Kako do denarja iz programa Obzorje 2020

Za mala in srednja podjetja (MSP) je na razpisih Obzorja 2020 v obdobju med 2014 in 2020, ki prinaša občutne poenostavitve, na voljo kar sedem milijard evrov. Mnoga podjetja so namreč velikokrat obupala nad razpisi, predvsem zaradi obsežne in zapletene dokumentacije. Zato je dobrodošla novica, da je v tokratnem programu manj pravil, ki določajo potek prijavljanja.


Kako do denarja iz programa Obzorje 2020

Peter Volasko z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je koordinator slovenske kontaktne točke Obzorja 2020, pravi, da so zdaj pravila poenotena, pri pripravi predlogov se zahteva manj dokumentacije, kar je zelo dobrodošlo za mala in srednja podjetja. Tudi pregledov in revizij je manj. Povprečni čas za izplačilo bo tako skrajšan za sto dni, na od šest do osem mesecev. Namesto papirologiji, ki je raziskovalcem in poslovnežem doslej jemala dragoceni čas, se bodo udeleženci lahko bolj posvetili delu.

Oblikovanje konzorcija ni obvezno

Ključna novost programa je poudarek na inovacijah, najpomembnejši kriterij pri razvrščanju pozitivno ocenjenih prijav pa je učinek projekta. Dr. Igor Milek iz Javne agencije Spirit Slovenija, koordinator za srednja in mala podjetja slovenske kontaktne točke Obzorja 2020, poudarja: "V nasprotju z večino drugih razpisov EU lahko podjetja kandidirajo tudi sama, saj oblikovanje konzorcija ni obvezno. Je pa priporočljivo, ker se tako laže izkaže evropska dodana vrednost projekta, ki je pri ocenjevanju zelo pomembna. Največ točk prinaša merilo učinka, pred odličnostjo in izvedbo. Za uspešnost prijave je zelo pomembno izluščiti, kaj je v okviru posamezne tematike tisto, kar se od prijaviteljev pričakuje, ter okoli tega smiselno zgraditi predlagani projekt."

Neodvisni strokovnjaki za nepristranskost

Evropska komisija po novem postopke vodi neposredno. Ocenjujejo jih neodvisni strokovnjaki, med katerimi ne sme biti predstavnikov države, iz katere so nosilci projekta. S tem naj bi zagotovili nepristransko izbiro resnično najperspektivnejših zamisli. Podpora MSP bo sistemska. V preteklosti je bilo namreč opaziti množico prijav z velikim vsebinskim potencialom, a s premajhnim znanjem in kompetencami prijaviteljev, da bi dejansko razvili vrhunski tehnološki komercialni izdelek. Program Obzorje 2020 tako vsebuje nov mehanizem za podporo MSP, ki naj bi poslovnim inovatorjem na poti od ideje do trga pomagal premostiti predvsem vrzeli v financiranju zgodnjih, tveganih stopenj procesa. V njem je letos v obliki nepovratnih sredstev na voljo 246 milijonov evrov.

Najprej morate na spletni strani okvirnega programa poiskati področje, kjer bi vaše podjetje lahko dobilo sredstva. Paleta vsebin je široka, med njimi so: informacijske in komunikacijske tehnologije, nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija in proizvodnja, vesolje, zdravje, demografske in podnebne spremembe, trajnostno kmetijstvo, biogospodarstvo, varna hrana, čista energija, promet, učinkovita raba virov in surovin, spodbujanje vseh oblik inovativnosti v MSP ...

Na podlagi ideje nato oblikujete kratek poslovni načrt. Neodvisna strokovna skupina bo najboljšim idejam pomagala z zneskom do treh milijonov evrov.

V prvi fazi, v kateri bo komisija ugotavljala možnosti, da ideja doseže tržni uspeh, boste lahko pridobili finančno pomoč v višini 50 tisoč evrov. Če bo podjetje uspešno prestalo to fazo, bo sledila druga, v kateri je možno pridobiti sofinanciranje v višini 70 odstotkov upravičenih stroškov (znesek med 0,5 in 2,5 milijona evrov). V tem obdobju bo podjetje lahko idejo dodatno razvilo in izdelalo prototipe. Na voljo bo tudi poslovna pomoč in svetovanje, kako pripraviti temeljni poslovni načrt ter kako najti in pritegniti investitorje. V tretji fazi, ki je namenjena predvsem plasiranju izdelka na trg, sofinanciranja ni, je pa na razpolago podpora pri trženju in iskanju morebitnih posojil. V financiranje se lahko vključite v katerikoli fazi razvoja izdelka.

Financiranje prilagojeno potrebam MSP

Glavna cilja Obzorja 2020 sta ponovni zagon evropskega gospodarstva ter ustvarjanje novih delovnih mest s povečanjem vlaganj v znanost in raziskave ter njihovo povezavo s poslovnim svetom. Novincem in mladim obetajočim znanstvenikom želijo omogočiti predstavitev njihovih zamisli in pridobivanje finančnih sredstev, razvili bi radi nove aplikacije in poslovne modele za povečanje konkurenčne prednosti EU. Máire Geoghegan-Quinn, evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost, je poudarila prav ta pomembni vidik novega evropskega programa: "Novost Obzorja 2020 so mehanizmi financiranja, prilagojeni specifičnim potrebam malih in srednjih podjetij." Novi mehanizem za MSP in nove finančne možnosti v obliki porazdelitve tveganj (z garancijami) in financiranja tveganj (s posojili in lastniškim kapitalom) za podporo inovativnim podjetjem bi lahko bili še posebej zanimivi za Slovenijo, je še dejala evropska komisarka.

Prijava naj bo jedrnata, razumljiva in strokovna

"Prijava na evropski razpis zahteva temeljite priprave. Najprej je treba natančno prebrati in razumeti razpisno dokumentacijo, se dobro uskladiti s tujimi partnerji in napisati jedrnato, razumljivo in strokovno dobro podkovano prijavo, ki mora biti ne le vsebinsko, ampak tudi oblikovno čim bolje sestavljena," opozarja Darja Peterlin iz XLAB-a,  podjetja, ki se ukvarja z napredno programsko opremo za komunikacijo in sodelovanje prek interneta ter visokotehnološkimi rešitvami za potrebe medicine in je med najuspešnejšimi pri nas pri pridobivanju sredstev EU. 

Ali banka odobri premostitveno posojilo?

Komitente, ki so uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev na podlagi javnih razpisov, NLB spremlja tudi s premostitvenim financiranjem v višini nepovratnih sredstev za čas do prejema teh sredstev.

"Upravičenost projekta je potrjena z neodvisno presojo organa, ki odloča o dodelitvi nepovratnih sredstev na podlagi kriterijev, ki so enaki za vse prosilce. Tovrstni projekti zahtevajo dosledno urejeno dokumentacijo, ki jo mora komitent pripraviti in voditi v času trajanja projekta. Banka prav tako preveri, ali je komitent zmožen poplačati kredit v primeru neizplačila subvencijskih sredstev. Komitent banki pri vlogi za premostitveno financiranje tako lahko predloži popolno dokumentacijo in potrjen sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Banka pa pri presoji odobritve premostitvenega financiranja oceni komitentovo sposobnost zagotovitve merljivih ciljev oziroma zmožnost poplačila kredita v primeru neizplačila sredstev zaradi nepravočasno zaključenega projekta oziroma neizpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih ciljev. Tovrstne naložbe se zavarujejo vsaj z notarskim odstopom terjatev do izplačevalca subvencije," je pojasnil Mitja Bertoncelj, strokovnjak iz sektorja za kreditne analize v NLB.

marec, 2014

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!