Pametna naložba za dober pridelek

Vsak skrben poljedelec ve, da lahko iz kilograma semenskega krompirja zraste nekaj kilogramov pridelka. Toda le, če ne posadi vseh na en kup. Da bi »imeli čim več krompirja«, je treba tudi z denarjem ravnati podobno. Naložbe je treba razporejati. Ena od varnih in učinkovitih možnosti plemenitenja denarja je naložbeno življenjsko zavarovanje.


Bistvo preudarnega vlaganja je, da ob pozitivnem scenariju povečate svoje premoženje, ob nepričakovanih dogodkih pa neugodne posledice zmanjšate. To je tudi logika naložbenega življenjskega zavarovanja: pomagati svojim potomcem, hkrati pa dolgoročno plemenititi svoj denar.

Ravnotežje med varnostjo in donosnostjo

Eden najbogatejših ljudi in najuspešnejših vlagateljev vseh časov Warren Buffett se je – sodeč po njegovem finančnem bogastvu – povsem zavedal, da je prihodnost negotova. Ker se je naučil, da je v poslovnem svetu »pogled v vzvratno ogledalo vedno jasnejši kot skozi vetrobransko steklo«, je vlagal zelo raznovrstno, predvsem pa dolgoročno.

Sčasoma si je lahko privoščil, da del bogastva nalaga v bolj tvegane naložbe, ki so se včasih izkazale za zelo donosne, velikokrat pa tudi ne. Določen del premoženja je zato vedno vlagal v manj tvegane naložbe, ki so zagotavljale varnost in stabilnost njegovega delovanja.

Iskanje pravega razmerja med varnostjo in donosnostjo naložbe je pravzaprav znanost. Ukvarjanje z njo je zato najsmotrneje zaupati tistim, ki z njo živijo 24 ur na dan vse dni v letu. Ker denar pač ne spi.

Aktivno vključeni v upravljanje

Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) se je večina upravljavcev finančnih sredstev po letu 2008, ko se je začela gospodarska kriza, v imenu svojih strank posvetila predvsem varnosti in stabilnosti naložb. Treba je bilo obstati in ne nujno zmagati. Uspešnost njihovega dela po vsem svetu je očitno prepričala tudi vlagatelje, ki jim v skrb zaupajo vse več sredstev. Tudi skozi naložbena zavarovanja.

Pri teh je en del sredstev namenjen življenjskemu zavarovanju, drugi del vloženih sredstev pa upravljavec – banka, zavarovalnica ali, še bolje, zavarovalnica, ki je sestavni del bančnega sistema – upravlja tako, da je denar primerno oplemeniten skladno z željami in ciljem zavarovanca naložbenika. Običajno gre za premišljeno kombinacijo vložkov v bolj tvegane delniške in manj tvegane obvezniške sklade.

A medtem ko so bila do zdaj na izbiro večinoma le takšna naložbena življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec ni imel nadzora nad tem, kam bo naložen njegov denar, imate zdaj možnost izbrati tudi življenjska zavarovanja z aktivnim upravljanjem premoženja.

Tako se lahko sami oziroma po posvetu s strokovnjakom odločate o načinu vlaganja in nadzorujete plemenitenje svojih sredstev. Naložbene strategije pa ne izberete enkrat za vselej, ampak jo lahko spreminjate po svojih željah ter upoštevajoč okoliščine in potrebe, ki se – razumljivo – spreminjajo skozi življenje. Gre za popolno prilagoditev vašim potrebam.

Zakaj staviti na več konjev?

Strokovnjaki ameriške institucije Financial Analysts Journal menijo, da okoli 90 odstotkov prihodkov od svojih vlaganj lahko pripišete smotrni razporeditvi sredstev med različne vrste naložb in njihovemu premikanju po potrebi.

Pričakovanja, potrebe, slog življenja in želje so pravzaprav poglavitne spremenljivke za pravilno enačbo razporeditve premoženja. Močna zbirka naložb mora vključevati različne vrste vlaganj – v delniške in obvezniške sklade, podjetja, nepremičnine, umetnine, drage kovine in naložbena zavarovanja –, katerih delež se po potrebi, želji in razmerah na trgu spreminja.

Neobdavčena naložba

Že v stari Grčiji so vedeli, da je treba drevo posaditi karseda zgodaj, če želiš čez desetletja sedeti v njegovi senci. Tudi naložbena zavarovanja praviloma zahtevajo dobe vlaganja, daljše od 10 let. Pomen dolgoročnega vlaganja je namreč izjemen.

