Je vaš izdelek odvisen od sezone? Ustrezno načrtujte!

Ker se zavedamo, kako težki so prvi koraki v podjetništvu, smo pozorno prisluhnili mladim podjetnikom, ki so sodelovali v projektu Štartaj, Slovenija, in njihovim zgodbam, in jim pomagali pri iskanju rešitev za bančno-finančne izzive pri poslovanju. V 3. sezoni so se med inovativnimi izdelki predstavile tudi naravne sladoledne lučke La Popsi, za katerimi sta stali zagnani in neomajni podjetnici Neža Mlakar in Karmen Meze. Na svoji podjetniški poti sta se srečevali s številnimi izzivi, med katerimi je bila tudi sezonskost njunih sadnih sladolednih palčk, zaradi katere sta morale še posebej natančno pripraviti finančno kalkulacijo. Za napotke, kako pristopiti k tej nalogi, smo se obrnili na Gregorja Sakoviča, vodjo NLB Centra inovativnega podjetništva.


Vsaka faza v življenjskem ciklu podjetja je tvegana

Ne glede na to, v kateri fazi življenjskega cikla je oziroma kakšne so lastnosti izdelka, ki ga podjetje proizvaja in prodaja, mora podjetje vedno skrbno načrtovati svoje finančno poslovanje. Podjetnik mora razumeti, kaj se dogaja z različnimi vrstami stroškov tekom poslovanja in kako jih obvladovati, da bo lahko zagotovil stabilno dolgoročno poslovanje podjetja. Pri tem mu pomaga finančni načrt.

Da lahko pripravimo finančno (stroškovno in prihodkovno) kalkulacijo, moramo dobro poznati vse dejavnike, ki so pomembni za izračun: nabavni, proizvodni in prodajni cikel, ciklične in sezonske okoliščine, panogo in lastnosti panoge, v kateri delujemo, konkurenco, segment kupcev in vsa morebitna tveganja, ki jih prinaša vstop na tržišče z našim izdelkom.

Neža Mlakar, La Popsi                                                                                   

»Ko sva izvedeli, da bova sodelovali v projektu Štartaj, Slovenija, si nisva predstavljali, kako veliko podporo bova imeli. Najbolj naju je presenetilo, da sva se ves čas počutili varno, čeprav sva se znašli v situaciji, ko sva morali kar naenkrat znati vse. Nisva vedeli, kako bova vse speljali, vedeli pa sva, da kar koli se bo zgodilo, če bova imeli vprašanje ali potrebovali pomoč, da nama stojijo ob strani partnerji v projektu Štartaj, Slovenija. Vedeli sva, da nama bodo pomagali, da bova dosegli svoj cilj.«

Nato določimo strategijo ter dolgoročne in kratkoročne načrte podjetja.

Z dolgoročnimi načrti podjetje za daljše časovno obdobje (npr. nekaj let) začrta osnovno smer, v katero bo usmerilo svoje poslovanje, kakšna bo predvidoma stopnja rasti in katere ključne cilje želi doseči v tem času.

Kratkoročni načrti so običajno razdeljeni na krajše etape (posamezne mesece), kjer podjetje določi cilje za vsa področja poslovanja: od prodaje in investicij do različnih stroškov. Za podjetja z izdelki s sezonsko komponento, kot je La Popsi, so ti načrti ključni.

Vsaka poslovna odločitev ima finančne posledice

Podjetnik pa mora dobro poznati tudi svoj poslovni model, da lahko pripravi finančni načrt, s katerim nato nadzoruje finance in denarni tok. Pogosta napaka podjetnikov zaradi začetnih dvomov in negotovosti je, da finančni del upravljajo in načrtujejo »čez palec«.

Najprej pripravimo stroškovni del finančnega izračuna. Stroški podjetja nam povedo, kako podjetje v poslovnem procesu porablja osnovna sredstva, material, storitve in zaposlene. Identificirati moramo dve vrsti stroškov: spremenljive (variabilne) in stalne (fiksne). Med seboj se razlikujejo po tem, kako se spremenijo, če spremenimo obseg dejavnosti.

Stalni stroški se ne spreminjajo glede na obseg dejavnosti. Takšni stroški so na primer najemnine, režija, zavarovanja in plače poslovodstva, spremenijo pa se ob nekaterih poslovnih odločitvah (npr. če povečamo ekipo ali najamemo nove prostore).

Spremenljivi stroški pa se neposredno in sorazmerno spreminjajo glede na obseg dejavnosti, mednje spadajo stroški materiala, energije in dela.

Ko to natančno določimo in pripravimo oceno stroškov, lahko opredelimo tudi prihodkovno stran izračuna, kjer podjetje čaka naslednja pomembna poslovna odločitev: določiti moramo cenovno strategijo in prodajno ceno izdelka.

Na kaj vse moramo biti pozorni, ko določamo ceno, preberite tukaj.

Kako na finančni načrt vpliva sezonska narava proizvoda?

