Kredit ni edina možnost

Skoraj vsako podjetje se v nekem trenutku znajde na točki, ko mora razširiti poslovanje oziroma vložiti v razvoj svojega izdelka oziroma storitve. To seveda prinaša številna tveganja, ki jih je treba predvideti, se nanje ustrezno pripraviti in se tudi zavarovati. Pri takšnih in podobnih bančno-finančnih izzivih vam lahko pomaga banka, kar smo v NLB dokazali s sodelovanjem v projektu Štartaj Slovenija. Marsikdo namreč najprej pomisli, da je prava ali edina rešitev kredit, le malokdo pa ve, da so na voljo tudi alternativni instrumenti, na primer dokumentarni akreditiv, o katerem smo se pogovarjali z Natalijo Kos Vogrinc, direktorico NLB Podjetniškega centra Jugovzhod, ki je svetovala posavskima podjetnikoma Vanji in Juretu Rainerju. V 3. sezoni projekta sta se predstavljala z linijo naravnih šamponov in balzama 4kidsandus.


Banki predstavite vse informacije

Pogovor z Vanjo in Juretom se je seveda pričel z njunim izzivom: financiranje nabave večjega obsega surovin za izvedbo naročila. Tako sta podjetnika na prvem razgovoru z banko predstavila svojo dejavnost in način poslovanja, bančniki pa smo pridobili osnovne informacije o njunem podjetju, značilnostih poslovanja, predvsem pa o posebnosti proizvodnje, saj delujeta na trgu naravne kozmetike. Glede na oceno prvega naročila s strani kupca v projektu, ki je predstavljala bistveno večji obseg kot njun povprečni obseg proizvodnje, sta potrebovala finančno pomoč. Ker so se roki, ki jih je postavil kupec, in dobavni roki na dobaviteljevi strani nezadržno približevali, se je bilo treba hitro odzvati. Dogovorili smo se za financiranje obratnih sredstev (surovin), predvsem zato, da bo naročilo do kupca izpolnjeno v dogovorjenih rokih. Podjetnika sta pravočasno poravnala obveznosti do dobaviteljev in pravočasno izvedla dobavo kupcu.

Že na prvem razgovoru je banka podjetnikoma predstavila tudi instrument zavarovanja za tovrstne posle, to je dokumentarni akreditiv. Predvsem je bila poudarjena korist za podjetnika (kupca) na eni strani in na drugi strani korist za njunega dobavitelja. Dokumentarni akreditiv kupcu zagotavlja, da bo naročene surovine oz. material dobil v dogovorjenem roku in v dogovorjeni kakovosti, dobavitelj (prodajalec) pa se zavaruje, da bo plačilo za poslane surovine oziroma materiale zagotovo dobil na točno določen dan in po točno določeni ceni.

Jure in Vanja Rainer, 4kidsandus

»Več korakov sva naredila na najini poslovni poti, več podpore sva bila deležna. Šampone sva izdelovala še pred vstopom v projekt Štartaj Slovenija in tudi že ob načrtovanju samega podjetja sva načrtovala tudi, kolikšna bo dnevna proizvodna kapaciteta. Večji izziv je bil pri balzamu, kjer smo morali razviti nov tehnološki proces, da smo ga lahko proizvedli v zadostnih količinah. Že na začetku pa sva se odločila, da bo najino podjetje družbeno odgovorno, imeli bomo jasna pravila in čisto komunikacijo ter na tem gradili naprej. Cilj je, da imamo pozitivno vzdušje in se ljudje dobro počutijo na delovnem mestu. Z izdelki želiva biti prijazna tudi do okolja, to pomeni, da izdelki ne bodo pakirani v plastični embalaži, da bomo uporabljali surovine, ki ne bodo obremenjevale okolja in ki bodo enostavno razgradljive, odločila pa sva se tudi, da bova s podjetjem vračala nazaj lokalnemu okolju, iz katerega prihajava.«

Kaj je dokumentarni akreditiv?

Akreditiv je bančno jamstvo v imenu kupca (ki nastopa v poslu kot nalogodajalec), da bo prodajalcu (ki nastopa v poslu kot upravičenec) plačal akreditivni znesek v skladu s pogoji, določenimi v akreditivu.

Prednosti akreditiva so: omejuje večino tveganj v kupoprodajnem poslu, prodajalčevo plačilno tveganje, kupčeva tveganja glede kakovosti ter pravočasnosti.

Uporabite ga lahko v poslovanju z mednarodnim in domačim partnerjem, med pravnimi in fizičnimi osebami.

Pogoj, ki ga morate podjetniki izpolnjevati, je, da se akreditiv odpre na osnovi gotovinskega kritja ali na osnovi odobrenega kredita za kritje po akreditivu.

Podjetnikom svetujemo, da se obrnete na banko, ko se začnete pogovarjati o poslu, in jo v posel vključite še pred podpisom pogodbe, da vam lahko glede na komercialne pogoje, specifiko materiala oz. surovin in vrsto tveganja pripravi osnutek akreditiva. Osnutek akreditiva je potem sestavni del pogodbe.

