Od ideje do izvedbe: Mladi prevzemnik Gal Šinkec razvija družinsko tradicijo

Prevzem družinske kmetije je lahko vir napredka, spremljajo pa ga tudi številni izzivi. V času, ko je modernizacija kmetij eden glavnih ciljev številnih kmetovalcev, so lahko ravno mladi tisti, ki z novim znanjem na kmetije z dolgo tradicijo prinašajo novosti, s katerimi lahko uspejo na sodobnem trgu. Tak primer je mladi Gal Šinkec, ki je pri 20 letih ne le prevzel družinsko kmetijo, temveč ji tudi pomagal do povsem nove pridobitve.

Gala je poklic kmetovalca zanimal že od malega, zato se je vpisal in obiskoval srednjo biotehniško šolo. Med obiskovanjem pouka pa se je zanetila iskra poslovne ideje, ki je nekaj let kasneje postala zgodba o uspehu.

Izzivi sodobnih kmetovalcev

Domačija Šinkec je bila leta 2018 20-hektarska kmetija, usmerjena primarno v poljedelstvo in prašičerejo. Kljub uspešni tradiciji pa so se soočali s spreminjajočimi se trendi, zlasti v prašičereji. Z upadom slednje, še posebno prodaje brejih plemenskih svinj, so začeli z iskanjem novih, perspektivnih dejavnosti za prihodnost kmetije.

A zavedali so se, da jim omejen prostorski obseg ponuja le malo možnosti za širitev poljedelstva. Zato so morali načine za širitev in modernizacijo poslovanja poiskati drugje.

Pogumna odločitev za širitev

Iskra poslovne ideje se je v mladem Galu zanetila ob obiskovanju predmeta perutninarstvo v 2. letniku srednje šole. Pri pouku pridobljeno znanje in družinske izkušnje živinoreje so nakazale, da obstaja možnost za združitev obeh.

Pred odločitvijo za lasten začetek so obiskali številne druge kmetije, kjer to dejavnost že opravljajo. Njihov uspeh jim je dal samozavesti, da je dejavnost perspektivna in da lahko v njej najde svojo prihodnost – in prihodek – tudi naslednja generacija na kmetiji.

Kljub temu pa je bila odločitev težka in vsi v družini so se dobro zavedali, da gre za življenjski projekt, pri katerem bodo potrebovali tudi zaupanja vredno strokovno pomoč.

Poslovni partner, ki ti stoji ob strani na vsakem koraku

Eden izmed dejavnikov, ki se je izkazal za ključnega, je bilo strokovno svetovanje za finančno podporo, ki je del NLB Agro – prilagojene ponudbe za kmetovalce. Višji specialist za podjetja, g. Ivan Tkalec, je družino poznal že od prej: »Ge. Valeriji oz. kmetiji Šinkec smo že v letu 2018 s pomočjo dolgoročnega kredita pomagali uresničevati zastavljene cilje na kmetiji. V tistem letu smo ji pomagali pri nakupu kmetijske mehanizacije, dolgoročni poslovni odnos pa smo še poglobili s potrditvijo, da jih bomo finančno spremljali pri novi in zajetni investiciji.«

Pogovori o tem so se začeli z mamo Valerijo, ki je bila do začetka leta 2020 nosilka dejavnosti na kmetiji. Že takrat je bila vidna njena in moževa zagnanost, predvsem pa tudi zagnanost njunega sina Gala pri delu na kmetiji. V njem so videli prihodnost in se odločili za velik korak – izgradnjo nove, sodobne piščančje farme.

Začetek zgodbe o uspehu opiše Ivan: »Že na prvem poslovnem sestanku je bil ustvarjen dober vtis, ki je nakazoval na dolgoročno poslovno sodelovanje. Sicer so se na začetku porajali dvomi, kako tako veliko investicijo izpeljati, vendar so bili trdno prepričani, da so sposobni izvesti tak projekt. Predvsem pa jih je v to odločitev vleklo dejstvo, da ima ga. Valerija naslednika na kmetiji, ki je zelo navdušen nad opravljanjem kmetijskih opravil.« 

Zapleteni postopki postanejo lažji s pravimi nasveti

»Najpogostejša vprašanja so bila glede kreditnih pogojev ter potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev in posledično tudi kratkoročnega premostitvenega ter dolgoročnega investicijskega kredita,« se pogovorov spomni Ivan.

Obe strani sta se zavedali, da gre za zahteven projekt, za uspeh katerega bo potrebna tudi obsežna dokumentacija.

Pri njenem zbiranju sta bila potrebna maksimalno angažiranje tako investitorja kot bančnega svetovalca. Zlasti pri zapletenih postopkih in pripravi dokumentacije se je strokovna pomoč izkušenih svetovalcev izkazala za neprecenljivo: »Predložiti je bilo treba kar veliko dokumentacije. V prvi vrsti je bilo treba predložiti finančne podatke o poslovanju kmetije, zagotoviti ustrezno zavarovanje ter predložiti vse dokumente, ki so se nanašali na novo investicijo (gradbeno dovoljenje, predračuni, pogodbe …) – izgradnjo piščančjega hleva.«

Prvi uspeh – pridobitev evropskih sredstev

Uspešna pridobitev subvencije iz evropskih sredstev na razpisu Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v novembru 2019 je bil ključen korak do končnega cilja.

