Poslujem s tujino

Več objav

NLB Dogodki

Iz naše ponudbe

Z izbiro pravega instrumenta ali kombinacije instrumentov kot so dokumentarni akreditiv in inkaso, garancija, zaščita pred valutnim in obrestnim tveganjem, in njihovih številnih različic lahko zmanjšate tveganja, poslovanje pa si bistveno olajšate in ga tudi financirate.

Več o ponudbi

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!