Plačilne kartice: Sem upravičen do več zavarovalnin?

"Pred nesrečo sem mislil, da sem nesmrten. Neumno se mi je zdelo, da bi si plačeval zavarovanje. Zaradi stroškov zdravljenja po prometni nesreči z avtomobilom pa sem dobesedno bankrotiral," pripoveduje 50-letni Jeff Jonas, eden od vodilnih raziskovalcev v IBM-ju, ki je pred leti za mesec postal 100-odstotni invalid. 

Nihče ni pričakoval, da bo Jeff Jonas spet shodil. A mu je uspelo. In čeprav zato ne bi dobil izplačane zavarovalnine, ki pripada imetnikom NLB Plačilnih kartic Karanta, Mastercard, Zlata Mastercard in Visa, ga je bridka lekcija izučila - zavarovalnih premij ne vidi več kot nepotrebnega stroška. Danes se še kako dobro se zaveda, do česa je upravičen kot zavarovanec.

Razumeti neželeno

Nihče ne razmišlja rad o smrti oziroma hudi nesreči. Vendar je dobro poznati - če se le da, s čustvi čim manj obremenjeno - razmere, v katerih se lahko znajdemo mi ali družinski člani. Smrt ali 100-odstotna trajna invalidnost ima lahko hude finančne posledice za najbližje, saj je morebitne dolgove treba odplačati, dohodek družine se zmanjša, stroški pa ostanejo. Zato je pravilna izbira zavarovanj nujna, še zdaleč pa ni odveč, če poznamo ugodnosti, ki nam jih prinašajo številne druge finančne odločitve.

Tak primer je imetništvo NLB Plačilnih kartic, ki vključuje tudi brezplačna zavarovanja - od nezgodnih zavarovanj (pri NLB Plačilnih karticah Karanta, Mastercard, Zlata Mastercard in Visa) do turističnih zavarovanj z asistenco v tujini (pri NLB Plačilni kartici Zlata Mastercard). Poleg tega je za manjše doplačilo mogoče kar na banki urediti tudi zelo ugodno zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice. "Mnogi, predvsem starejši imetniki plačilnih kartic ne vedo, da so že brezplačno nezgodno zavarovani, pogosto pa tudi svojci ob nezgodi ne omenijo, da ima ponesrečenec plačilno kartico, ki vključuje nezgodno zavarovanje ali turistično zavarovanje," razmere opisuje Arijana Lipovec, predsednica pri Razsodišču zavarovalnih posrednikov Slovenije. Podjetja zato svoje stranke pogosto obveščajo o ugodnostih, ki jih nudijo, vendar ob poplavi informacij marsikdo niti ni tako zelo pozoren na to.

Dobrodošlo brezplačno dopolnilo individualnih zavarovanj

Zavarovanja, ki so vključena v imetništvo NLB Plačilnih kartic, se nikakor ne izključujejo z drugimi zavarovanji. V primeru nezgodne smrti (ali 100-odstotne trajne invalidnosti kot posledice nezgode) imetnikom NLB Plačilnih kartic Karanta, Mastercard, Zlata Mastercard in Visa pripada zavarovalnina po pogojih zavarovalnice Vita, ne glede na nezgodna zavarovanja, ki jih ima zavarovanec sklenjena pri drugih zavarovalnicah. "Življenje človeka nima cene, zato ni mogoče omejiti izplačanih zavarovalnin kot denimo pri premoženjskih zavarovanjih," pojasnjuje Lipovčeva. Prav zato se mnogi imetniki NLB Plačilnih kartic kljub brezplačnim nezgodnim zavarovanjem odločajo še za dodatna individualna nezgodna zavarovanja. "Tovrstna zavarovanja za razmeroma nizko premijo nudijo relativno visoko zavarovalno vsoto," je povedala Nataša Kozlevčar, vodja oddelka za marketing in podporo prodaji v NLB Viti.

