Podjetnikom se odpirajo priložnosti na trgih Jugovzhodne Evrope

Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica našega gospodarstva, saj predstavljajo kar 99,8 odstotka podjetij v Sloveniji. So pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest in tudi gonilo širitve na tuje trge. Področje Jugovzhodne Evrope je geografsko blizu in dobro povezano, pa tudi kultura in poslovni običaji so si podobni – vse to je pri gospodarskem sodelovanju velika prednost.

O priložnostih in izzivih sodelovanja z regijo smo se pogovarjali z Alešem Anžlovarjem, direktorjem svetovanja ustrezne strukture virov in čezmejnega financiranja v NLB, ter Gašperjem Mahkovicem, svetovalcem članu Izvršnega odbora za korporativno in investicijsko bančništvo v Komercijalni banki Beograd, članici NLB Skupine. Preverite, kako lahko podjetja, ki razmišljajo o priložnostih vstopa in širitve na trge Jugovzhodne Evrope, naredijo prve korake in kam se lahko obrnejo po nasvet. Pri iskanju novih poslovnih priložnosti je namreč zelo pomembno, da najdemo prave partnerje – tako za podporo pri širitvi kot za strokovni posvet. Marsikdo ne bi pomislil, da je med njimi lahko prav banka.


Slovensko izvozno gospodarstvo se posledicam epidemije koronavirusa ni moglo izogniti, je bil pa upad prodaje manjši od pričakovanj. V prvi polovici leta je glede na leto prej izvoz upadel za dobrih 5 odstotkov, največ v aprilu in maju, jeseni pa se je približal običajnim ravnem. Okrevanje v prihodnje bo odvisno od dogajanja na trgih kupcev, predvsem pa od tega, kako dobro so podjetja pripravljena, kako se bodo prilagodila ter izkoristila priložnosti na regionalnih in globalnih trgih.

Možnosti čezmejnega financiranja so široke

Sodelovanje slovenskih podjetij s trgi Jugovzhodne Evrope se v zadnjih letih krepi. Severna in Zahodna Evropa sta namreč dosegli stopnjo razvoja, na kateri sta gospodarska rast in potencial za investicije že dokaj omejena. Več priložnosti pa je na trgih v vzponu, med katere sodi tudi regija, kjer smo doma. BDP in življenjski standard imata namreč tukaj še veliko priložnosti za rast. Tudi skupna zgodovina, ki povezuje področje nekdanje Jugovzhodne Evrope, za podjetja ni zanemarljiva. Poznavanje lokalnih in kulturnih posebnosti je za podjetja eden od pomembnih delčkov sestavljanke, ko razmišljajo o širitvi na tuje trge, saj se lahko tako lažje in hitreje vklopijo v nov poslovni svet.

Možnost čezmejnega financiranja se je NLB odprla konec leta 2018, po sprostitvi zavez Evropski komisiji. Aleš Anžlovar pojasnuje:


Aleš Anžlovar

“Presežna likvidnost in omejen slovenski trg ter želja po razširitvi obsega poslovanja z obstoječimi in novimi strankami so glavni razlogi, da v banki čezmejnemu financiranju namenjamo veliko pozornosti. Do zdaj je bilo odobrenih več kot 250 milijonov evrov čezmejnih kreditov, omeniti pa velja dodatnih 30 milijonov evrov, s katerimi so v omenjenih financiranjih sodelovale lokalne bančne članice NLB Skupine.”

V NLB podjetja različnih velikosti podpiramo na slovenskem trgu, ko pa podjetja razmišljajo o širitvi v tujino, predvsem na trge Jugovzhodne Evrope, pa jih tam podpirajo tudi strokovne lokalne ekipe iz članic NLB Skupine. Matična banka iz Ljubljane tako pokriva večje projekte, manjše, lokalne pa hčerinske banke, ki so pri financiranju omejene z višino kapitala. Trenutno najbolj aktualni so infrastrukturni projekti in projekti trajnostne preskrbe z energijo. S čezmejnim financiranjem smo v NLB prisotni tudi v drugih državah evropskega gospodarskega območja. Najpomembnejše transakcije do zdaj so bile izvedene za stranke v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem.

NLB Skupina – regijski šampion, ki strankam nudi celovito podporo

Gašper Mahkovic se v svoji karieri v bančništvu posveča velikim podjetjem, zadnjih šest let v Srbiji, sprva v NLB Banki Beograd, po akviziciji Komercijalne banke Beograd decembra 2020 pa v tej najnovejši članici NLB Skupine. Prav na srbskem trgu vidi veliko priložnosti za slovenska podjetja.

»Srbija je s 7 milijoni prebivalcev največji trg Jugovzhodne Evrope. Za Slovenijo je ena najpomembnejših trgovinskih partneric zunaj EU, gospodarsko sodelovanje med državama pa je na visoki ravni. Tudi slovenske investicije naraščajo, saj Slovenija v Srbiji velja za zaželenega, dobrega investitorja, ki krepi izvozni potencial države,« pravi Mahkovic.

Za Srbijo sta značilna dobro izobražena in kakovostna delovna sila ter ugodno davčno okolje, kar rado pritegne podjetnike iz Slovenije. Mahkovic poudarja tudi bližino Srbije in dobre infrastrukturne povezave. »DDV je na primer nižji kot v Sloveniji, prav tako davek na dobiček. Poleg tega so dostopne različne subvencije in nepovratna sredstva za srednja in mala podjetja. Nekatere občine tujim podjetjem zagotavljajo lokacije in druge spodbude, da bi investicije usmerila k njim. Podjetniško okolje je zelo spodbudno,« še pojasni.

