Naložbena strategija

Ko razmišljamo o ohranjanju ali plemenitenju svojega premoženja, si je potrebno postaviti cilje, ki jih želimo doseči, za njihovo doseganje pa izdelati naložbeno strategijo.

Izdelava naložbene strategije

Privatni bančnik mora stranko najprej spoznati in ugotoviti, kaj želi s svojim premoženjem. Zato bosta v okviru storitve privatnega bančništva najprej določila njen naložbeni profil.

Za določitev naložbenega profila stranka izpolni vprašalnik, ki pokaže njen odnos do tveganja, finančno znanje in izkušnje, finančni položaj ter naložbene cilje.

Naložbeni profil je izhodišče za izdelavo naložbene strategije, ki okvirno določa najprimernejšo strukturo finančnega premoženja stranke. Glede na naložbeni profil dobimo pet različnih tipov vlagateljev, iz tega pa pet različnih naložbenih strategij. Vsaka strategija ima svojo strukturo premoženja, ki je razdeljena v štiri naložbene razrede – denar, delnice, obveznice in alternativne finančne instrumente.

Ker z opisanimi koraki privatni bančnik bolje spozna stranko in njene finančne cilje, je naložbeno-svetovalni proces za stranko bistveno kakovostnejši in primernejši. Tako stranka tudi laže doseže najprimernejšo strukturo finančnega premoženja.

Kako spremljamo izpolnjevanje naložbene strategije

Za stranko privatnega bančništva na podlagi naložbenega profila in naložbene strategije izdelamo premoženjsko poročilo. Premoženjsko poročilo se za stranko, ki uporablja tudi elektronsko banko NLB Klik, vsak konec meseca osveži in je dostopno v Kliku, sicer pa se trenutno poročilo izdela tudi ob vsakem sestanku s privatnim bančnikom.

Poročilo poleg spremljanja finančnega premoženja stranke po produktih omogoča tudi pregled premoženja po naložbenih razredih ter odstopanja med dejansko strukturo finančnega premoženja stranke in ciljno strukturo finančnega premoženja stranke ter omogoča simulacijo donosnosti in tveganosti tako dejanske, kot tudi ciljne strukture finančnega premoženja.

Naložbeni semafor

Odstopanja med dejansko in ciljno strukturo finančnega premoženja merimo s t. i. naložbenim semaforjem, ki stranki v vsakem trenutku pokaže, kako je njena dejanska struktura finančnega premoženja usklajena s ciljno (na podlagi ugotovljenega naložbenega profila). Tako stranki tudi laže svetujemo, kateri naložbeno-varčevalni produkti in storitve so v skladu z njeno sprejeto naložbeno strategijo.

Naše vodilo je, da sta dejanska in ciljna struktura finančnega premoženja stranke kar najbolj usklajeni. To pokaže zelena luč na naložbenem semaforju.

Simulacija donosnosti in tveganosti

Premoženjsko poročilo omogoča tudi simulacijo donosnosti in tveganosti dejanske in ciljne strukture finančnega premoženja.

Stranka lahko s pomočjo poročila spremlja, kakšno pričakovano donosnost in kakšno tveganje lahko pričakuje na podlagi svoje dejanske strukture ter kakšno na podlagi svoje ciljne strukture premoženja. Tako skušamo stranko ozavestiti in ji pomagati pri lažjem odločanju v naložbeno-varčevalnem procesu.

April, 2015

menu prosti cas

Privatno bančništvo

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba finančnih in s financami povezanih storitev, ki ustrezajo potrebam premožnih posameznikov in družin.

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

NLB Dogodki

    Ne zamudite dobrega nasveta

    Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


    Prijavi se

    Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!