Uporabniki Klikina boste prejeli e-izpiske

Za uporabnike mobilne banke Klikin smo pripravili še eno izboljšavo: olajšali vam bomo dostop do izpiskov. Od 1. avgusta 2020 boste izpiske prejemali na e-naslov, ki ste nam ga sporočili ob prijavi na Klikin. Pred tem vam bomo poslali še SMS sporočilo, v katerem bo zapisan e-naslov, na katerega boste prejeli e-izpiske. Če boste želeli e-izpiske prejemati na drug e-naslov, lahko spremembo sporočite na www.nlb.si/elektronski-izpiski, v NLB Poslovalnici ali na telefonski številki NLB Kontaktnega centra 01 477 20 00.

Hkrati vas prosimo, da če se s spremembo načina prejema izpiskov ne strinjanje, to sporočite prek klepeta v Klikinu, pišete na info@nlb.si, pokličete na 01 477 20 00 ali se oglasite v NLB Poslovalnici. Če vaše povratne informacije ne bomo prejeli, se šteje, da se s spremembo splošnih pogojev poslovanja z NLB Osebnim računi strinjate in sprejemate spodaj navedene pogoje pošiljanja izpiskov na e-naslov.

S tem ste seznanjeni in soglašate, da: NLB d.d. sporočen e-naslov uporablja za pošiljanje izpiskov za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja in plačilne kartice, tako da je e-sporočilu pripeta vsebina izpiska oz. obvestilo v PDF formatu, ki pa ni zaščiteno s posebnim geslom ali varnostnim elementom

  • NLB d.d. sporočeni e-naslov upošteva kot zadnji veljavni e-naslov, ki ga uporabljam za svoje poslovanje z banko in da ga bo banka lahko uporabljala za pošiljanje izpiskov prometa z vseh mojih računov in tudi drugih obvestil banke povezanih z izvajanjem pogodb,
  • kombinacija prejemanja izpiskov v tiskani obliki po pošti in hkrati tudi na e-naslov ni mogoča, ponovno prijavo na papirni izpisek se lahko uredi izključno z osebnim obiskom v NLB Poslovalnici
  • v primeru spremembe e-naslova spremembo sporočim tako, da ponovno izvedem naročilo na e-izpisek ali osebno v NLB Poslovalnici
  • bo sprememba načina prejemanja izpiskov upoštevana predvidoma ob naslednjem rednem pošiljanju.
      

Na e-izpiske pa se lahko naročite, tudi če še ne uporabljate mobilne banke Klikin. Obiščite www.nlb.si/elektronski-izpiski in oddajte naročilo.