Po študiji, ki jo je opravila finančna ustanova JPMorgan Chase & Co, se je izkazalo, da je celo v najbolj tveganem naložbenem segmentu delnic sicer kratkoročno prišlo do izjemnih nihanj, a je bil dolgoročni seštevek učinkov vedno pozitiven. Še bolj to velja za manj tvegane naložbe.

Podobno razmišljanje je na mestu pri naložbenem življenjskem zavarovanju. Od zavarovanja bodo imeli korist predvsem vaši potomci, medtem ko boste vi svoj denar v vmesnem času oplemenitili, in to neobdavčeno. Po 10 letih naložbenega zavarovanja ste namreč upravičeni do oprostitve plačila davka od prometa zavarovalnih poslov in dohodnine od dohodka iz kapitala, kar velja tudi za vsa kasneje izvedena dodatna vplačila.

Izberite strateško - NLB Vita privatno

Vlaganje ni tekmovanje, na katerem se morate odločiti, ali boste pobrali doseženo nagrado in se odrekli nadaljnjemu zaslužku ali pa boste tvegali izgubo dosežene nagrade v upanju na nedoločen in nedosežen večji znesek. K sreči gre v našem primeru bolj za vijuganje med tema dvema izbirama. Naj bo vijuganje stabilno, z osredotočenostjo na pot in s pravim ciljem v mislih.

Za stranke privatnega bančništva smo pripravili nov produkt NLB Vita Privatno za aktivno upravljanje vašega premoženja. Vrednost zavarovalne police, katere del je namenjen življenjskemu zavarovanju, del pa se plemeniti z upravljanjem v podskladih NLB Skladov, je odvisna od višine vplačanih premij. Te si določite sami in se seveda lahko prilagajajo vašim finančnim razmeram in ciljem, naložbeno strategijo pa glede na vaše naložbene načrte in odnos do tveganja oblikujemo in sproti prilagajamo skupaj.

Naložbeno košarico lahko poljubno spreminjate in prehajate med tremi naložbenimi politikami: dinamično, zmerno in konservativno. Pri tem so bistvene vaše želje glede razmerja med ciljnim donosom in prevzetim tveganjem. Pri odločitvah pa vam seveda pomagamo. Kot upravljavci vašega premoženja smo zavezani oblikovanju primerne naložbene strategije in ustreznih načinov razpršitve vašega premoženja ter spremljanju njegovega gibanja in stanja na finančnih trgih.

Več informacij na telefonski številki 01 476 23 66 ali na e-naslovu infopb@nlb.si.

december, 2016

Obvestilo vlagateljem

* V grafu 1 je predpostavljen 7-odstotni povprečni letni donos podskladov krovnega sklada NLB Skladi v primeru dinamične naložbene politike, starost zavarovanca ob sklenitvi 60 let, prvo vplačilo premije v vrednosti 50.000 EUR in dodatna vplačila premije v višini 10.000 EUR ob vsakem vpisnem obdobju (dvakrat letno). Po 10 letih znašajo kumulativna vplačila 250.000 EUR, vrednost zavarovalne pogodbe znaša 365.905 EUR in prihranek davka (25 odstotkov pozitivne davčne osnove) 28.976 EUR. Pri izračunu so upoštevani vsi stroški zavarovalnice skladno z veljavnimi splošnimi pogoji in dodatkom. / Pri potencialnem davčnem učinku je v prvih devetih letih upoštevan obračun davka od prometa zavarovalnih poslov v trenutni višini 8,5 odstotka in obračun dohodnine od dohodka iz kapitala v višini 25 odstotkov od ugotovljene pozitivne davčne osnove. Davčni prihranek po 10 letih je izračunan kot 25 odstotkov ocenjene pozitivne davčne osnove zaradi oprostitve plačila dohodnine od dohodka iz kapitala. / Zgoraj predstavljeni izračuni so hipotetični in zgolj informativne narave, dejanski informativni izračuni vam bodo na voljo ob oddaji zavarovalne ponudbe. Dejanske realizirane donosnosti se lahko od pričakovanih zaradi drugačnih gibanj na kapitalskih trgih tudi v večji meri razlikujejo.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.. Zavarovanje trži Sektor privatnega bančništva banke NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Privatno ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Privatno je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d..

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih NLB d.d. med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

menu prosti cas

Privatno bančništvo

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba finančnih in s financami povezanih storitev, ki ustrezajo potrebam premožnih posameznikov in družin.

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!