Posebna ponudba kreditov – povezani posli

Želite izboljšati poslovne rezultate in hitreje doseči prodajne cilje?

Kaj je povezan posel?

Posel, kjer se pobudnik posla z banko dogovori o pogojih in načinu kreditiranja kreditojemalcev iz povezanega posla - krediti so odobreni v skladu s pogodbeno dogovorjenim sodelovanjem s poslovnim partnerjem banke.

Kdo je pobudnik posla?

 • Občina, obrtna zbornica ali razvojna agencija, ki želi s pomočjo ugodnejših kreditov spodbujati razvoj malega gospodarstva.
 • Pravna oseba ali zasebnik (trgovec, proizvajalec), ki želi s pomočjo kreditiranja svojih strank - pravnih oseba ali zasebnikov - spodbujati prodajo svojih proizvodov oziroma storitev.

Prednosti za pobudnika posla

 • Sooblikovanje in razvoj podpornega okolja za rast podjetništva in nastanek delovnih mest v vaši regiji.

 • Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov in projektov za vaše člane in stranke.

 • Sklenitev pogodbe o povezanem poslu je brezplačna.

Prednosti za kreditojemalca

 • Možnost ugodnega financiranja z minimalnimi stroški odobritve in zavarovanja kredita.
 • Možnost pridobitve garancij za zavarovanje kreditov s strani pobudnika posla.
 • Plačilo je razporejeno na daljše obdobje – verjetnejša odločitev za začetek investicije.

Lastnosti

 • Ponudba iz lastnih virov in virov pobudnika posla.
 • Kratkoročni krediti za financiranje primanjkljaja gibljivih ali likvidnih sredstev.
 • Dolgoročno kreditiranje mikro, malih in srednje velikih podjetij in izdajanje garancij za zavarovanje kreditov.
 • Ugodnejša obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo banke.
 • Namenska poravnava sredstev, v skladu z objavljenimi javnimi razpisi.
 • Odplačilna doba lahko tudi do 10 let.
 • Možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice.
 • Višina odobrenega kredita je odvisna od tekočega poslovanja in investicijskega programa dolgoročne naložbe, ter pogojev razpisa.
Več

Zavarovanje

Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

 • Zastavo denarnih sredstev.
 • Zastavo nepremičnin in premičnin.
 • Zastavo vrednostnih papirjev.
 • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
 • Zastavo terjatev.
 • Garancijo pobudnika posla, ki lahko predstavlja od 50-80% odobrenega zneska, v skladu z razpisnimi pogoji.
 • Drugimi oblikami zavarovanja.

Zavarovanje, ki ga zahteva banka, je odvisno od ročnosti in ostalih pogojev kredita. Več

Več

Aktualni razpisi in pobudniki posla

Pobudnik razpisa

Status

Več o razpisu

Slovenski podjetniški sklad Aktiven.

Razvojne agencije, centri, občine Več...

Sklenitev povezanega posla

1

Sklenitev pogodbe

Z nami sklenete pogodbo o medsebojnem sodelovanju iz povezanih poslov, ki vsebuje dogovor o pogojih in načinu kreditiranja kreditojemalcev – vaših kupcev. Predmet dogovora je ugodnejša obrestna mera pri kreditiranju vaših kupcev.

Naročite se na sestanek
2

Obiščite podjetniški oziroma poslovni center ali poslovalnico

Za dodatne informacije o pogojih za sklenitev povezanega posla se oglasite pri svojem poslovnem skrbniku. Če z nami še ne poslujete, se obrnite na najbližjo poslovalnico, nas pokličite na telefonsko številko 01 477 20 00 ali nam pišite na NLBPovezaniPosli@nlb.si.

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Izhodišče za oblikovanje obrestnih mer za kredite iz povezanih poslov so veljavne obrestne mere za istovrstne kredite, ki jih banka uporablja pri rednem poslovanju. Končna obrestna mera je pri posameznem sklenjenem poslu oblikovana lahko tudi na podlagi višine subvencije obrestne mere kreditnega posrednika in znižanja obrestne mere s strani banke.

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Obveščamo vas, da je banka skladno z določili Zakona o centralnem kreditnem registru zavezana, da za namen ocene kreditne sposobnosti, pred sklenitvijo kreditnega posla, iz sistema izmenjave informacij (SISBON, SISBIZ) pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta in fizične osebe, če ta opravlja pridobitno dejavnost. Več: SISBIZ/SISBON.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!