Mednarodna plačila za samo 5 EUR 

Enotno nadomestilo za plačila v okviru bank članic NLB Skupine

Pravne osebe, ki poslujete na izbranih trgih Jugovzhodne Evrope (Slovenija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Kosovo) lahko mednarodna plačila izvajate po posebno ugodni ponudbi. Za prejeta in/ali izvedena mednarodna plačila med poslovnimi strankami bank članic NLB Skupine velja namreč enotno nadomestilo, ki znaša samo 5,00 EUR.

Značilnosti ponudbe

  • Velja za pravne osebe, ki imate odprt račun v eni od bank članic NLB Skupine.
  • Velja za izvedena in prejeta plačila pravne osebe, ki se izvedejo med bankami članicami NLB Skupine:  NLB d.d., NLB Banka a.d. Banja Luka; NLB Komercijalna Banka a.d., Beograd; NLB Banka AD Skopje; NLB Banka AD, Podgorica; NLB Banka d.d. Sarajevo; NLB Banka sh.a., Prishtina
  • Višina prejetega in izvedenega plačila ni omejena.
  • Velja samo za elektronska plačila prek elektronske banke NLB Proklik in mobilne banke Klikpro.
  • Velja samo za plačila z običajno poravnavo (D+1 za EUR, SEK, RON in USD, D+2 za vse ostale valute).
  • izvajanje plačil z opcijami SHA*, BEN* in OUR*.

*SHA (plačnik plača nadomestilo po tarifi plačnikove banke, prejemnik plačila pa nadomestilo po tarifi banke prejemnika plačila)

*BEN (vse stroške plača prejemnik plačila, tj. nadomestilo prejemnikove banke in stroške, ki jih zaračunava plačnikova banka)

*OUR tudi v delu medbančne provizije po Terms and Conditions (vse stroške plača plačnik; tj. nadomestilo plačnikove banke in stroške, ki jih zaračunava banka prejemnika plačila). To pomeni, da plačnik plača nadomestilo plačnikove banke v višini 5,00 EUR in dodatno še stroške prejemnikove banke po Terms and Conditions v višini 5,00 EUR.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!