Pozorni morate biti na akreditivne pogoje, ki izhajajo iz komercialnih pogojev (rok odpreme, cena, pariteta …), in na to, kateri dokumenti so pogoj za izplačilo (faktura, odpremni dokument, zavarovalna polica …).

Alternativa v primeru naročila materiala oz. surovin pri dobavitelju, od katerega je odvisna uspešna izpeljava posla, je tudi prvovrstno bančno jamstvo – bančna garancija za dobro izvedbo posla, ki jo predloži njegov dobavitelj v korist podjetnika. S tem dobavitelja zavežete, da vam bo pravočasno dobavil zahtevane oziroma dogovorjene surovine oz. material. Če pogodbe, ki je osnova za izdajo garancije, ne spoštuje, lahko garancijo podjetniki unovčite in si zagotovite povrnitev stroškov ter poiščete novega dobavitelja.  

Specifika trga naravne kozmetike

Na trgu naravne kozmetike je treba predvsem paziti na ustrezno kakovost, ki jo podjetniki zagotavljate s svojim izdelkom. Naloga podjetnikov je tudi širjenje in varovanje ugleda in imena svojih izdelkov ter skrb za kakovost, ki jo obljubljate svojim kupcem – končnim uporabnikom. Pomembno je, da sodelujete s preverjenimi dobavitelji za surovine naravne kozmetike in da se pri tem zaščitite s pridobitvijo ustreznih certifikatov. Če pride do kakršne koli naknadne reklamacije, morate že zaradi svojega imena imeti dokazila, da z vaše strani ni bilo kakršnih koli prevar. Izguba zaupanja v tem segmentu lahko vodi do velikih izgub za vas, morda celo do prenehanja poslovanja, saj si je ugled na trgu težko ponovno pridobiti.

Natalija Kos Vogrinc, direktorica NLB Podjetniškega centra Jugovzhod

»Z njima je bilo drugače delati kot z začetniki, saj se je že od prvega pogovora naprej odražalo, da že imata izkušnje v poslovnem svetu in da se zavedata tveganj in izpostavljenosti. Najprej smo želeli zagotoviti, da bo podjetje kupcu pravočasno dostavilo dogovorjene izdelke. Za 4kidsandus pa so nadvse pomembne surovine: biti morajo naravne, kakovostne in certificirane. Ocenili smo, da je v tej točki podjetje izpostavljeno tveganju, saj je odvisno od dobaviteljev, da mu bodo pravočasno dostavili surovine ustrezne kakovosti. Zato smo podjetju svetovali instrument za zavarovanje, to je dokumentarni akreditiv, s čimer si je zagotovilo, da bo prejelo ustrezne surovine, dobavitelj pa dobi zagotovilo, da bo prejel plačilo za te surovine. Pomembno je, da so ti akreditivi kriti, to pomeni, da mora imeti podjetje že pripravljena denarna sredstva za plačilo tega blaga.«

Pred odločitvijo poiščite napotke

Z obiskom banke podjetniki, predvsem tisti, ki ste na začetku svoje podjetniške poti, pridobite marsikatero koristno in uporabno informacijo, ki jo lahko uporabite pri svojem vsakodnevnem poslovanju, na primer: kako pridobiti osnovne podatke o kupcu (ali dobavitelju), kje preveriti, ali ima blokiran račun, kako posluje s finančnega vidika ipd. Vse to so pomembne informacije, ki vas lahko pospremijo na uspešno podjetniško pot.

Vsekakor pa vam banka svetuje: pred podpisom pogodbe oziroma sprejemom naročila s strani kupca na kratko začrtajte okvirno pot izvedbe posla – koliko surovine potrebujete in kdaj, koliko časa potrebujete za proizvodnjo izdelka, kdo so kupci in kakšen je rok plačila z njihove strani. Iz teh podatkov lahko nato izdelate terminski in finančni načrt, na podlagi katerega lahko pozneje opredelite morebitne potrebe po dodatnih denarnih sredstvih.

Preden se lotite novega posla, nujno razmislite tudi o tveganjih, ki lahko nastopijo:

  • bo surovina prišla pravočasno?
  • bo surovina kakovostna – naravna (kot v Juretovem in Vanjinem primeru)?
  • imam dovolj kapacitet in zadostno število ljudi, da bo posel izveden?
  • je kupec likviden?
  • ali je možno uskladiti rok plačila dobaviteljem z rokom plačila s strani kupca?

Pri vseh teh razmislekih vam lahko zunanji pogled banke, ki je pogosto kritičen, predvsem pa je vedno objektiven, zelo pomaga, da se boste lahko na vsa ta tveganja ustrezno pripravili in tudi odzvali.

Vrata v CIP-u so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


april, 2020

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 10 nlb poslovni paketi landing page 2560x1600

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!