Plačajmo samo kvalitetno izvedena dela in pravočasno dobavljeno blago

Zakaj bi z najemom kredita za nakup ali prenovo nepremičnine prevzemali še dodatno tveganje, če lahko z uporabo akreditiva izločimo tveganje tako neizvedenih, kot tudi neustrezno izvedenih del.


Kaj je akreditiv?

Akreditiv je kot inštrument zavarovanja plačil v mednarodni trgovini že več desetletij uveljavljen in priznan inštrument, s katerim so zavarovani interesi tako kupca kot tudi prodajalca.
Akreditiv predstavlja nepreklicno obljubo banke v imenu kupca, da bo plačala prodajalcu vrednost dokumentov v okviru določenega roka, pod pogojem, da prodajalec  predloži banki dokumente, ki so v skladu z akreditivnimi pogoji in pravili za dokumentarne akreditive.
Akreditivi so lahko odprti po nalogu pravnih ali fizičnih oseb za zavarovanje plačil tako v mednarodni, kot tudi v domači trgovini.  

Kakšne so prednosti akreditiva za kupca?

  • Zavarovanje za pravočasen prejem blaga oz. opravljene storitve,
  • Izplačilo kupnine je pogojeno z izpolnitvijo vseh pogojev navedenih v akreditivu,
  • Strokovni pregled dokumentov s strani banke.

Kakšne so prednosti akreditiva za prodajalca?

  • Prenos plačilnih tveganj s kupca na banko,
  • Z odprtjem akreditiva ima jamstvo banke, da bo dobil izplačilo, če bo izpolnil akreditivne pogoje.

Ali lahko akreditiv odprem tudi gradbenemu podjetju ali obrtniku, ki gradi ali obnavlja mojo nepremičnino in se želim izogniti avansnim plačilom?

Seveda lahko, v tem primeru gre za domači akreditiv z naravo skrbniškega računa.
Ta omogoča, da bodo plačila izvajalcem/prodajalcem izvedena na podlagi dejanskih računov in/ali situacij (po fazah) in ne predračunov.
Sredstva kredita se tako nakažejo na račun kritja za odprti akreditiv in se iz tega računa lahko izplačajo samo izvajalcem/dobaviteljem, vendar šele, ko so izpolnjeni vsi pogoji in roki navedeni v akreditivu.
Tako izvajalec/dobavitelj plačila ne dobi vnaprej, temveč šele, ko dejansko izpolni pogodbeno obveznost, to pa pomeni tudi držati se vseh rokov, s katerimi imamo vsi, ki smo se kdajkoli pojavili kot investitorji, v večini primerov slabe izkušnje.

Kakšne so možnosti uporabe domačega akreditiva?

Dosedanja praksa, ki jo imamo v NLB, kaže na številne možnosti uporabe domačega akreditiva.
Z domačimi akreditivi smo v NLB že plačevali nakup in montažo stavbnega pohištva, nakup montažne hiše, stanovanja, komunalno ureditev parcele, ureditev zelenice okoli hiše. Pri uporabi domačega akreditiva ni omejitev, samo pogoje moramo določiti, in sicer z dokumentom, na osnovi katerega se izvede plačilo. Prav tako tudi pri tem ne poznamo omejitev, lahko so to potrjene situacije s strani nadzornih organov, nas kot investitorjev, zemljiškoknjižni izpiski, garancije npr. za odpravo napak ipd.

Stroški in postopki v banki

In že smo pri ključnem vprašanju, kakšen je strošek. Banki moramo že tako plačevati stroške oz. obresti, povezane z odobrenim kreditom, za akreditiv pa nam lahko že zmanjka. (To izgleda približno tako, kot če si kupimo nov avto, ki se nam sicer zdi malo predrag, ampak je želja po novi pridobitvi neustavljiva. Potem ugotovimo, da nam za kasko zavarovanje zmanjka sredstev, in začnemo voziti za kritje svoje odgovornosti nezavarovan avto).
In kakšni so koraki v banki? Za vsako stranko, ki se odloči za odprtje akreditiva, pripravimo individualni izračun, za občutek in hiter izračun upoštevajte, da strošek akreditiva znaša 0,35% od zneska odprtega akreditiva, k temu pa prištejte še nekaj dejanskih stroškov npr. plačila, poštnine, ki pa posamezno ne presegajo EUR 10,00.
Tako bi npr. za vašo investicijo, vredno EUR 30.000,00 strošek akreditiva znašal EUR 140,00.
Kar je povsem sprejemljivo, če pomislimo, da nam to predstavlja zagotovilo za kvalitetno opravljeno delo in miren spanec, ker streha ne pušča, okna tesnijo, ipd.

Kako uporaba domačega akreditiva izgleda v praksi?

Kot zanimivost - z domačimi akreditivi so bila plačana vsa adaptacijska dela v starem mestnem jedru v Ljubljani, kjer je del sredstev zagotavljala Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL). V nadaljevanju vam predstavljamo, kako je konkretno izgledala obnova hiše na Gornjem trgu, financirana s strani etažnih lastnikov in MOL-a, s priznanim izvajalcem - podjetjem Givo d.o.o., Ljubljana:
Na osnovi predračuna izvajalca, kjer so specificirana vas potrebna, dogovorjena dela in s strinjanjem večine lastnikov je prišlo do podpisa pogodbe s strani MOL-a, posameznih etažnih lastnikov in izvajalca.
V pogodbi je bilo dogovorjeno plačilo z domačim akreditivom in vsak posamezni lastnik je moral v višini svojega lastniškega deleža odpreti domači akreditiv v korist izvajalca. Ko so vsi lastniki izpolnili svojo obveznost t. j. odprli akreditive, je imel izvajalec zeleno luč, zagotovilo banke, da, ko bo izpolnil pogoje, navedene v akreditivu, bo dobil plačilo.
Dela so stekla in sledila so si plačila na osnovi potrjenih situacij, za postavitev odra, menjavo strehe, vgradnjo oken, odstranitev starega ometa, izdelava novega ometa in ne nazadnje barvanje fasade.
Dejstvo je, da kot investitorji z uporabo akreditiva nimamo več skrbi, ali bomo plačali nekaj, kar ne bo opravljeno kakovostno in v dogovorjenih rokih.
Po drugi strani pa tudi izvajalci nimajo več rizika neplačila in se jim ni potrebno ukvarjati z vprašanjem, kako bodo od posameznih etažnih lastnikov iztirjali dolg, ali jih bo potrebno celo tožiti ipd., kajti če bodo v rokih predložili potrjene situacije, jim je plačilo zagotovljeno s strani banke.

Zakaj ga ne bi odprli in preložili skrb namenske uporabe sredstev svoji banki?

junij, 2014

Za zavarovanje poslovanja lahko uporabite instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Zavarovanje poslovanja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!