Katero statusno-pravno obliko izbrati za podjetje

Včasih se ideje za podjetniško pot skrivajo na domačem dvorišču, kot sta ugotovila tudi Uroš in Valentina Kavčič, ki slovenskemu trgu predstavljata linijo inovativnih domačih mlečnih namazov Marmela. Ena njunih prvih odločitev, ko sta se odločala za prehod iz kmetijstva v podjetništvo, je bila, katera statusno-pravna oblika bi bila zanju najprimernejša. Ker se pri tej odločitvi skrivajo tudi zanke, je pomembno, da se lahko podjetniki obrnete na osebe, ki vam bodo prisluhnile in znale svetovati. Tudi zato smo s partnerji sodelovali v 3. sezoni projekta Štartaj, Slovenija in mladim podjetnikom pomagali premagovati bančno-finančne izzive. Katere statusno-pravne oblike so na voljo kmetom, ki se želijo podati na podjetniško pot, nam je predstavila Nataša Zemljič Pangerc, direktorica NLB Podjetniškega centra Osrednja Slovenija in NLB Podjetniškega centra Zahod.


Iz kmetijstva v podjetništvo

Kmetijska dejavnost ponuja mnogo možnosti za razširitev v podjetniško pot, kar sta s svojo linijo namazov Marmela dokazala tudi Uroš in Valentina. Ko se boste soočili z možnostjo prodaje svojih izdelkov, boste morali najprej izbrati primerno statusno-pravno obliko. Pa najprej poglejmo, kako je opredeljen status kmeta.

Status kmeta

Status kmeta lahko pridobite posamezniki, ki se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo, ste za opravljanje te dejavnosti ustrezno usposobljeni in iz nje ustvarjate določen dohodek oziroma izkazujete, da boste lahko ustvarili nek določen dohodek.

Fizična oseba je kmet, če je:

 • lastnik, zakupnik oziroma drugačni uporabnik kmetijskega zemljišča, ki to zemljišče obdeluje sam ali s pomočjo drugih ali
 • družinski član osebe, ki je lastnik, zakupnik oziroma drugačni uporabnik kmetijskega zemljišča ali
 • oseba, ki je iz kmetijske dejavnosti pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi starosti in delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če
 • poskrbi za obdelavo kmetijskih površin ali
 • da izjavo na upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera se izkaže, da jih bo pridobila.

Kmet z dopolnilno dejavnostjo

V bančni praksi se največkrat srečujemo s statusom samostojnega kmeta, ki ga ima fizična oseba. Kadar pa kmetje želijo prodajati svoje izdelke ali storitve tudi drugim pravnim osebam oz. na trgu, pa zato potrebujejo dodatno registracijo dejavnosti v obliki dopolnilne dejavnosti na kmetiji. To jim omogoča dejansko prejemanje plačil za svoje storitve ali izdelke.

Uroš in Valentina Kavčič, Marmela

»Ko greš iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji v d. o. o., je vse drugače, od računovodstva do papirologije, in je res velik preskok. Najino izhodišče pa je že ves čas, da če želiš biti kmet, moraš biti hkrati tudi podjetnik. Eno brez drugega gre težko, ker moraš na tržišču nastopati kot podjetnik, da lahko prodaš svoje izdelke. Seveda si lahko samo kmet in na dolgi rok boš načeloma lahko preživel, a če želiš iz tega narediti zgodbo, v sadovih katere bodo lahko uživale tudi naslednje generacije, je treba stopiti en korak naprej. Ne sme te biti strah tega koraka in verjeti moraš, da ti bo uspelo

Statusno-pravne oblike podjetniške dejavnosti

Če želite prodajati izdelke, kot so sir, jogurt, marmelada, sokovi in tudi namazi Marmela, je dobro poskrbeti, da bo imela vaša podjetniška dejavnost eno izmed ustreznih statusno-pravnih oblik. Najverjetneje se boste za opravljanje pridobitne dejavnosti odločali med registracijo dejavnosti kot samostojni podjetnik (s. p.) in ustanovitvijo družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Kmetje svojih kmetij ne morete preoblikovati v s. p. ali d. o. o., lahko pa ustanovite podjetje, ki ni neposredno povezano s kmetijo, in prek tega podjetja skrbite za distribucijo kmetijskih izdelkov.

 • Samostojni podjetnik je za mnoge prva oblika opravljanja dejavnosti. Za to obliko se običajno odločite, če ste edina oseba, ki je lastnik in ustanovitelj pravne osebe, in če želite na trgu samostojno opravljati pridobitno dejavnost.
 • Poznamo tudi takoimenovani popoldanski s. p., ki pa je pogovorni izraz za samostojnega podjetnika, ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje iz naslova opravljanja dejavnosti kot s. p., ampak je zavarovan drugje (zaposlen pri drugem delodajalcu), dejavnost, ki jo opravlja v okviru svojega s. p., pa je njegova dodatna dejavnost. Razlika med »polnim« in »popoldanskim« s. p. je v plačilu prispevkov za socialno varnost, njun pravni status pa je enak in imata enake dolžnosti in pravice.
 • Pravnoformalno obliko družbe z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ki delovanje podjetja in medsebojne odnose uredijo z družbeno pogodbo, ki jo je treba tudi notarsko overiti. Če želite ustanoviti d. o. o., boste potrebovali osnovni kapital, ki znaša najmanj 7.500 evrov.
 • Ustanovite lahko tudi družbo z neomejeno odgovornostjo, ki pa je v našem prostoru razmeroma redka oblika. Ustanovitelji za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, za ustanovitev pa ni predpisan osnovni kapital.
 • Ena od možnosti je tudi osebno dopolnilno delo, o katerem govorimo, kadar posameznik osebno sam opravlja gospodinjska in podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ali opravlja druga manjša dela, na primer izdeluje izdelke domače obrti, opravlja občasne inštrukcije ipd. Za takšno delo se lahko odloči posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali upokojen, je pa priglašen pri AJPES-u kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in ima za obdobje, v katerem opravlja tako delo, plačano vrednotnico.

Obstajajo tudi še druge oblike podjetij, ki pa v kmetijstvu običajno ne pridejo v poštev.

Nataša Zemljič Pangerc, direktorica NLB Podjetniškega centra Osrednja Slovenija in NLB Podjetniškega centra Zahod

»Težko je reči, ali je bolje biti samostojni podjetnik ali se odločiti za družbo z omejeno odgovornostjo. Odvisno je od posameznika: kolikor nas je, toliko različnih odgovorov je na voljo. Vsak naj pri sebi razmisli, kam želi iti in na kakšen način, potem pa lahko kot banka pomagamo pri osnovnem pogledu na obe statusno-pravni obliki. K nam lahko po nasvete pride vsak, tudi če se še ni povsem odločil za to pot ali pa je že zakorakal na to pot, pa ga tarejo različni izzivi. Vprašanja so vedno dobrodošla in nanje radi odgovorimo ter pomagamo podjetnikom

Na kaj vpliva status podjetja

Kakšno poslovno obliko bo imelo vaše podjetje, ima odločilen vpliv na štiri vidike poslovanja:

 • kakšna bo vaša odgovornost do poslovnih obveznosti;
 • na kakšen način boste vodili poslovne dokumente;
 • kakšen bo način plačevanja davkov in prispevkov ter njihova višina;
 • na kakšen način si boste izplačevali dobiček.

Vrata v CIP-u so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


april, 2020

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

nlb poslovni paketi web 2560x16003

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Priložnost poslovati kjerkoli in kadarkoli.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!