Naložbe za podjetja

Vrednostni papirji

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.
Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.
Naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje.

Investicijski skladi in individualno upravljanje

Komu so namenjeni investicijski skladi?

Vsem, ki želite ob sprejemanju višjega naložbenega tveganja dosegati višje pričakovane donose. Sredstva lahko naložite v enkratnem znesku ali pa varčujete postopno.

NLB Skladi

Komu je namenjeno individualno upravljanje?

Vlagateljem, ki želite ohranjati ali povečevati realno vrednost svojih prostih finančnih sredstev s finančnimi instrumenti. Sredstva se razporejajo skladno z izbrano naložbeno politiko na individualni ravni.

NLB Skladi

Ponudba nepremičnin

Priložnosti za investitorje 

Lastniške in zastavljene nepremičnine, avkcije ter portfelji 

NLB Nepremičnine 


Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!