
Petrol d.d., Ljubljana Komercialni zapisi PEK01, nominalna vrednost 50 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d. Delnice NLB, emisijska vrednost 61 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Petrol d.d., Ljubljana Komercialni zapisi PEK02, nominalna vrednost 45,8 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
VOC Celje d.d. Delnice VOCG, emisijska vrednost 4,9 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Petrol d.d., Ljubljana Obveznice PET3, nominalna vrednost 30,2 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2011:

Naročnik Storitev
KB1909 S.p.A. Obveznice KBG3, nominalna vrednost 9 mio EUR, ročnost 4 leta, prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d. Delnice NLB, emisijska vrednost 250 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Cimos d.d. Obveznice CIM2, nominalna vrednost 7,1 mio EUR, ročnost 3 leta, prodaja in uvrstitev na borzo.
Lafarge S.A. Vpisovanje delnic skladno z načrtom LEA 2011.
Petrol d.d., Ljubljana Obveznice PET2, nominalna vrednost 33 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo.
Unior d.d. Delnice UKIG, svetovanje pri uvrstitvi novih delnic na borzo.
TPV d.d. Delnice TPVG, emisijska vrednost 3 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Ministrstvo za finance Republike Slovenije Obveznice RS69, nominalna vrednost 1.500 mio EUR, so-organizator prodaje.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2010:

Naročnik Storitev
Ministrstvo za finance Republike Slovenije Obveznice RS67, nominalna vrednost 1.500 mio EUR, so-organizator prodaje.
SID banka d.d. Obveznice SI01 - tretja zaporedna izdaja, nominalna vrednost 69 mio EUR, ročnost 1 leto, prodaja in uvrstitev na borzo.
Unior d.d. Delnice UKIG, emisijska vrednost 10 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Novoles d.d. Delnice NVSG, emisijska vrednost 1,45 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Adria Airways Delnice AARG, emisijska vrednost 2,5 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Gorenje Delnice GRVG, emisijska vrednost 25 mio EUR, organizacija javne prodaje novih delnic.
NLB d.d. Podrejene obveznice NLB26, emisijska vrednost 61,4 mio EUR, ročnost 7 let, organizacija prodaje in uvrstitve na borzo.

Nekatere pomembnejše organizacije in izvedbe izdaj vrednostnih papirjev pred letom 2010:

Naročnik Storitev
Zavarovalnica Triglav, d.d. Podrejene obveznice ZT02, nominalna vrednost 30 mio EUR, ročnost 10 let, prodaja in uvrstitev na borzo.
Petrol, d.d. Ljubljana Obveznice PET01, emisijska vrednost 50 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo.
SID banka d.d. Obveznice SI01 - prva zaporedna izdaja, nominalna vrednost 250 mio EUR, ročnost 3 leta, prodaja in uvrstitev na borzo - 2008.
Banka Celje d.d. Delnice BCER, emisijska vrednost 35 mio EUR, organizacija javne prodaja delnic - 2008. 
Zavarovalnica Tilia d.d. Delnice ZTIR , dve organizaciji javnih prodaj delnic - 2007 in 2008.
Ministrstvo za finance Republike Slovenije Obveznice RS63, nominalna vrednost 1.000 mio EUR, ročnost 11 let, so-organizator prodaje - 2008.
NLB d.d. Delnice NLB, emisijska vrednost 100 mio EUR, organizacija javne prodaje delnic.
KB1909 S.p.A. Obveznice KBG1, emisijska vrednost 10 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo - 2006.
Banka Domžale d.d. Podrejene obveznice BDM1, nominalna vrednost 12 mio EUR, ročnost 7 let, prodaja in uvrstitev na borzo - 2006.
KB1909 S.p.A. Prednostne delnice KBGP, emisijska vrednost 10.000.000 EUR, prodaja z obveznostjo odkupa - 2006.
KD Holding d.d. Obveznice KDH1, nominalna vrednost 40 mio EUR, ročnost 10 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo - 2005.
Mercator d.d. Obveznice MEO1, nominalna vrednost 36 mio EUR, ročnost 7 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo - 2004.
DARS d.d. Obveznice z državnim poroštvom, dve prodaji (DRS1 in DRS2) z obveznostjo odkupa v skupni nominalni vrednosti 28,23 mrd SIT in uvrstitev na borzo, ročnost 20 let - 2004 in 2005.
Slovenska izvozna družba d.d. Blagajniški zapisi SID01-08, organizacija 8 zaporednih prodaj blagajniških zapisov v skupni nominalni vrednosti 11,2 mrd SIT - 2002 in 2003.
NLB d.d. Navadne ali podrejene obveznice NLB, organizacija 25 javnih ali zaprtih prodaj obveznic - od 1998 do 2008. 

Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let

Splošni pogoji in politike


Kontakti

Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve
Podjetniške finance
Trg republike 2
1520 Ljubljana

Brane Gregorec (vodja Podjetniških financ)
telefon: (01) 476 51 04
e-naslov: brane.gregorec@nlb.si

Karel Kač
telefon: (01) 476 52 28
e-naslov: karel.kac@nlb.si

Boštjan Kavčič
telefon: (01) 470 71 31
e-naslov: bostjan.kavcic@nlb.si

Urška Gornik
telefon: (01) 476 46 66
e-naslov: urska.gornik@nlb.si

Taja Mohorčič
telefon: (01) 476 38 31
e-naslov: taja.mohorcic@nlb.si

Mitja Ahčin
telefon: (01) 476 91 55
e-naslov: mitja.ahcin@nlb.si

Zgornje informacije predstavljajo tržno sporočilo, ki je prvenstveno namenjeno obveščanju strank in potencialnih strank NLB d.d. o storitvah poslovalnice Podjetniške finance v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah in pomožnih investicijskih storitvah poslovalnice Podjetniške finance ter o s temi storitvami poveznih tveganjih , so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., ki so dostopni na spletni strani NLB (https://www.nlb.si/podjetniske-finance) in v poslovalnici Podjetniške finance, kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih  storitev. Poslovalnica Podjetniške finance opravlja investicijske storitve in pomožne investicijske storitve le na pobudo stranke.

Vrednotenje podjetij

Vrednotenje podjetij

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetja ali njegovega dela in pripravljamo poročila o oceni.

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje

Ponujamo vam široko paleto finančnih svetovanj!

Prevzemi in združitve (M&A)

Prevzemi in združitve (M&A)

Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj ter s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!