Tudi finance pripravimo na začetek leta

Z rednim spremljanjem osebnega in/ali družinskega proračuna smo že veliko naredili za urejene osebne finance. Dobili smo dober pogled v preteklo porabo in našli morebitne finančne napake, ki jih lahko odpravimo. Naslednji korak je, da pogledamo naprej in predvidimo prihodnji proračun za obdobje do konca leta. Naredimo letni finančni načrt, svoj ali družinski, da bomo še bolje pripravljeni na leto, ki je pred nami.


Letni finančni načrt denarnih tokov lahko pripravimo kadar koli, a začetek leta je najboljši čas za to. Če smo v preteklih letih redno spremljali prejemke in izdatke, jih lahko dobro predvidimo tudi za celotno leto naprej. Ko bomo imeli pred sabo celotno leto, bomo imeli še boljšo sliko o svojih finančnih zmožnostih in potrebah. Lažje bomo načrtovali uresničevanje večjih potreb, za katere prejemki enega meseca ne bodo dovolj, in bolje izkoristili morebitne presežke.

Napovedi pripravimo za vsak mesec posebej, tako kot sicer načrtujemo mesečni proračun.

Za načrtovanje mesečnih proračunov uporabimo simulator Načrtovanje mesečnega proračuna, izračune si shranimo v svoj računalnik.

   

Prejemki

Na strani prejemkov lahko precej natančno predvidimo naslednje leto, saj se zelo verjetno ne bodo dosti spremenili, če se nam ne obeta ravno menjava službe. Poleg predvidenih mesečnih plač in drugih rednih prejemkov med prihodke v juniju vpišimo še regres, konec leta morebitne finančne nagrade, če jih delodajalec izplačuje (božičnice, 13. plača), oceno pričakovanih plačil dividend delnic podjetij, ki jih imamo v lasti, morebitno izplačilo med letom preplačane akontacije dohodnine in druge pričakovane izredne prihodke.

   

Izdatki

Iz pretekle porabe lahko dobro razberemo tudi vzorce porabe po mesecih. Vidimo, koliko približno vsak mesec porabimo za hrano, za stanovanje, prevoz na delo, pa tudi kdaj in koliko nas bodo bremenili občasni večji stroški. Med njimi so:

  • letni izdatki, povezani z vozilom: nakup letne vinjete najpozneje do 31. januarja, registracija in zavarovanje vozila v ustreznem mesecu, pričakovani stroški rednih servisov, morebitni nakup novih pnevmatik ter stroški menjave marca in novembra, nakup letnih dovolilnic za parkiranje, če živite v centru mest ipd.;
  • letni izdatki, povezani z domom: plačilo letne premije za zavarovanje stanovanja in opreme, davčne obveznosti iz lastništva nepremičnin, načrtovane manjše prenove in popravila ipd. Če imamo lastno hišo, bomo jeseni verjetno več denarja potrebovali za nakup kurjave in pregled ogrevalnih naprav;
  • pričakovani izdatki za počitnice: po ustreznih mesecih, tako kot zapadejo v plačilo in kot smo jih predvideli v posebnem finančnem načrtu dopusta, če smo ga naredili;
  • drugi pričakovani sezonski izdatki: za nakup oblačil verjetno ne porabimo vsak mesec enako, ampak spomladi in jeseni za obnovo sezonske garderobe namenimo več, v poletnih mesecih pa bodo družinski proračun obremenili stroški za nakup šolskih potrebščin. Morda plačujemo letne naročnine na časopis, članarino v športnem društvu. Vnaprej lahko dobro predvidimo tudi izdatke za obdarovanje in zabave ob rojstnih dnevih ali drugih obletnicah ter v prednovoletnem času.

Poglejmo torej v preteklo porabo in poiščimo redne in izredne izdatke ter jih vpišimo v ustrezni mesec proračuna.

   

Finančno načrtovanje večjih ciljev

Za uresničevanje večjih ciljev, ki smo si jih zastavili za tekoče leto, pripravimo poseben načrt. V načrtu bomo videli, koliko finančnih sredstev bomo zanje potrebovali in kdaj ter predvideli, kako jih bomo zagotovili. Za uresničitev nekaterih ciljev, kot je na primer nakup stanovanja ali avtomobila, bo potrebno več kot eno leto, morda izpolnjevanju katerega od ciljev sledimo že iz prejšnjih let, nekatere pa lahko od načrta do izvedbe izpeljemo znotraj enega leta.

Izdelan finančni načrt za uresničevanje izbranega cilja bo pomagal nam, s sabo pa ga vzemimo tudi na banko, če nameravamo zaprositi za kredit, saj je to znak, da smo dobro pripravljeni. Prejemke in izdatke, povezane z uresničevanjem cilja, potem vpišimo še v ustrezni mesec letnega proračuna.