Več kartic, več zavarovalnin

Postavlja se vprašanje, kaj se zgodi, če ima nekdo več NLB Plačilnih kartic, ki vključujejo brezplačno nezgodno zavarovanje. "V primeru zavarovalnega dogodka, izplačamo zavarovalnino za vsako plačilno kartico posebej," odgovarja Kozlevčarjeva. V praksi to pomeni, da bi ob neljubem dogodku dobili zavarovalnino izplačano večkrat in posledično bi bil tudi izplačan znesek višji - brez plačevanja premij. Kljub večjemu številu kartic in odprtih zavarovalnih polic pa ostaja obseg dolžnosti zavarovanca majhen - v poslovalnici se za vsa nezgodna zavarovanja (po vseh plačilnih karticah imetnika) izpolni le en obrazec za prijavo zavarovalnega primera in le enkrat predloži dokumentacijo.

Nepoznavanje pravic, ki jih prinašajo NLB Plačilne kartice, razumljivo vodi v nepopolno koriščenje ugodnosti. Zatorej nasvet: preverite, ali ste kot imetnik NLB Plačilnih kartic že nezgodno in turistično zavarovani, to sporočite najbližjim, ki bodo v neljubih primerih znali pravilno ukrepati, ter po potrebi dopolnite brezplačna zavarovanja z ugodnimi ponudbami. Če ne zase, pa zaradi družinskih članov. 

Nezgodno zavarovanje

Zavarovane nevarnosti Obseg kritja Trajanje jamstva
NLB Karanta,
NLB Mastercard in NLB Visa
Nezgodna smrt in popolna trajna invalidnost kot posledica nezgode 1.252 EUR za primer nezgodne smrti in
6.260 EUR za primer popolne trajne invalidnosti kot posledice nezgode
V času veljavnosti plačilne kartice *
NLB Zlata Mastercard Nezgodna smrt in popolna trajna invalidnost kot posledica nezgode 6.260 EUR za primer nezgodne smrti in
31.300 EUR za primer popolne trajne invalidnosti kot posledice nezgode
V času veljavnosti plačilne kartice *
NLB Klasični račun in NLB Srebrni račun** Nezgodna smrt in popolna trajna invalidnost kot posledica nezgode Zavarovalna vsota je enaka višini pozitivnega stanja denarnih sredstev na računu zavarovanca ob 24. uri na dan nastanka nezgode, vendar ne manj kot 960 EUR in ne več kot 9.600 EUR. V času odprtosti osebnega računa 
NLB Zlati račun in NLB Platinasti račun *** Nezgodna smrt in popolna trajna invalidnost kot posledica nezgode Zavarovalna vsota je enaka višini pozitivnega stanja denarnih sredstev na računu zavarovanca ob 24. uri na dan nastanka nezgode, vendar ne manj kot 1.920 EUR in ne več kot 19.200 EUR. V času odprtosti osebnega računa 

Turistično zavarovanje

Zavarovane nevarnosti Obseg kritja Trajanje jamstva
NLB Zlata Mastercard Stroški zdravljenja za posameznega zavarovanca zaradi nepredvidene bolezni ali posledic nezgode, ki se pojavijo ali nastanejo med potovanjem ali bivanjem  v tujini, kakor tudi strošek prevoza v domovino, ki ga odredi zdravnik. 15.000 EUR za posamezno potovanje, vendar ne več kot 150.000 EUR letno. 

V času imetništva Zlate Mastercard kartice.

* Jamstvo preneha tudi z dnem, ko zavarovanec izgubi pravico uporabe kartice, umre ali postane 100-odstotni trajni invalid. Prav tako preneha jamstvo za posameznega zavarovanca z dnem, ko je zavarovancu odvzeta poslovna sposobnost.
** Zavarovani so imetniki osebnih računov, razen imetnikov, ki Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana sporočijo, da se ne strinjajo, da jih zavaruje, in drugih oseb, za katere je tako določeno v splošnih pogojih ali v ustreznih predpisih.
*** Jamstvo traja do zadnjega dne v mesecu, ko zavarovanec ukine račun oziroma izgubi pravico do uporabe računa, oziroma do 24. ure na dan, ko je zavarovancu odvzeta poslovna sposobnost ali zavarovanec umre.

september, 2014

Plačilne kartice so gotovina prihodnosti in postajajo nepogrešljive spremljevalke vsakega sodobnega potrošnika.

Kartice

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!