Na kaj morate paziti, če obdarujete zakonskega partnerja?

V praksi se pogosto pojavlja prepričanje, da obdarovanje zakoncev nima davčnih posledic.


Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) res določa, da, v kolikor podarite darilo svojemu možu ali ženi, to darilo ni obdavčeno z davkom na darila, saj gre pri zakoncih za obdarjence, ki so izenačeni z dediči prvega dednega reda in so davka oproščeni.

Toda ne glede na navedeno mora obdarjenec darilo napovedati pri Finančni upravi RS in v ta namen skupaj z originalno darilno pogodbo vložiti tudi Napoved za odmero davka od prejetega darila, v kateri uveljavlja oprostitev. Napoved je treba vložiti v 15 dneh od podpisa darilne pogodbe oziroma dejanskega prejema darila, in sicer ne glede na vrednost darila. FURS pogodbo potrdi in vrne obdarovancu.

Pri tem je treba opozoriti tudi na določbe Zakona o notariatu, ki predpisuje, da morajo biti pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema (torej vse darilne in posojilne pogodbe) sklenjene v obliki notarskega zapisa. Če niso sklenjene v obliki notarskega zapisa, je posel ničen.

Če zakonca obdarujete z vrednostnimi papirji ali deležem v gospodarski družbi, morate poleg navedenega paziti tudi na poročanje za namene dohodnine, saj se šteje, da ste s tem, ko ste jih podarili, vrednostne papirje odsvojili. Kapitalski dobički za namene dohodnine se v trenutku obdaritve ne ugotavljajo le, če pri Finančni upravi RS priglasite odlog, pomembno pa je, da to storite v 15 dneh od podpisa darilne pogodbe.

junij, 2016

Tanja Magister

BDO Svetovanje

menu prosti cas

Privatno bančništvo

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba finančnih in s financami povezanih storitev, ki ustrezajo potrebam premožnih posameznikov in družin.

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!