Eden od večjih finančnih ciljev, ki ga v letnem proračunu ne smemo pozabiti, so počitnice. S pravočasnim načrtovanjem počitnice ne bodo naenkrat preveč obremenile družinskega proračuna, čas dopusta bomo lahko bolje izkoristili, zelo verjetno pa bomo tako lahko tudi prihranili.

Za finančno načrtovanje počitnic nam bo v pomoč preglednica za finančni načrt dopusta.

    

Ne pozabimo na davčne obveznosti

V letnem finančnem načrtovanju ne pozabimo tudi na davčne obveznosti in bodimo pozorni na datume, ko jih moramo izpolniti, da ne bomo plačevali kazni in da lahko optimalno izkoristimo davčne olajšave. Z informativnimi izračuni lahko obveznosti tudi vnaprej izračunamo in vpišemo v ustrezni mesec letnega proračuna.

  • 5. februar – rok za oddajo vloge za vzdrževane družinske člane, če želite spremeniti stanje v preteklem letu 

Če v letu 2018 nismo uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali pa želimo čas prijavljenih družinskih članov spremeniti, do tega datuma vložimo vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Tudi če ta rok zamudimo, bomo lahko spremembe še vseeno uveljavljali – v 15 dneh po prejemu informativnega izračuna bomo lahko na FURS spremembe sporočili v ugovoru na informativni izračun, vendar bomo odmero dohodnine (in s tem morebitno vračilo preplačane akontacije dohodnine) prejeli šele jeseni, najkasneje do 31. oktobra.

  • 28. februar – rok za oddajo napovedi dobičkov iz kapitala: najemnin, obresti in kapitalskih dobičkov

Napovedi ne začnimo pripravljati zadnji dan, da bomo lahko uredili morebitne nejasnosti z upravljavci premoženja ali s FURS. Podatke o prejetih obrestih za morebitno napoved dohodnine iz obresti (napoved je treba izpolniti le, če je skupen znesek prejetih obresti na bančne depozite v preteklem letu višji od 1.000 evrov) bomo varčevalcem  posredovali do konca januarja, elektronsko v Kliku ali po pošti v papirnati obliki. NLB Skladi in NLB borzno posredovanje vsako leto poskrbimo tudi za to, da so podatki za sredstva v našem upravljanju v sistemu eDavki, tako da stranke v sistemu vidijo že predizpolnjen obrazec. Predizpolnjen obrazec je treba le preveriti in potrditi (in po potrebi dopolniti z drugimi kapitalskimi dobički). NLB Skladi pravočasno pripravijo tudi podrobnejša navodila za izpolnitev napovedi, zato spremljajmo njihove novice.

  • 15. junij – zadnji rok za prejem informativnih izračunov dohodnine

FURS navadno informativne izračune dohodnine pošilja dvakrat, prvi skupini zavezancev jih odpošlje zadnji dan marca, drugi skupini do konca maja. Če informativnega izračuna ne prejmemo do 15. junija, moramo napoved za dohodnino oddati sami, najpozneje do konca julija.

   

Prilagajanje in spremljanje mesečnih načrtov

Ko smo naredili proračune po mesecih, jih poglejmo podrobneje. Cilj je, da so prejemki in izdatki čim bolj uravnoteženi. Manjša odstopanja lahko zanemarimo, pri večjih pa razmislimo o rešitvah. Pri prevelikih izdatkih razmislimo o možnostih zmanjšanja porabe ali poiščimo dodatne finančne vire, pri presežkih pa o plemenitenju prihrankov. Če ugotovimo, da lahko vsak mesec prihranimo 50 evrov in jih v tem letu ne bomo potrebovali, naj ne »ležijo« na osebnem računu, ampak raje razmislimo o tem, kako jih oplemeniti, v naložbah ali drugače.

Letno načrtovanje osebnih financ nam bo sicer vzelo nekaj časa, bo pa upravljanje denarja med letom lažje. Morali bomo spremljati njihovo uresničevanje – primerjali jih bomo z realiziranimi prejemki in izdatki ter jih po potrebi prilagajali. Videli bomo, kje smo se v načrtovanju ušteli, iz napak pa se bomo veliko naučili in bomo sčasoma vse boljši.

Realne prejemke in izdatke najlažje spremljamo v spletni banki NLB Klik, v poglavju Moj proračun.

    

Nasveti v vašem e-poštnem nabiralniku

Redno pripravljamo uporabne nasvete, s katerimi želimo deliti znanje o osebnih financah in ki vam bodo v pomoč pri boljših življenjskih odločitvah. Naročite se na naše e-novice in tekoče jih boste prejemali v e-poštni nabiralnik.

Želim prejemati novice   

januar, 2019

2023 06 nlb novi klik 2560x1600 novi banner junij

NLB Klik

Enak videz, enak postopek, na vseh napravah.

nlb klikin kv web 1920x468

Mobilna banka Klikin

Z mobilno banko ste 24/7 na tekočem s prometom na osebnem računu, lahko plačujete ali denar nakažete s funkcijo "in-plačilo".

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!