Tudi ostali trgi Jugovzhodne Evrope so priložnost za podjetja, ki razmišljajo o širitvi. V NLB Skupini jih lahko podpremo s celovito bančno obravnavo, kot so jo vajena na domačih tleh. »Največja dodana vrednost NLB Skupine je v tem, da smo res regijski specialist. Našo prednost vidim v tem, da poznamo svoje stranke, razumemo njihovo vizijo in strategijo, poznamo pa tudi lokalne trge,« poudarja Mahkovic.

Že pred širitvijo na tuje trge je pomembno, da podjetje ve, kaj želi doseči. Kot pravi mentor, ki zna ločiti, katere ideje so izvedljive, katere pa morajo še malce dozoreti, prepoznati, kje so skrite finančne pasti poslovanja, kdaj se je treba prilagoditi, spremeniti poslovni model ali skleniti novo partnerstvo, pa lahko pomaga banka. Gašper Mahkovic komentira:


Gašper Mahkovic

»Vedno nastopamo kot partner podjetij pri njihovem poslovanju in razvoju ter jim z nasveti, izkušnjami in prisotnostjo na trgih Jugovzhodne Evrope želimo pomagati pri uresničevanju njihovih ciljev. Naš cilj pa je, da smo prisotni ob pravem času, na pravem mestu, s pravo rešitvijo. To je največ kar lahko daš stranki.« 

V NLB Skupini ponudbo bančnih storitev dopolnjujemo z drugimi finančnimi dejavnostmi, kot so zavarovalništvo in upravljanje premoženja ter upravljanje nepremičnin in lizing. Kot regijski specialist odlično poznamo lokalno okolje, jezik, kulturo in mentaliteto, zato lahko podjetja prek hčerinskih bančnih družb podpremo doma, v BiH, Srbiji, Severni Makedoniji, Črni gori in na Kosovu. V Skupini imamo posebno ponudbo pri izvajanju mednarodnih plačil za samo 5 evrov za vse, ki poslujejo na izbranih trgih Jugovzhodne Evrope. Ne pozabimo pa niti na mednarodni odkup terjatev – NLB je namreč članica mednarodnega združenja FCI (Factor Chain International). Tako lahko svoje terjatve do kupcev v tujini prodajo tudi izvozniki, uvozniki pa lahko prodajo terjatev predlagajo svojim poslovnim partnerjem iz tujine. Poleg čezmejnega odkupa terjatev omogočamo tudi garancijsko in akreditivno poslovanje, ki kot bančno jamstvo zagotavlja tako zavarovanje pred najrazličnejšimi tveganji v mednarodnem poslovanju kot tudi financiranje poslovanja.

Vsaka ovira je priložnost za nov, boljši svet – vključno s pandemijo COVID-19

V Jugovzhodno Evropo je usmerjena večina neposrednih investicij slovenskih podjetij. Dobri ostajajo tudi obeti za prihodnost. Pandemija COVID-19 je res povzročila splošno krizo, vendar je istočasno s seboj prinesla različne priložnosti, ki lahko nadgradijo poslovanje. Komponente nadgradnje velikokrat odgovarjajo na vprašanje: Kaj lahko naredi podjetja bolj odporna in bolje pripravljena na prihodnost? Pri iskanju odgovorov prednjačijo trajnostne, predvsem lokalno zasnovane rešitve. V NLB Skupini imamo zelo pomembno vlogo, saj prispevamo k usmerjanju financiranja naložb in posledično doseganju trajnostnih ciljev podjetij ter organizacij. Poleg zaveze h globalnim načelom Združenih narodov za odgovorno bančništvo, smo leta 2020 zagnali tudi regijski projekt #OkvirPomoči, ki je še ena v seriji pobud, s katerimi v NLB gradimo svojo zavezanost področju trajnostnega poslovanja na sistematičen, predan in stalen način. Lani je bilo prijav po celotni regiji še več, kot smo jih zabeležili prvo leto projekta, kar dokazuje, da sta iniciativa in podpora med podjetji zelo dobrodošli.

Splošno dogajanje v zadnjih dveh letih je premešalo pozicije na mednarodnem prizorišču. Za države Jugovzhodne Evrope to lahko predstavlja zgodovinsko priložnost, da izkoristijo prerazporeditev globalnih oskrbovalnih verig. Kar pa pri uspešni širitvi šteje, je sodelovanje, stalen interes za izboljšanje obstoječih rešitev in procesov ter pravi partnerji.

Naš dom je v tej regiji, med vami, z vami

Kot največja bančna skupina s sedežem v Jugovzhodni Evropi dobro poznamo poslovno in družbeno okolje, v katerem živimo in delamo skupaj z vami. Naš dom je v tej regiji, med vami, zato lahko bolje razumemo vaše potrebe in vam ponudimo rešitve, prilagojene vašemu poslu. Na voljo smo vam 24 ur na dan, vsak dan. Z inovativnimi finančnimi storitvami in strokovnimi nasveti vam pomagamo premagovati lokalne in globalne izzive ter dosegati zastavljene cilje na vseh trgih, na katerih poslujete. Tako boste pripravljeni na vse, kar sledi. Dobrodošli!

Več o NLB Skupini

Oglejte si video

januar, 2022

Zavarovanje poslovanja

Za zavarovanje poslovanja lahko uporabite instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev. Po novem tudi prek spletne aplikacije.

keyvisual mednarodna placila

Mednarodna plačila za samo 5 EUR

Vsi, ki poslujete na izbranih trgih jugovzhodne Evrope v okviru bank članic NLB Skupine, lahko precej prihranite pri mednarodnih plačilih.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!