Posebna ponudba kreditov z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada

NLB d.d. s Slovenskim podjetniškim skladom sodeluje pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 2023. Podjetja lahko pri banki zaprosite za dolgoročni kredit po ugodni obrestni meri, ki je zavarovan po pogojih banke in garancijo Sklada.

RAZPIS P1 plus 2023

Pobudnik posla:

Slovenski podjetniški sklad

Obrestna mera:

Produkt/linija

MSP+5¹

MLADI MSP²

Obrestna mera 6M Euribor + pribitek v odstotnih točkah

A.1. Razvojne garancije in mikro garancije za MSP

0,60

0,35

A.2. Razvojne garancije in mikro garancije za tehnološko inovativna podjetja

0,50

0,35

A.3. Razvojne garancije in mikro garancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

0,85

0,85

Ročnost kreditov:

  • stroški materialnih in nematerialnih investicij do 10 let
  • stroški obratnih sredstev do 5 let

Znesek kredita:

  • do največ 1.250.000,00 EUR za garancije za investicijske bančne kredite in
  • do največ 200.000,00 EUR za mikrogarancije za obratna sredstva

Kreditojemalci:

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Nameni posameznih produktnih linij

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

- če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali

- če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:

  • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
  • patenti,
  • registrirana RR dejavnost,
  • razni standardi oz. certifikati.

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1. v razpisu)

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

Način odplačila:

Obročni, z možnostjo 6 mesečnega moratorija (obratna sredstva) oziroma 24 mesečnega moratorija (razvojne garancije), ki se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita.

Zavarovanje:

V skladu s pogoji banke in 60 % oziroma 80 % garancijo Sklada.

Stroški odobritve in vodenja kreditov:

Po vsakokrat veljavni tarifi NLB d.d..

Oddaja popolne vloge:

Poslovnemu skrbniku v NLB.

Razpisni roki:

15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15.10.2023, oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij:  www.podjetniskisklad.si.

¹MSP 5+: podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

²MLADI MSP: podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Skrita vsebina

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!