Sezonska narava izdelka pomeni, da mora podjetje v tem kratkem času ustvariti dovolj denarja, da bo lahko preživelo vse leto. Posebno pozornost je treba nameniti obvladovanju denarnega toka, saj mora podjetje živeti tudi, kadar nima večjih prilivov.

Kljub temu pa lahko podjetje denarni tok ustvarja tudi izven sezone. Pomembno je, da skrbno načrtujemo svoje aktivnosti, saj lahko s premišljeno poslovno strategijo ustvarimo poslovne pogoje, ki nam bodo pomagali pri premostitvi mrtve sezone.

Karmen Meze, La Popsi                                                                         

»Mladim podjetnikom bi svetovali, naj bodo pogumni. Nenehno se je treba učiti in spraševati. Naj se ne bojijo prositi za pomoč, ker imajo sogovornike, ki so pripravljeni pomagati. Seveda pa naj tudi prisluhnejo in upoštevajo nasvete, ki jih dobijo.«

Kje se skrivajo priložnosti?

1. V razumevanju in upravljanju zunajsezonskih stroškov. Denar je mogoče prihraniti z zmanjšanjem števila delovnih ur in dni, zmanjšanjem kadrovskih zahtev in zniževanjem marketinških stroškov za oglaševanje in prodajo. To seveda ne pomeni, da zanemarjamo aktivnosti, ki jih lahko brez večjih stroškov izvajamo ne glede na sezono, na primer komuniciranje prek družbenih omrežij.

2. V pripravi strategije in analizi poslovanja. Mrtvo sezono lahko izkoristimo za razmisleke, za katere med glavno sezono običajno ni časa: postavimo strateške cilje za naslednje sezone in analiziramo dosedanje poslovanje. Strateške odločitve zadevajo predvsem vprašanja glede širitve proizvodnje in s tem povezanih investicij ter preverjanje ponudbe podjetja (kateri izdelki so se odrezali dobro, katere je treba izključiti iz asortimana, je morda treba ponudbo razširiti ali prevetriti?). Ta del mora nujno vključevati kvantitativno analizo, kolikšno je torej idealno število strank, da lahko ohranimo ali razširimo poslovanje, in kvalitativno analizo, ki vključuje segmentacijo strank in fokusiranje na določen segment.

Preveriti je tudi treba, kako obvladujemo terjatve, zaloge in obveznosti do dobaviteljev (obratni kapital).

Čas zunaj sezone je tudi čas, ko se lahko podjetnik in zaposleni posvetijo novim usposabljanjem, pridobivanju dodatnih znanj ter počitku.

3. V ponudbi in uporabi presežnih proizvodnih kapacitet ter zalog surovin in izdelkov.

V mrtvi sezoni lahko poiščemo nove poslovne priložnosti, da bodo osnovna sredstva podjetja maksimalno izkoriščena. Ena od možnosti je, da lahko proizvodne kapacitete, ki niso polno zasedene, ponudimo drugim in s tem ustvarimo dodatne prihodke. Možno je tudi zmanjšanje zalog; izdelke, ki jih v glavni sezoni ni moglo prodati, zato ponudi po novi ceni.

4. V preizkušanju nove ponudbe izdelkov.

Podjetje lahko v tem času ponudi nov izdelek, novo lastnost izdelka (nov okus ali drugačno obliko) ali novo možnost uporabe. Tukaj je predvsem pomembno, da so vse spremembe vnaprej temeljito preizkušene, zato na primer najprej vstopimo na tržišče v manjšem obsegu.

Tukaj je potrebna previdnost. V osnovi so lahko diverzifikacija poslovanja in novi izdelki z drugačno sezonsko komponento dobra ideja – a le če njihove končne finančne učinke ustrezno ovrednotimo in če se nova ponudba in izdelki umeščajo v obstoječi poslovni model podjetja.

Dodatne informacije o tem, kako premostiti nihanja v poslovanju, najdete tukaj.

Gregor Sakovič, NLB Center inovativnega podjetništva                       

"Vsaka odločitev ima finančne posledice, zato smo se najprej pogovorili o poslovnem modelu in o strateških ciljih. Veliko časa smo namenili strateškemu pozicioniranju v panogi, saj je treba vsak korak nujno načrtovati vnaprej. Neža in Karmen sta zelo dobro vedeli, kam se podajata: poznali sta svoj izdelek, vedeli sta, kdo so njuni ključni partnerji in kdo so ključni kupci. Na ta način lahko celo zgodbo in poslovni model povežemo v celoto. Pomembno pa je tudi, da identificiramo tveganja in jih vključimo v proces načrtovanja."

»Neža in Karmen, najboljši prijateljici iz otroštva, sta želeli predvsem sladoled, ki ga bosta lahko brez slabe vesti dali svojima sinovoma. Kljub začetnemu nasprotovanju družine in kilometrom, ki so ju ločevali, sta pogumno razvili sladoledne palčke iz svežega sadja La Popsi in dokazali, da če verjameš vase, se da narediti tudi tisto, kar se drugim zdi nemogoče.«

Vrata v CIP-u so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


oktober, 2018

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 10 nlb poslovni paketi landing page 2560x1600

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!