Posebna ponudba kreditov in garancij regionalnih razvojnih agencij, centrov in občin

Aktualni razpisi in pobudniki posla

Ponudnik razpisa Status
Razvojni center Novo mesto

Aktiven.

Občina Slovenska Bistrica Aktiven.

Posebna ponudba kreditov Razvojnega centra Novo mesto

NLB d. d. in RC Novo mesto omogočata dolgoročne kredite po ugodni obrestni meri, ki so zavarovani po pogojih banke in z garancijo pobudnika posla.

Pobudnik posla:

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO

Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 1,55 % letno, spremenljiva ali 1,95 % letno, fiksna
Ročnost kreditov:
  • od 1 do 3 let za nova delovna mesta, obratna sredstva in predfinanciranje projektov oziroma
  • od 1 do 7 let za investicije
Znesek kredita: Od 5.000,00 EUR do 120.000,00 EUR
Kreditojemalci: Mikro in mala podjetja
Namen kredita: Garancijska shema za Dolenjsko (GSD) za leto 2022
Način odplačila: Obročni, z možnostjo 6 mesečnega moratorija (nova delovna mesta, obratna sredstva) oziroma 12 mesečnega moratorija (investicije), ki se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita
Zavarovanje: V skladu s pogoji banke in/ali 50 % oziroma 80 % garancijo RC Novo mesto
Stroški odobritve in vodenja kreditov: Skladno z veljavnim razpisom
Oddaja popolne vloge: Svetovalcu za podjetja v NLB oziroma na naslov RC Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto ali RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje
Razpisni rok: Do 31.3.2023


Posebna ponudba kreditov Občine Slovenska Bistrica

NLB d. d. in Občina Slovenska Bistrica omogočata dolgoročne kredite malemu gospodarstvu in kmetijstvu po ugodni obrestni meri. Krediti so zavarovani po pogojih banke.

Pobudnik posla:

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Obrestna mera:

6 mesečni EURIBOR + 0,50% letno, spremenljiva

Ročnost kreditov:

do 5 let, z možnostjo koriščenja do 6 mesečnega moratorija

Znesek kredita:

od 10.000 EUR do 120.000 EUR - kmetijstvo

od 10.000 EUR do 200.000 EUR - gospodarstvo

Upravičenci:

Samostojni podjetniki in gospodarske družbe (mikro in mala podjetja) s sedežem  v občini.

Kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med mikro, majhna in srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini.

Kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala z dopolnilno dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu, so  vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini.
Namen kredita:

Gospodarstvo - namenjena pospeševanju razvoja obrti in drobnega gospodarstva v občini za širitev proizvodnje, storitveno proizvodnih dejavnosti, turističnih in nočitvenih zmogljivosti, povečanju zaposlovanja in samozaposlovanja.

Kmetijstvo - ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Način odplačila: Obročni, z možnostjo 6 mesečnega moratorija, ki se všteva v čas odplačilne dobe vračila kredita.
Zavarovanje: V skladu s pogoji banke.
Stroški odobritve in vodenja kreditov:

Nadomestilo za odobritev naložbe: min.200,00 EUR, oziroma

do 3 let: 0,20%-1,70% od zneska, nad 3 leti: 0,35%-1,70% od zneska

Letni pregled kredita: 0,1% od zneska, minimalno 100 EUR, letno
Oddaja popolne vloge:

Občina: Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, kont. oseba Slavka Zafošnik, tel. 02 8432838,  slavka.zafosnik@slov-bistrica.si

Banka: Vlogo z razpisno dokumentacijo predložite osebno, po kurirju ali s priporočeno pošto v NLB, poslovalnica Slovenska Bistrica ali kontaktni osebi po elektronski pošti, osebno ali po priporočeni pošti.

Kontaktne osebe:

Razpis gospodarstvo: Rok Lešnik, e naslov: rok.lesnik@nlb.si

Razpis kmetijstvo: Simon Unger, e naslov simon.unger@nlb.si
Razpisni rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 11. 2022

Več informacij: https://www.slovenska-bistrica.si/objave/

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!