»Galu, še prej pa njegovi mami Valeriji, smo že od samega začetka pomagali s svetovanjem. Sledila je priprava dokumentacije za razpis, predvsem s pripravo izjave o finančni pokritosti investicije. Izjava je bila hitro pripravljena in brez težav tudi izdana, kar je bil eden izmed mnogih pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot poslovni skrbnik sem ves čas verjel v komitenta in projekt, kar je pripeljalo do priprave kreditnega predloga in njegove odobritve.«

Na koncu njihov trud ni bil zaman. Na razpisu so uspešno pridobili delno sofinanciranje investicije, preostali del pa so pokrili z dolgoročnim kreditom. 

Uresničitev in izgradnja za uspešno prihodnost mlade generacije

Potrebno je bilo kar nekaj časa in sestankov, da je prišlo do realizacije projekta. V obojestransko zadovoljstvo je bil projekt v NLB-ju pravočasno potrjen in uspešno izpeljan. Gradnja se je lahko tako končno začela.

Po sedmih mesecih gradnje, ki jo je oteževala tudi epidemija koronavirusa, je bil novi hlev dokončan. Na velikosti 100 x 16 metrov se razprostira sodoben piščančji hlev, ki ustreza najsodobnejšim standardom, ponaša pa se z računalniško vodenim krmljenjem, talnim gretjem in letno zmogljivostjo vzreje šestih turnusov po 28.500 piščancev.

Pohvale, nadaljnji razvoj in podpora v prihodnosti

Projekt je zahteval ogromno truda vseh udeleženih, a ta je bil v celoti poplačan po prvem uspehu: uspešni prodaji dveh turnusov piščancev.

Uspeha so bili veseli tudi bančni svetovalci, ki so z družino stkali poseben stik: »Galu smo bili vedno na razpolago za takšna in drugačna vprašanja. Z veseljem povem, da smo s komitentom redno v stiku. Že samo investicijo smo redno spremljali, v času gradnje je bilo opravljenih tudi nekaj ogledov na sami lokaciji investicije, s strani komitenta pa so bila podana redna mesečna poročila o izvedbi investicije, tako s finančne plati kot s slikovnim materialom.«

Prav tako jih ne skrbi nadaljnji uspeh in razvoj investicije, saj je mladi Gal poln energije in načrtov za prihodnost. Prihodnost kmetije vidi v živinoreji, prav tako pa vidi priložnosti neposredne prodaje končnim kupcem, zato razmišlja tudi o razvoju prodaje na kmetiji.

Iz vsake uspešne zgodbe lahko na koncu potegnemo nauk. Kaj pa je nauk v Galovem primeru? Ivan za zaključek strne skrivnost uspeha projekta:

»Predvsem dejstvo, da si je treba zastaviti jasne cilje in jim slediti. Treba se je dobro pripraviti in pripraviti poslovni načrt, tudi v sodelovanju s finančno institucijo in kmetijsko stroko, kar je po mojem mnenju izredno pomembno. Treba je voditi korektne poslovne razgovore, razkriti vse načrte, težave ter skupaj poiskati rešitve, kako priti do želenih ciljev.« 

Svojo zaključno misel poda še g. Simon Unger, specializirani svetovalec za podporo kmetovalcem v NLB:

»Gal in družina so se odločili za uvedbo nove dejavnosti, ki jim bo prinesla dodatni vir dohodka, zaradi česar bo tudi tveganje glede izpada dohodka ob morebitnih nepredvidenih dogodkih lažje obvladljivo. Pri tem je svojo vlogo odigrala tudi banka, ki je s svetovanjem in izkušnjami s tega področja kmetovalcu predstavila vse vidike in vplive na predvideno investicijo ter morebitne nevarnosti, ki se pri takem projektu lahko pojavijo. Takšen način medsebojnega zaupanja je prava pot za dolgoročno sodelovanje pri spremljanju komitenta pri morebitnih novih projektih in tudi tekočem poslovanju.«

Kmetovalci, naročite se na posvet s specializiranim svetovalcem

Bančni strokovnjaki, ki poznajo posebnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev, vam bodo pomagali pri rednem poslovanju, svetovali, ko boste potrebovali financiranje za nadaljnji razvoj in vas podprli pri finančnih izzivih poslovanja kmetije. Razvijajte kmetijo skupaj z nami!

Naročite se na posvet

  

maj, 2021

2023 11 nlb agro krovni visual web 2560x1600

NLB Agro - za lažje kmetovanje

Ne spreglejte posebne ponudbe za kmetovalce, prilagojeno tudi njihovi letini in letnim časom. Naši specializirani strokovnjaki jim lahko svetujejo pri pridobivanju financiranja za modernizacijo kmetije in nudijo podporo pri številnih finančnih izzivih kmetovanja. Verjamemo, da se dobra finančna rešitev vedno začne z nasvetom.

Za fizične osebe (kmetovalci, vinogradniki, čebelarji, itd.), ki opravljate dejavnost brez matične številke.

Poslovni račun za zasebnike

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!