Kako se lahko podjetja lotite trajnostnega prehoda in kakšna je pri tem vloga banke

Različna podjetja se zelenega prehoda lotevate različno, od spodbujanja trajnostne mobilnosti, zmanjševanja količine odpadkov ali vhodnih surovin do nižanja ogljičnega odtisa z energetsko prenovo ali nadgradnjo poslovnih stavb. Mnogim pa je skupno to, da se srečujete z izzivi financiranja trajnostnih vlaganj.

Današnji svet, izjemno globaliziran, a hkrati tudi razdvojen pri mnogih glavnih vprašanjih glede zelenega prehoda v nizkoogljično družbo, se sooča z enim najtežjih kolektivnih ciljev sodobnega časa. Prehod iz globalne družbene ureditve, ki temelji na izkoriščanju energije fosilnih goriv, v krožno gospodarstvo, ki bo uporabljalo večinoma obnovljive vire energije, zahteva usklajeno načrtovanje ter seveda izvedbo zelenega prehoda od politike in gospodarstva.

Leto 2022 je bilo prvo leto, v katerem so vlaganja v trajnostni energetski prehod znašala toliko kot vlaganja v fosilna goriva, kaže poročilo raziskovalne skupine BloombergNEF.

Uspeh trajnostnega prehoda v globalno krožno gospodarstvo bo odvisen predvsem od energetskih rešitev v treh glavnih stebrih energetske porabe: industriji, transportu in stavbah. Za potrebne spremembe na teh področjih bo treba poskrbeti za usklajeno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, ki bosta oba sledila istim ciljem. Ukrepi posamičnih držav bodo morali voditi zapleten odnos med tehnološkim razvojem in potrebnimi infrastrukturnimi naložbami na ravni energetskih sistemov.

Izzivi financiranja

Večino naših stavb in industrijskih obratov bo treba prenoviti, da bi v postavljenih časovnih okvirjih lahko dosegli nizko- ali brezogljično družbo. Prav tako bo potreben drugačen transportni sistem, ki bo temeljil na javni infrastrukturi. Zeleni prehod bo torej tako dosežek finančnega kot industrijskega inženiringa.

Levji delež bremena pri tem seveda pade na banke, ki bodo morale sprejemati zahtevne odločitve o financiranju posameznih projektov. Na eni strani bo treba zagotoviti, da se gospodarstvo ne ustavi preveč, na drugi pa poskrbeti za dovolj hitro financiranje razvoja novih tehnologij.

NLB porablja le električno energijo iz brezogljičnega vira

V NLB smo že stopili na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje bančno delovanje. Vsa električna energija, ki jo porabimo, je iz brezogljičnega vira, poleg tega smo svoj ogljični odtis v zadnjem letu zmanjšali za 46 odstotkov. K trajnostnemu ravnanju spodbujamo tudi stranke in partnerje ter skladno s potrebami trga nenehno prilagajamo ponudbo trajnostnega financiranja ob upoštevanju prihajajoče zakonodaje in tehnološkega razvoja.

Z ugodnejšim financiranjem podjetij želimo spodbuditi proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, trajnostno mobilnost in trajnostno kmetijstvo, krožno gospodarstvo in energetsko učinkovitost poslovnih stavb in naprav oziroma proizvodnih linij.

Da bi pripomogli k nizkoogljični prihodnosti, pri NLB ponujamo nižjo obrestno mero in oprostitev določenih nadomestil za financiranje trajnostnega prehoda ne zgolj podjetij, ampak tudi kmetijstva. Poleg ugodne finančne podpore pomagamo podjetjem premagovati trajnostne izzive tudi s strokovnimi nasveti in tako prispevati k lažjemu trajnostnemu prehodu poslovanja.

Kako lahko pristopite k trajnostnemu prehodu tudi v svojem podjetju?

Pri Deloittu svetujejo, da se lastniki oziroma vodstva podjetij osredotočate predvsem na te štiri točke:

1. Ocenite svoj ogljični odtis

Če boste bolje razumeli, kako ustvarite največ svojega ogljičnega odtisa, boste lažje prišli do smiselnega in uresničljivega načrta ter se na spremembe pripravili tako, da bo vaše podjetje od trajnostnega prehoda imelo največ koristi in najnižje možne stroške.

2. Sprejmite odločitve in pri njih vztrajajte

Pogosto je stavba, v kateri deluje podjetje, dobra priložnost za začetek trajnostne preobrazbe poslovanja. Energetska prenova in nadgradnja poslovnih stavb je eden od najbolj smiselnih začetnih ukrepov.

Prav tako je pomembna naložba v trajnostno mobilnost. Podjetje lahko poskrbi za skupne prevoze ali prilagoditev voznega parka podjetja z nakupom ali lizingom električnih ali hibridnih vozil, ki proizvedejo manj toplogrednih plinov kot bencinska ali dizelska vozila.

3. Sprejmite strategijo in poskrbite, da je vsem jasna

Trajnostni prehod pomeni spremembo paradigme, ne zgolj energetske, temveč tudi spremembe navad in vedenj vseh zaposlenih. Trajnost mora postati del kulture podjetja, vodstvo mora poskrbeti, da pri zaposlenih spodbudi spremembo miselnosti.

4. Zavedajte se, da spremembe potrebujejo čas

Ko govorimo o spremembah energetskih mrež, transportnih poti, predvsem pa navad ljudi, je jasno, da se tako obsežne spremembe nikoli ne zgodijo čez noč. S tem zavedanjem bo podjetje v času trajnostnega prehoda ostalo enotno v strategiji in prizadevanjih.

Uspešen prehod skozi novo industrijsko revolucijo je torej velik izziv za vse ključne deležnike. Le usklajeno delovanje pri izvedbi skupne in globalne strategije lahko uspešno pripelje sodobni svet, ki je odvisen od energije iz fosilnih goriv, do nizkoogljične družbe, ki bo še vedno dovolj egalitarna in vključujoča.

Za lastnike podjetij je pri tem pomembno, da se na prehod v trajnostno gospodarstvo pravočasno in temeljito pripravite. Pri NLB vam bomo svetovali, kako se lahko, glede na specifike vašega posla, kar najbolj uspešno spoprimete z izzivom prehoda v trajnostno poslovanje vašega podjetja. Poleg finančne podpore imamo tudi ogromno znanja in izkušenj, s katerimi vam lahko pri tem pomagamo.

Želite ugodnejše financiranje trajnostnih projektov?

Ustvarjamo boljše sledi, zato vse, ki razmišljate podjetno in delujete trajnostno, podpiramo z NLB Zelenimi krediti za podjetja. Izkoristite priložnost in investirajte v zeleno prihodnost po ugodnejši zeleni obrestni meri. 

Zeleni krediti za podjetja

  

Članek je objavljen tudi na portalu Finance, maj 2023.

maj, 2023

2022 05 nlb landing 2560x1600 v3 krovna

NLB Zeleni krediti za podjetja

Ugodnejše financiranje trajnostnih projektov za zeleno prihodnost.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!