Optimizirajte bilance s prodajo terjatev

Računovodsko poročanje je del rednih aktivnosti podjetij in se izvaja vse leto. Zlasti proti koncu poslovnega leta, ko se bliža presečni datum letnih poslovnih izkazov, ki so jih podjetja tudi zakonsko obvezana oddajati na AJPES, pa so na to še posebej pozorna. Sprašujejo se, ali lahko še kaj izboljšajo, da bo bilanca prikazala njihovo poslovanje v dobri luči. Javno dostopne bilance namreč uporabljajo tudi bonitetne hiše, banke in drugi poslovni partnerji, ko ocenjujejo poslovanje podjetja. Ena od možnosti optimizacije bilance je prodaja terjatev banki.

V poslovnem svetu so različno dolgi plačilni roki nekaj običajnega. Čeprav je blago že prodano, morajo podjetja čakati na plačilo, na drugi strani pa imajo že obveznosti do svojih dobaviteljev. Neusklajenost denarnih tokov lahko privede do likvidnostnih težav, vpliva pa tudi na bilance. Preveč odprtih terjatev, ki se morda še večajo, lahko kaže na slabo upravljanje sredstev. S prodajo terjatev podjetja hitro pridobijo likvidna sredstva, poleg tega pa lahko izboljšajo bilance. Uporabno vrednost prodaje terjatev v poslovnem poročanju podjetja že prepoznavajo.

Tako kažejo tudi izkušnje iz prakse. Matija Mazalović, specialist trgovinskega financiranja v NLB, kot tipične uporabnike storitve odkupa terjatev navaja podjetja, ki želijo optimizirati bilance : »Konec poslovnega leta ali ob kvartalih, odvisno od poslovnih praks, želijo nekatera podjetja znižati odprte terjatve, da dobijo boljšo boniteto. Predvsem gre za podružnice velikih mednarodnih korporacij, ki to zahtevajo od njih, pomeni pa to še velik potencial za optimiziranje poslovanja katerega koli podjetja. S prodajo terjatev podjetja izboljšajo tudi strukturo bilance stanja. To pomeni tudi morebitno boljšo bonitetno oceno pri banki in ugodno financiranje za prihodnje investicije, poleg tega pa je temelj dobrih poslovnih odnosov.«

Kako prodaja terjatev vpliva na poslovne kazalnike?

  • Izboljša se struktura bilance stanja. Podjetje s prodajo terjatev zniža terjatve in dobi denarna sredstva, s katerimi lahko prosto razpolaga. Tako se izboljša struktura na aktivni strani bilance, pa tudi finančno ravnotežje kot razmerje med strukturo pasive in aktive (boljša usklajenost sredstev in obveznosti do virov sredstev).
  • Zadolženost podjetja se lahko zmanjša. Denarna sredstva iz prodanih terjatev lahko podjetje uporabi za poplačilo obveznosti do svojih dobaviteljev ali odplačilo kreditov. S tem se zmanjša zadolženost podjetja.
  • Ohrani se kreditni potencial za investicije. Ker podjetje s prodajo terjatev potrebna denarna sredstva dobi brez dodatnega zadolževanja, se kreditna izpostavljenost pri banki ne poveča. Kreditni potencial tako ostane na razpolago za investicije.
  • Izboljšajo se kazalniki likvidnosti in plačilne sposobnosti. Kako je podjetje sposobno tekoče poravnavati obveznosti, pokaže razmerje med denarnimi sredstvi in celotnimi kratkoročnimi obveznostmi. Če je razmerje ena ali več, to pove, da je podjetje sposobno poravnavati obveznosti na določen dan. S prodajo terjatev podjetje pridobi denarna sredstva in izboljša vrednost kazalnika. Med kazalniki likvidnosti je pomemben še koeficient obračanja terjatev, ki se izračuna kot razmerje med prejemki in povprečnim stanjem kratkoročnih terjatev do kupcev. Višja vrednost kazalnika kaže večjo hitrost obračanja in učinkovitejše upravljanje terjatev – pomeni, da je manj sredstev vezanih v terjatvah, podjetje pa je bolj likvidno.
  • Posledično se izboljša bonitetna ocena podjetja. Omenjeni kazalniki vplivajo na bonitetno oceno, ki jo izračunavajo bonitetne hiše in banke, čedalje pogosteje pa bonitetne ocene preverjajo tudi potencialni poslovni partnerji, ko se odločajo za poslovno sodelovanje. Večje zaupanje pomeni nižja tveganja zanje, zato lahko odobrijo boljše pogoje. Z dobro bonitetno oceno tako lahko podjetja dobijo ugodno financiranje za prihodnje investicije pri banki in si zagotovijo boljše nabavne pogoje pri dobaviteljih.

S spletno aplikacijo NLB Odkup terjatev še lažja, hitrejša in ugodnejša prodaja terjatev

Pred koncem leta preverite stanje odprtih terjatev v bilanci in poglejte, ali lahko še kaj izboljšate s prodajo terjatev. Pomembno pa je, da prodaje terjatev ne obravnavate samo kot enkratno storitev ali izhod v sili; boljše je, če o njej razmišljate kot o stalni možnosti za optimiziranje obratnega kapitala. Pri iskanju najboljše rešitve za vaše podjetje vam bodo svetovali poslovni skrbniki v NLB.

Naročite sestanek pri poslovnem skrbniku

NLB omogoča odkup odprtih nezapadlih terjatev do vaših kupcev, v prihodnjem letu tudi tistih iz tujine. Izbirate lahko med odkupom terjatev z regresom ali brez. Če se odločite za brezregresni odkup, banka prevzame tveganje neplačila. S tem je plačilo zavarovano, kar je v negotovih časih še posebej pomembno. Postopki odkupa terjatev v NLB so hitri in prijazni do uporabnikov. Primerni so za podjetja vseh velikosti in iz vseh panog, z digitalizacijo pa postajajo še dostopnejši – kadarkoli in od koderkoli lahko terjatve prodate tudi v spletni aplikaciji NLB Odkup terjatev ter tako še hitreje, preprosteje in ugodneje pridobite likvidnostna sredstva.

Preverite storitev odkupa terjatev v NLB

NLB lahko terjatve do kupcev prodate po konkurenčnih cenah, hitro in preprosto, v poslovalnici ali spletni aplikaciji NLB Odkup terjatev. V naslednjem letu bo omogočen tudi mednarodni odkup terjatev v 90 državah sveta, članicah mednarodne mreže ponudnikov za faktoring/odkup terjatev FCI, katere del je po novem tudi NLB. Več o odkupu terjatev v NLB lahko izveste na spodnji povezavi.

Odkup terjatev

  

december, 2019

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev. Po novem tudi prek spletne aplikacije.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!