Mednarodna plačila za samo 5 EUR 

Tudi po 30. 6. 2019 velja ugodna ponudba za mednarodna plačila v okviru bank članic NLB Skupine. Tako boste lahko, kot pravna oseba, še naprej za izvedena in/ali prejeta mednarodna plačila plačali enotno nadomestilo v višini samo 5,00 EUR!

Značilnosti posebne ponudbe

  • Velja za pravne osebe, ki imate odprt račun v eni od bank članic NLB Skupine.
  • Velja za izvedena in prejeta plačila pravne osebe, ki se izvedejo med bankami članicami NLB Skupine:  NLB Banka a.d., Banja Luka, NLB Banka d.d, Sarajevo, NLB Banka a.d. Podgorica, NLB Banka a.d., Beograd, NLB Banka sh.a. Prishtina, NLB Banka AD Skopje in NLB d.d., Ljubljana.
  • Višina prejetega in izvedenega plačila ni omejena.
  • Velja samo za elektronska plačila prek elektronske banke NLB Proklik in mobilne banke Klikpro.
  • Velja samo za plačila z običajno poravnavo (D+1 za EUR, SEK, RON in USD, D+2 za vse ostale valute).
  • izvajanje plačil z opcijami SHA*, BEN* in OUR*.

*SHA (plačnik plača nadomestilo po tarifi plačnikove banke, prejemnik plačila pa nadomestilo po tarifi banke prejemnika plačila)

*BEN (vse stroške plača prejemnik plačila, tj. nadomestilo prejemnikove banke in stroške, ki jih zaračunava plačnikova banka)

*OUR tudi v delu medbančne provizije po Terms and Conditions (vse stroške plača plačnik; tj. nadomestilo plačnikove banke in stroške, ki jih zaračunava banka prejemnika plačila). To pomeni, da plačnik plača nadomestilo plačnikove banke v višini 5,00 EUR in dodatno še stroške prejemnikove banke po Terms and Conditions v višini 5,00 EUR.