Kaj odpreti v tujini? Agencijo, podružnico,...

Ko se odločamo za vstop na tuje trge, odločitev še zdaleč ni lahka. Dobro moramo razmisliti, s kakšno pravno obliko bomo nastopili v tujini. Odvisno seveda, kaj želimo na tujem tržišču doseči. Na izbiro primerne pravne oblike v tujini vplivajo velikost vašega podjetja, dejavnost, v kateri poslujete, vaša prisotnost na tujem tržišču, cilji in načrti, razvitost tržišča in zakonodajni okviri tujih držav, meni pravna svetovalka Katja Čoh Kragolnik, Pravna služba GZS.

Za pospeševanje izvoza in uvoza poznavalci predlagajo odprtje predstavništva, torej manjše enote podjetja, ki za nas opravlja določene posle. Za sklepanje novega posla je mogoče za začetek najpametneje najeti posrednika ali agencijo, ki je samostojna pravna družba, ki deluje kot zastopstvo vašega podjetja v tuji državi. Lahko ustanovite podružnico, torej poslovalnico, ki bo del in odgovornost matičnega podjetja. To je enota podjetja, ki je organizacijsko ločena od sedeža matičnega podjetja, s precej samostojnim poslovanjem.

Bodite pozorni na uporabo izraza »podružnica«, saj se v vsakdanjem jeziku pogosto sočasno uporablja tako za prave podružnice kot tudi za hčerinske družbe. Sicer je hčerinska družba poslovalnica, ki je pravno samostojna družba, a jo neposredno ali posredno obvladuje matična družba.

V spodnji tabeli lahko preberete bistvene parametre, ki ločujejo različne pravne oblike poslovanja v tujini.


december, 2014

Za zavarovanje poslovanja lahko uporabite instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Zavarovanje poslovanja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!