Nakupni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim hkrati zavarujete tveganja in financirate svoje nakupe.

Kaj je nakupni dokumentarni akreditiv?

Je instrument, s katerim namesto vas stopimo v plačilno obvezo. Prodajalcu bomo plačali dogovorjeni znesek, če bo z dokumenti dokazal izpolnitev akreditivnih pogojev.

Glavne prednosti

  • Plačilo vašega denarja se izvrši šele ko je ugotovljena skladnost dokumentov in s tem izpolnitev pogodbene obveznosti.
  • Plačilna obveza banke izboljša vaš pogajalski položaj.
  • Plačilna obveza banke lahko nadomešča avansno plačilo.
  • S kreditom za kritje akreditiva lahko ugodno financiramo vaš nakup.

Kdaj je dokumentarni akreditiv prava izbira?

  • Ko partnerja sodelujeta prvič ali samo enkrat (npr. nakup stroja).
  • Ko lahko banka iz dokumentov ugotavlja izpolnitev pogodbenih obveznosti.
  • Ko je za izvedbo posla potrebno financiranje.

Odprtje nakupnega dokumentarnega akreditiva

Podlaga za odprtje akreditiva je nalog za odprtje akreditiva. Kupec v nalogu navede pogoje, pod katerimi naj se banka obveže izplačati akreditivni znesek. Po prejemu pravilno izpolnjenega naloga in kritja nemudoma (največkrat še isti dan) odpremo akreditiv na banko upravičenca.

Osnova za odprtje akreditiva je nalog za odprtje akreditiva (2). Kupec v nalogu navede pogoje, pod katerimi naj se banka obveže izplačati akreditivni znesek. V skladu s tem akreditivna banka odpre dokumentarni akreditiv prek banke upravičenca (3). Banka upravičenca upravičencu izda obvestilo o odprtju akreditiva (4); lahko ima le posredniško in svetovalno vlogo in ni v obvezi za plačilo. Lahko pa banka upravičenca akreditiv potrdi (konfirmira) in s tem doda svojo obvezo k obvezi akreditivne banke. Upravičenec do akreditiva ima tako jamstvo dveh neodvisnih bank.  Potrdilna banka v celoti prevzame tveganje potencialnega neplačila pravilne predložitve dokumentov s strani uvoznikove banke.

Izvedba akreditivnega posla

Več

Posvetujte se z nami

1

Možnosti zavarovanja in financiranja posla je mnogo. Katera je za vaš posel najprimernejša, je odvisno od narave posla in njegove vrednosti ter od tega, kaj želite zavarovati. Svetovali vam bomo pri izbiri, možnosti kritja in pripravi dokumentov.

Nalog za odprtje akreditiva

Nalog za spremembo akreditiva

Vabimo vas, da se obrnete na svojega poslovnega skrbnika. Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko tudi pokličete naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

2

Za nasvet oz. izvedbo dokumentarnega akreditiva se lahko obrnete tudi na specialista za akreditivno poslovanje:

Oddelek za akreditivno in inkasno poslovanje:

Tanja Cimperman Lenasi
- telefon: 01 476 24 97
- e-naslov: tanja.cimperman@nlb.si

3

Zakaj nam lahko zaupate?

Zaposlujemo strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami in celo z mednarodnim certifikatom Mednarodne trgovinske zbornice Certified Documentary Credit Specialist.

Predlagamo, da z nami navežete stik še pred sklenitvijo posla.

Pogosta vprašanja

Z dokumentarnim akreditivom se plačilna obveza prenese z vas, kupca, na nas, vašo banko. Prodajalec ima torej jamstvo banke za plačilo, če bo le izpolnil akreditivne pogoje. S tem se njegovo plačilno tveganje bistveno zmanjša.

Za svetovanje o pripravi dokumentacije, potrebne za odprtje akreditiva, se lahko kadar koli obrnete na strokovne sodelavke z Oddelka za akreditivno in inkasno poslovanje na telefonski številki 01 425 21 05. Z veseljem vam bomo pomagali. Svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentov sta za akreditive, odprte pri NLB, povsem brezplačna.

Plačilno jamstvo banke prodajalcu ne zagotavlja le, da bo plačilo zagotovo prejel, ampak tudi to, da bo plačilo prejel na točno določen rok. S tem prejeti dokumentarni akreditiv prodajalcu omogoča cenejše financiranje pri njegovi banki. Naše izkušnje kažejo, da pri plačilu z dokumentarnim akreditivom kupci dosegajo daljše plačilne roke in v nekaterih primerih tudi nižje cene.

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si priročnik za mednarodno poslovanje.

Priročnik za podporo mednarodnemu poslovanju

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!