Kam vlagati po koronski krizi?

Delnice, zlato, obveznice, tehnološka podjetja,... Rok Potočnik, finančni analitik in upravitelj premoženja pri NLB Skladih, pojasnjuje, katere naložbene priložnosti se izrisujejo po pandemiji covid-19.

Gospodarstva po svetu se po dolgem času soočajo s povečanimi inflacijskimi povpraševanji. To je posledica močnih monetarnih in fiskalnih ukrepov, ki so jih države in centralne banke sprejele v času pandemije. 

Inflacija v EU je trenutno 2-odstotna, brezposelnost 7,3-odstotna. V ZDA je inflacija 5-odstotna, brezposelno 6,4-odstotna. ZDA so imele v prvem četrtletju tega leta 6,4-odstotno gospodarsko rast, EU 1,2-odstoten gospodarski upad. V Sloveniji je inflacija trenutno 2,1-odstotna, brezposelnost pa 5,2-odstotna. V prvem četrtletju je BDP zrasel za 2,3 odstotka. Donos na 10-letno slovensko obveznico je 0,10 odstotka. 

Cene delnic so ta trenutek relativno visoke (absolutno gledano), a obenem dokaj ugodne v primerjavi z obveznicami, pravi Rok Potočnik, finančni analitik in upravitelj premoženja pri NLB Skladih. Obveznice v tem času označuje za izjemno drage, tako relativno kot absolutno, enako pravi za nepremičnine. 
 

Pozor na balone

Med dejavniki, ki spodbujajo višjo inflacijo, je poleg ekspanzivne monetarne in fiskalne politike v prihodnje tudi uspešna zelena tranzicija, saj se z novimi investicijami vzpenjajo cene. Razlog za krepitev inflacije bi lahko bilo tudi upočasnjevanje globalizacije, kar je posledica premika oskrbovalnih verig bližje končni proizvodnji, višji stroški proizvodnje pa bi se prelili v višje cene.

Potočnik omenja še nekatera druga tveganja, ki so ta hip prisotna na trgih. To so denimo novi sevi koronavirusa, zametki napihovanja nepremičninskih, kripto in drugih balonov, geopolitične napetosti in visoka zadolženost.

Rok Potočnik med možnostmi investiranja glede na inflacijske scenarije našteva naslednje:

OB POVIŠANI INFLACIJI

VEČ V: Energetika (tudi nafta), materiali in surovine, zlato, banke, obveznice (TIPS), value naložbe (delnice, ki so močno podcenjene glede na njihovo notranjo vrednost).

MANJ V: Tehnološke delnice, growth naložbe (naložbe v podjetja z nadpovprečno rastjo, čeprav je cena njihovih delnic visoka v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo), obveznice, depoziti.

ČE POVIŠANE INFLACIJE NE BO

VEČ V: Ravno obratno kot v primeru povišane inflacije. Kar se tiče obveznic se svetuje nadpovprečna izpostavljenost dolgoročnejšim obveznicam. Kar se tiče delnic se svetuje nadpovprečna izpostavljenost t.i. growth naložbe (kamor spadajo tehnološke delnice). Za vlagatelje, ki niso pripravljeni sprejeti veliko tveganja je primernejši tudi depozit.

MANJ V: Zlato, finančne delnice, t.i. value naložbe

ČE BO INFLACIJA "OBIČAJNA", VLAGAJTE...

VEČ V: Growth naložbe (naložbe v podjetja z nadpovprečno rastjo, čeprav je cena njihovih delnic visoka v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo), tehnološke delnice (delnice FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), obveznice daljše ročnosti, depoziti.

MANJ V: Finančne delnice, value delnice (delnice, ki so močno podcenjene glede na njihovo notranjo vrednost), zlato.

Kratkoročno višja, nato običajna inflacija

Najbolj verjeten scenarij je kratkoročno, nekaj mesečno povišanje inflacije, nato vrnitev v okvire centralnih bank (2 %).


Rok Potočnik

"Svetujemo razpršitev premoženja, izogibanje (pre)veliki izpostavljenosti 'vročim zgodbam', varčevanje naj bo postopno. Ne pričakovati čudežev, videti je, da se v prihodnjih letih obeta podpovprečna donosnost," izpostavlja Potočnik.

Cenovni šok pri surovinah - koliko lahko vpilva na inflacijo?

To lahko ima vpliv na inflacijo. Bistveno je, ali bodo podjetja znižala marže (in dobičke). Zadnje informacije s Kitajske pravijo, da bodo sprostili rezerve železove rude. Cena lesa je že upadla za polovico. Pričakujmo srednjo pot, pravi Potočnik.

Se pomen nafte zmanjšuje?

Nafta izgublja pomen, veliko pa je odvisno od zelene tranzicije. Primer: Exxon Mobile se prestavlja v oskrbo z energijo.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji SBC Podjetnik, julij 2021.

avgust, 2021

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših ciljev.

Naložbe

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!